EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1223(04)

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

OJ C 317, 23.12.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 317/12


Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2006/C 317/06)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2005) 407

 

12.9.2005

Komunikat Komisji: Rozwój wspólnotowej polityki w dziedzinie lotnictwa cywilnego wobec Nowej Zelandii

KOM(2005) 436

 

21.9.2005

Komunikat Komisji: Dokument konsultacyjny w sprawie pomocy państwa na rzecz innowacji

KOM(2005) 479

 

11.10.2005

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie reakcji władz celnych wobec najnowszych tendencji w zakresie podrabiania towarów i piractwa

KOM(2005) 576

 

17.11.2005

Zielona księga w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej

KOM(2005) 712

 

9.1.2006

Sprawozdanie Komisji dla Rady dotyczące stosowania decyzji Rady upoważniającej Zjednoczone Królestwo do zezwolenia władzom Wyspy Man na stosowanie systemu specjalnych pozwoleń na przywóz mięsa baraniego oraz wołowiny i cielęciny

KOM(2006) 8

 

24.1.2006

Sprawozdanie Komisji oparte na art. 34 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (wersja poprawiona)

KOM(2006) 70

 

16.2.2006

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Przegląd polityki ochrony środowiska 2005

KOM(2006) 74

 

22.2.2006

Komunikat Komisji: Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego — przegląd śródokresowy

KOM(2006) 79

 

27.2.2006

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw

KOM(2006) 99

 

8.3.2006

Dokument roboczy Komisji w sprawie obliczania, finansowania, płatności i zapisywania w budżecie korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa („rabatu brytyjskiego”) zgodnie z art. 4 i 5 decyzji Rady nr 2006/xxx/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich

KOM(2006) 125

 

16.3.2006

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sektora lnu i konopi

KOM(2006) 142

 

4.4.2006

Komunikat Komisji: Nowa wszechstronna umowa o partnerstwie z Grenlandią w formie wspólnej deklaracji oraz decyzji Rady na podstawie art. 187 traktatu WE

KOM(2006) 210

 

15.5.2006

Sprawozdanie Komisji dla Rady w sprawie dyrektywy Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r. zmieniającej oraz tymczasowo zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

KOM(2006) 243

 

23.5.2006

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i wyników programu ochrony euro przed fałszowaniem — programu Perykles

KOM(2006) 275

1

7.6.2006

Komunikat: Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz

KOM(2006) 398

 

17.7.2006

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń chemicznych wód powierzchniowych w Unii Europejskiej

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://eur-lex.europa.eu


Top