EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/317/09

Media 2007— Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA 13/06 — Inicjatywa audiowizualna i2i

OJ C 317, 23.12.2006, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 317/20


Media 2007— Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie

Zaproszenie do składania wniosków — EACEA 13/06 — Inicjatywa audiowizualna i2i

(2006/C 317/09)

1.   Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na Decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007)

Środki w ramach wspomnianej decyzji obejmują rozwój projektów produkcji.

Celem niniejszej pomocy jest ułatwianie niezależnym europejskim przedsiębiorstwom produkcyjnym dostępu do finansowania przez banki i instytucje finansowe poprzez częściowe współfinansowanie następujących kosztów:

ubezpieczanie produkcji audiowizualnych: Moduł 1 — wspieranie pozycji „Ubezpieczenie” w budżecie produkcji;

gwarancja ukończenia realizacji utworu audiowizualnego: Moduł 2 — wspieranie pozycji „Gwarancja ukończenia” w budżecie produkcji;

finansowanie produkcji utworu przez bank: Moduł 3 — wspieranie pozycji „Koszty finansowe” w budżecie produkcji;

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla niezależnych europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych zarejestrowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego uczestniczących w Programie MEDIA 2007 (Islandia, Lichtenstein Norwegia) oraz Szwajcarii, pod warunkiem zawarcia nowej umowy o współpracy z tym krajem w ramach programu MEDIA.

3.   Budżet oraz czas trwania projektów

Całkowite dostępne środki budżetowe wynoszą 1,3 mln EUR. Wkład finansowy nie może przekraczać 50 % — (60 %) kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy mieści się w przedziale od 5 000 do 50 000 EUR. Kwota pomocy nie może przekroczyć 50 000 EUR.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest ważne dla projektów rozpoczynających się między 1 lipca 2006 r.-31 grudnia 2006 r. Okres realizacji projektów nie może przekroczyć 30 miesięcy.

4.   Termin składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków należy złożyć najpóźniej do 2 lutego 2007 r. dla projektów rozpoczynających się między 1 lipca 2006 r. a 31 grudnia 2006 r.

5.   Dodatkowe informacje

Przedsiębiorstwa europejskie pragnące wziąć udział w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków i otrzymać dokument pt. „Wytyczne dotyczące składania wniosków — inicjatywa audiowizualna i2i” powinny przesłać prośbę listownie lub faksem na następujący adres:

Agencja Wykonawcza do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Mr Constantin Daskalakis (BOUR 03/30)

Head of MEDIA Unit — P8

B-1049 Bruksela

Faks (32-2) 299 92 14

EACEA-P8@ec.europa.eu

Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/index_en.htm

Wnioski muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz należy je złożyć na przeznaczonych do tego celu formularzach.


Top