EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odpowiedź UE na problem imigracji

Europejski program w zakresie migracji - COM(2015) 240 final

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski program w zakresie migracji (COM(2015) 240 final z 13.5.2015)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Komunikat przewiduje szereg konkretnych inicjatyw dla lepszego zarządzania kwestiami związanymi z imigracją poprzez zapewnienie, że każdy z krajów UE przyjmie odpowiednią liczbę imigrantów i osób ubiegających się o azyl.

Porusza on kwestie związane z wewnętrznym i zewnętrznym wymiarem unijnej polityki w zakresie migracji, co ma na celu zwiększenie współpracy UE z państwami spoza Unii.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Priorytety krótkoterminowe

Niezwłoczne podjęcie działań na rzecz zapobiegania dalszej utracie życia w rejonie Morza Śródziemnego:

intensyfikacja działań poszukiwawczo-ratunkowych w rejonie Morza Śródziemnego,

podjęcie i skierowanie działań przeciwko przestępczym sieciom przemytniczym, które wykorzystują migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji,

stosowanie obiektywnych kryteriów w procesach relokacji i przesiedlania imigrantów między krajami członkowskimi,

zacieśnienie współpracy z krajami afrykańskimi w celu zredukowania przepływów imigracyjnych,

wspieranie tych krajów UE, które przyjmują nowych imigrantów.

Priorytety średnio- i długoterminowe

Lepsze zarządzanie unijną polityką w zakresie migracji w każdym jej aspekcie:

ograniczenie zachęt dla nielegalnych migrantów

współpraca z krajami partnerskimi dla zwalczania podstawowych przyczyn, które powodują, że ludzie starają się przyjechać do Europy,

rozbicie sieci przemytu i handlu ludźmi,

poprawa unijnej polityki odsyłania nielegalnych imigrantów do ich krajów ojczystych.

poprawa procesu zarządzania granicami

ustanowienie procedur dla lepszego zarządzania wszystkimi zewnętrznymi granicami UE,

lepsze wykorzystanie postępu technologicznego,

wsparcie obecnych kontroli granicznych.

poprawa unijnej polityki azylowej

opracowanie przejrzystego systemu przyjmowania osób ubiegających się o azyl, który w sposób bardziej sprawiedliwy rozdzieli odpowiedzialność za przyjmowanie takich osób pomiędzy wszystkie kraje UE,

opracowanie nowej polityki w dziedzinie legalnej migracji

skoncentrowanie działań na przyciąganiu do UE osób o pożądanych umiejętnościach na czas spadku liczby osób pracujących wśród obywateli UE.

Więcej

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda bezpieczeństwa (COM(2015) 185 final z 28.4.2015)

Ostatnia aktualizacja: 26.08.2015

Top