EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CB0099

Sprawa C-99/20: Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunia) – Siebenburgisches Nugat SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Pozycje taryfowe – Podpozycja 8302 41 30 – Elementy karnisza metalowego]

OJ C 79, 8.3.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 79/16


Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunia) – Siebenburgisches Nugat SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Sprawa C-99/20) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Unia celna - Wspólna taryfa celna - Nomenklatura scalona - Pozycje taryfowe - Podpozycja 8302 41 30 - Elementy karnisza metalowego)

(2021/C 79/20)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Alba Iulia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Siebenburgisches Nugat SRL

Strona pozwana: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

przy udziale: Hans Draser Internationales Marketing

Sentencja

Nomenklaturę scaloną, znajdującą się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r., należy interpretować w ten sposób, że elementy zestawu karnisza w postaci gotowych rurek (malowanych, niklowanych lub chromowanych) objęte są podpozycją taryfową 8302 41 90, chyba że te gotowe rurki składają się z profili, rur lub prętów, które zostały jedynie przycięte na pożądaną długość, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego w celu dokonania klasyfikacji taryfowej produktów.


(1)  Dz.U. C 279 z 24.8.2020.


Top