EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0628(03)

Wykaz właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i art. 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji

Dz.U. C 226 z 28.6.2018, p. 1–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 226/1


Wykaz właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i art. 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji

(2018/C 226/01)

PODSTAWA PRAWNA

Art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1) (rozporządzenie w sprawie SIS II) oraz art. 46 ust. 8 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2) (decyzja w sprawie SIS II) nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazania organowi zajmującemu się zarządzaniem danymi wykazu właściwych organów uprawnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w SIS II na podstawie wspomnianych narzędzi prawnych oraz informowania o wszelkich zmianach w tym wykazie. Wykaz musi wskazywać (i) każdy organ; (ii) dane, które organ ten może wyszukiwać; oraz (iii) cele, do jakich dane te będą wykorzystane.

Niniejszy skonsolidowany wykaz jest oparty na wykazie właściwych organów przekazanym przez państwa członkowskie do dnia 5 kwietnia 2018 r.

ORGANY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO UPRAWNIONY PERSONEL MA DOSTĘP DO SIS II

1.

Organy ścigania

2.

Organy odpowiedzialne za kontrole graniczne

3.

Organy odpowiedzialne za kontrole celne

4.

Krajowe organy sądowe, w tym organy odpowiedzialne za wszczynanie postępowania karnego z oskarżenia publicznego oraz za dochodzenia sądowe poprzedzające postawienie w stan oskarżenia

5.

Organy odpowiedzialne za wydawanie wiz, centralne organy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków wizowych i ograny odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na pobyt

6.

Służby odpowiedzialne za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów (3)

BELGIA

Organ/służba

Police Fédérale

Federale Politie

Policja Federalna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Police locale

Lokale Politie

Policja Lokalna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Office des Etrangers

Dienst Vreemdelingenzaken

Urząd ds. Cudzoziemców

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Ministère des Affaires Etrangères

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Direction de l’Immatriculation des Véhicules

Directie Inschrijving Voertuigen

Dyrekcja ds. Rejestracji Pojazdów (D.I.V.)

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (4)

X (4)

 

X

BUŁGARIA

Organ/służba

Министерство на вътрешните работи:

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Главна дирекция „Национална полиция”

областни дирекции на МВР и СДВР

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Główna Dyrekcja „Zwalczanie przestępczości zorganizowanej”

Główna Dyrekcja „Policja krajowa”

Regionalne dyrekcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Metropolitalna Dyrekcja do Spraw Wewnętrznych w Sofii

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

X


Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция „Гранична полиция”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Główna Dyrekcja „Straż graniczna”

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 


Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”

(SIRENE; Interpol; Europol)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja „Międzynarodowa współpraca operacyjna”

(SIRENE; Interpol; Europol)

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Миграция”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja „Migracja”

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Български документи за самоличност”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja „Bułgarskie dokumenty tożsamości”

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Министерство на външните работи

Националният визов център и консулски служби, които издават визи

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (5)

Krajowe Centrum Wizowe i konsulaty bułgarskie wydające wizy

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (6)

 

 

 

 


Organ/służba

Държавна агенция за бежанците (ДАБ)

Państwowa Agencja ds. Uchodźców (7)

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (8)

 

 

 

 


Organ/służba

Органи на съдебната власт

Съдилища

Прокуратура

Следствени органи

Organy sądowe (9):

Sądy;

Urzędy prokuratorskie;

Służby dochodzeniowe

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Organ/służba

Министерство на правосъдието

Ministerstwo Sprawiedliwości (10)

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Министерство на отбраната

служба „Военна полиция”

Ministerstwo Obrony (11)

Żandarmeria Wojskowa

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Министерство на финансите

Агенция „Митници”

Ministerstwo Finansów (12)

Agencja Celna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух

Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego

Krajowa jednostka ds. gromadzenia i przetwarzania danych PNR pasażerów w Republice Bułgarii podróżujących transportem lotniczym

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Държавна агенция за „Национална сигурност”

Структурни звена на

Държавна агенция за „Национална сигурност”,

Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego

Jednostki strukturalne Agencji Bezpieczeństwa Narodowego pełniące funkcje koordynacji wniosków wizowych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (13)

 

 

 

 

REPUBLIKA CZESKA

Organ/służba

Policie ČR

Policja Republiki Czeskiej

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

X

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

X

X

X

 


Organ/służba

Celní správa

Administracja Celna Republiki Czeskiej

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 


Organ/służba

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament ds. Polityki Azylowej i Migracyjnej

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Organ/służba

Obecní úřady

Urzędy miejskie

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Organ/służba

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generalna Inspekcja Sił Bezpieczeństwa

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

X

 

DANIA

Organ/służba

Rigspolitiet

Duńska Policja Krajowa

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

X

X

X

X

X

X

X


Organ/służba

SKAT

Administracja Podatkowa Danii

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Organ/służba

Udenrigsministeriet

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Organ/służba

Udlændinge- og integrationsministeriet

Ministerstwo Imigracji i Integracji

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

NIEMCY

Organ/służba

Bundeskriminalamt

Federalna Policja Kryminalna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Polizeidienststellen der Länder

Departamenty policji krajów związkowych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Bundespolizeipräsidium

Kwatera Główna Policji Federalnej

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Bundespolizeidirektionen

Regionalne biura Policji Federalnej

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Polizei beim Deutschen Bundestag

Policja niemieckiego Bundestagu

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Zollkriminalamt

Urząd Dochodzeniowy ds. Przestępstw Celnych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Zollfahndungsdienststellen

Urząd Dochodzeniowy ds. Celnych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Hauptzollämter

Główne urzędy celne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (14)

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (15)

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X (15)

X

 

 


Organ/służba

Ausländerbehörden der Länder

Urzędy imigracyjne krajów związkowych

-Diplomatische- und konsularische Vertretungen

Placówki dyplomatyczne i konsularne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (16)

 

 

 

 


Organ/służba

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Organ/służba

Federalny Urząd Administracji

Bundesverwaltungs- amt

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 ust. 2 lit. d) i decyzji e) SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Organ/służba

Justizbehörden

Generalbundesanwalt

Organy prawne

Federalny Prokurator Generalny

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Justizbehörden

Staatsanwaltschaften

Organy prawne

Organy prokuratorskie

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

KraftfahrtBundesamt

Federalny Urząd ds. Ruchu Samochodowego, Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Organ/służba

Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Biura rejestracji pojazdów

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

ESTONIA

Organ/służba

Siseministeerium:

Politsei- ja Piirivalveamet

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Estonii:

Policja i Straż Graniczna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 


Organ/służba

Siseministeerium:

Kaitsepolitseiamet

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Estonii:

Urząd ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Rahandusministeerium Maksu- ja Tolliamet

Ministerstwo Finansów Republiki Estonii:

Rada ds. Podatków i Ceł

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

 

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Justiitsministeerium prokuratuurid

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratury

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 


Organ/służba

Justiitsministeerium

Vanglateenistus (Justiitsministeeriumi vanglate osakond; vanglad)

Ministerstwo Sprawiedliwości:

Służba Więzienna (Departament Więziennictwa przy Ministerstwie Sprawiedliwości) Więziennictwo

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Maanteeamet

Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji: Estoński Zarząd Dróg

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

GRECJA

Organ/służba

Ελληνική Αστυνομία

Policja Grecka

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

X

X

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 


Organ/służba

Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Grecka Straż Przybrzeżna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 


Organ/służba

Τελωνειακή Υπηρεσία

Grecka Służba Celna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Υπουργείο Εξωτερικών/Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση θεωρήσεων και τίτλων διαμονής

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Władze konsularne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

Χ

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Δικαστικές Αρχές

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka/Organy sądowe

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Δικαστικές Αρχές αρμόδιες για την άσκηση ποινικής δίωξης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και τη διενέργεια δικαστικής ανάκρισης πριν από την απαγγελία κατηγορίας

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka/Organy sądowe odpowiedzialne za wszczynanie postępowania karnego z oskarżenia publicznego oraz wszczynanie dochodzeń sądowych poprzedzających postawienie w stan oskarżenia.

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 


Organ/służba

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Organ/służba

Υπηρεσία Ασύλου

Urząd ds. Azylu

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

HISZPANIA

Organ/służba

Cuerpo Nacional de Policía:

Policja Krajowa:

Policja Kryminalna

Wydawanie zezwoleń na pobyt

Bezpieczeństwo publiczne

Kontrole wjazdowe/wyjazdowe

Wydawanie wiz na granicy

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X (17)

 

X

X

X (17)

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

X

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

X

 

X

X

X

 

 


Organ/służba

Guardia Civil:

Straż Cywilna:

Policja Kryminalna

Bezpieczeństwo publiczne

Służby Celne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X (18)

 

 

 

X (18)

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Policía Autonómica:

Departamenty Policji regionów autonomicznych:

Policja Kryminalna

Bezpieczeństwo publiczne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X (19)

 

 

 

X (19)

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Policía Local

Policja Lokalna

Bezpieczeństwo publiczne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X (20)

 

 

 

X (20)

 

 


Organ/służba

Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA)

Wydział dochodzeń w sprawach celnych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X (21)

 

 

 

X (21)

 

 


Organ/służba

Autoridades Judiciales:

Organy sądowe:

sędziowie śledczy

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X (22)

 

 

 

X (22)

 

 


Organ/służba

Ministerio Asuntos Exteriores y de la Cooperación

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny

misje dyplomatyczne i urzędy konsularne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X (23)

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (23)

 

 

 

 


Organ/służba

Dirección General de Trafico

Wydział ds. Transportu

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X (24)

FRANCJA

Organ/służba

Direction générale de la police nationale

Direction générale de la sécurité intérieure

Direction générale de la gendarmerie nationale

Préfecture de Police

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

Direction générale des douanes et impôts indirects

Organy ścigania

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Direction générale de la police nationale (Direction centrale de la Police aux frontières)

Direction générale des douanes et impôts indirects

Policja Graniczna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1

lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

X

 

 

 

X

 

 

 


Organ/służba

Direction générale des douanes et impôts indirects

Organy odpowiedzialne za kontrole celne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

X

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Juges et magistrats de l’ordre judiciaire

Krajowe organy sądownicze

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

X

 

 

 

X

 


Organ/służba

Ministère des Affaires étrangères et du développement international

Ministère de l’intérieur

Direction générale des étrangers en France

Organy odpowiedzialne za przyznawanie wiz, organy centralne odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków wizowych i organy odpowiedzialne za przyznawanie zezwoleń na pobyt

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 


Organ/służba

Préfectures

Organy odpowiedzialne za wydawanie świadectw rejestracyjnych pojazdów

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X

CHORWACJA

Organ/służba

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

X


Organ/służba

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (25)

 

 

 

 


Organ/służba

Ministarstvo financija, Carinska uprava

Ministerstwo Finansów, Administracja celna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Ministarstvo pravosuđa  (26)

Ministerstwo Sprawiedliwości

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Organ/służba

Državno odvjetnišvo Republike Hrvatske  (27)

Biuro Prokuratora Krajowego Republiki Chorwacji

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Organ/służba

Centar za vozila Hrvatske

Chorwackie Centrum ds. Pojazdów

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X (28)

WŁOCHY

Organ/służba

Polizia di Stato

Policja Państwowa

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

X

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Arma dei Carabinieri

Guardia di Finanza – Polizia Penitenziaria

Żandarmeria

Policja Skarbowa

Policja Więzienna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Ministero Affari Esteri – Ambasciate – Consolati

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Ambasady – Konsulaty

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X (29)

 

 

 

 


Organ/służba

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione Civile

Ministerstwo Transportu – Krajowy Urząd Rejestracji Pojazdów

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X (30)


Organ/służba

Polizia locale/Vigili Urbani

Policja lokalna/Straż miejska

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X (31)

 

 

ŁOTWA

Organ/służba

Valsts policija

Policja Państwowa

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Valsts robežsardze

Państwowa Straż Graniczna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

X

 

 

 

X

X

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

X

X

 

 


Organ/służba

Pašvaldības policija

Policja municypalna

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Valsts ieņēmumu dienests (t.sk. Finanšu policija, Muita)

Służby ds. dochodów państwa (w tym policja skarbowa, służby celne)

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Organ/służba

Ceļu satiksmes drošības direkcija

Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

X


Organ/służba

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments un Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība

Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

X

 

 

 

 


Organ/służba

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Biuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Prokuratūras iestādes

Prokuratury

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Organ/służba

Tiesas

Sądy

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

 

X

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

 

X

 


Organ/służba

Drošības policija

Policja ds. Bezpieczeństwa

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 2 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 36 ust. 3 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 38 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 


Organ/służba

Satversmes aizsardzības birojs

Urząd Ochrony Konstytucji

Kategoria wpisu

Prawa dostępu na mocy rozporządzenia w sprawie SIS II

Prawa dostępu na mocy decyzji w sprawie SIS II

Prawo dostępu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1986/2006

Art. 27 ust. 1 lit. a)

Art. 27 ust. 1 lit. b)

Art. 27 ust. 2

Art. 27 ust. 3

Art. 40 ust. 1 lit. a)

Art. 40 ust. 1 lit. b)

Art. 40 ust. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 24 rozporządzenia SIS II

 

X

 

 

 

 

 

 

Art. 26 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 32 decyzji SIS II

 

 

 

 

 

X

 

 

Art. 34 decyzji SIS II