EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/161/03

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 161, 1.7.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/3


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 161/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 24 czerwca 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwa Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza”, Hiszpania) należące do grupy Sacyr Vallehermoso oraz Saur S.A. („Saur”, Francja) należące do grupy PAI Partners nabywają wspólną kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia nad przedsiębiorstwem Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa”, Hiszpania) obecnie wspólnie kontrolowanym przez Saur oraz Endesa Participadas S.A. poprzez Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa”, Hiszpania). Valoriza uzyska wspólną kontrolę nad Emalsa w drodze zakupu akcji w Nueva Nuinsa.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo Valoriza: zarządzanie wodociągami, zagospodarowywanie odpadów, rozwój energii alternatywnych, obsługa nieruchomości,

przedsiębiorstwo Emalsa: zarządzenie wodociągami w imieniu samorządów miejskich Las Palmas de Gran Canarias oraz Santa Brígida, oraz w Puerto de la Luz y de las Palmas,

przedsiębiorstwo Saur: wodociągi oraz zagospodarowywanie odpadów,

przedsiębiorstwo Nueva Nuinsa: holding.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


Top