EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(03)

Ogłoszenie informacyjne – Konsultacje społeczne – Oznaczenia geograficzne produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu

OJ C 136, 11.5.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/21


OGŁOSZENIE INFORMACYJNE – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Oznaczenia geograficzne produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu

2012/C 136/12

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (1) weszła w życie dnia 1 grudnia 2011 r. (2). Umowa między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniająca Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3) weszła w życie dnia 1 grudnia 2011 r. (4).

Obecnie prowadzony jest przegląd zgodnie z art. 16 załącznika 12 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi. W tym kontekście rozważa się ochronę poniższych nazw produktów ze Szwajcarii i Liechtensteinu jako oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.

Komisja wzywa wszystkie państwa członkowskie lub państwa trzecie bądź wszelkie zasadnie zainteresowane osoby fizyczne lub prawne, mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do składania oświadczeń o sprzeciwie wobec tego projektu ochrony przez złożenie odpowiednio uzasadnionego oświadczenia.

Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty niniejszej publikacji. Oświadczenia o sprzeciwie należy przesyłać na następujący adres poczty elektronicznej: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Oświadczenia o sprzeciwie są rozpatrywane jedynie, jeśli zostaną dostarczone w wyżej ustalonym terminie i jeśli wykazane zostanie, że nazwa, która ma zostać objęta ochroną:

a)

koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta, co do prawdziwego pochodzenia danego produktu;

b)

jest homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy, która już została objęta ochroną w Unii na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (5);

c)

przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego powszechnej znajomości oraz okresu, przez jaki jest on używany, może wprowadzić konsumenta w błąd, co do prawdziwego pochodzenia produktu;

d)

zagraża istnieniu całkowicie lub częściowo identycznej nazwy lub znaku towarowego bądź istnieniu produktów, które były zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających publikację niniejszego ogłoszenia;

e)

lub jeśli możliwe jest przedstawienie szczegółowych informacji, na podstawie których można wyciągnąć wniosek, iż nazwa, dla której rozważa się ochronę, jest rodzajowa.

Kryteria wymienione powyżej będą podlegać ocenie w odniesieniu do terytorium Unii, które w przypadku praw własności intelektualnej odnosi się wyłącznie do terytorium lub terytoriów, na których wspomniane prawa są chronione. Ewentualna ochrona tych nazw w Unii Europejskiej zależy od pomyślnego zakończenia przeglądu na podstawie wspomnianego powyżej art. 16 i aktu prawnego wydanego w jego następstwie.

Wykaz oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i środków spożywczych  (6)

Klasa produktu

Nazwa

Ochrona

Sery

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse oraz Bloderkäse

ChNP

Wędliny

Glarner Kalberwurst

ChOG


(1)  Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 3.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.11.2011, s. 1.

(3)  Dz.U. L 297 z 16.11.2011, s. 49.

(4)  Dz.U. L 302 z 19.11.2011, s. 2.

(5)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(6)  Wykaz przedstawiony przez organy Szwajcarii w ramach prowadzonego przeglądu, zarejestrowany w Szwajcarii zgodnie ze szwajcarskim rozporządzeniem z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html)


Top