EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG0128(04)

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

OJ C 29, 28.1.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 29/8


Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

(2017/C 29/06)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2011/172/WPZiB (1) oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 270/2011 (2) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie.

Rada posiada w swoich aktach nowe dane dotyczące wszystkich osób wymienionych w załączniku do decyzji 2011/172/WPZiB i w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 270/2011. Odnośne osoby informuje się niniejszym, że przed 17 lutego 2017 r. mogą skierować do Rady wniosek o uzyskanie informacji, które ich dotyczą. Wniosek ten należy skierować na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 5 decyzji 2011/172/WPZiB i z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 270/2011.


(1)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 63.

(2)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 4.


Top