EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Umowy w sprawie zniesienia wiz

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Przepisy UE w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych są następujące.

JAKIE SĄ CELE TYCH UMÓW?

  • Stanowią one część wspólnej polityki wizowej UE i mają na celu ułatwienie podróżowania pełnoprawnym podróżnym między UE a niektórymi państwami trzecimi, na zasadzie wzajemności.
  • Niniejsze umowy przewidują ruch bezwizowy dla obywateli UE i obywateli państwa trzeciego udających się na terytorium drugiej strony na czas pobytu nieprzekraczający 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Strefa Schengen

Umowy mają zastosowanie wyłącznie do odbywania podróży do i z państw należących do strefy Schengen. Do strefy Schengen należą 22 z 28 państw członkowskich UE (1). Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia podlegają prawnemu obowiązkowi dołączenia do strefy w odpowiednim czasie, podczas gdy Irlandia i Zjednoczone Królestwo (1) zachowują możliwość rezygnacji (klauzula opt-out). Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria nie są członkami UE, ale należą do strefy Schengen.

Umowy w sprawie zniesienia wiz

Umowy w sprawie zniesienia wiz, o których mowa, to umowy zawierane między UE a państwami trzecimi, które umożliwiają obywatelom posiadającym paszport tych krajów bezwizowe podróżowanie na terytorium drugiej strony na czas nieprzekraczający 90 dni w trakcie 180-dniowego okresu.

Główne warunki

  • Okres 90-dniowy jest obliczany niezależnie od jakiegokolwiek pobytu w państwie członkowskim nienależącym do strefy Schengen.
  • Umowy te zazwyczaj nie mają wpływu na możliwość przedłużenia przez strony okresu pobytu na czas przekraczający 90 dni, zgodnie z ich odpowiednimi przepisami krajowymi i prawem UE.
  • Umowy te zazwyczaj nie mają zastosowania do pozaeuropejskich terytoriów Francji i Niderlandów.
  • Zwolnienie z obowiązku wizowego nie ma zastosowania do osób podróżujących w celu wykonywania działalności zarobkowej, chyba że strony zdecydowały inaczej odnośnie do poszczególnych państw.
  • Państwa te zastrzegają sobie prawo do odmowy wjazdu, jeżeli warunki wjazdu lub pobytu krótkoterminowego nie zostały spełnione.
  • Wspólny komitet ekspertów monitoruje wdrożenie umowy, przy czym UE reprezentowana jest przez Komisję Europejską.
  • Strony mogą zawiesić lub wypowiedzieć umowę jedynie w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich.

Odrębne umowy mają zastosowanie do zwolnienia z obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych lub urzędowych podróżujących do lub z Brazylii lub Chin.

W umowach w sprawie zniesienia wiz zawartych między UE a Brazylią dozwolony czas pobytu określono jako „trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy”. Definicja ta jest obecnie dostosowywana do definicji użytych w pozostałych umowach: „90 dni w 180-dniowym okresie”.

Rozporządzenie (UE) 2018/1806 w sprawie obowiązków wizowych dla obywateli państw trzecich zawiera wykaz państw, których obywatele nie muszą posiadać wizy, aby podróżować do UE, a także wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizę podczas podróży do UE.

W Unijnym kodeksie wizowym określone zostały tryb i warunki wydawania wiz na krótki pobyt na terytorium państw członkowskich UE oraz tranzyt przez to terytorium. W kodeksie wizowym wymieniono ponadto państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizę lotniskową podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych UE, oraz określono tryb i warunki wydawania takich wiz.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Państwo

Data wejścia w życie

Antigua i Barbuda

28 maja 2009 r. (tymczasowe stosowanie)

Barbados

1 marca 2010 r.

Republika Mauritiusu

1 marca 2010 r.

Wspólnota Bahamów

1 kwietnia 2010 r.

Republika Chińska (posiadacze paszportów dyplomatycznych)

1 stycznia 2017 r.

Republika Seszeli

1 stycznia 2010 r.

Federacja Saint Kitts i Nevis

1 sierpnia 2015 r.

Federacyjna Republika Brazylii

1 października 2012 r.

Federacyjna Republika Brazylii (posiadacze paszportów dyplomatycznych)

1 kwietnia 2011 r.

Republika Kolumbii

1 stycznia 2017 r.

Wyspy Salomona

1 maja 2017 r.

Republika Wysp Marshalla

28 czerwca 2016 r. (tymczasowe stosowanie)

Tuvalu

1 lutego 2019 r.

Republika Kiribati

24 czerwca 2016 r. (tymczasowe stosowanie)

Sfederowane Stany Mikronezji

Jeszcze nie wprowadzono w życie

Republika Peru

15 marca 2016 r. (tymczasowe stosowanie)

Republika Palau

8 grudnia 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Królestwo Tonga

21 listopada 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Grenada

1 lutego 2019 r.

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

28 maja 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Republika Trynidadu i Tobago

1 maja 2016 r.

Saint Lucia

28 maja 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Wspólnota Dominiki

28 maja 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Republika Vanuatu

28 maja 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Niezależne Państwo Samoa

1 marca 2018 r.

Saint Vincent i Grenadyny

28 maja 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

Zjednoczone Emiraty Arabskie

6 maja 2015 r. (tymczasowe stosowanie)

KONTEKST

Zobacz również:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Antigua i Barbuda

Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 3–8)

Decyzja Rady 2009/478/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 1–2)

Decyzja Rady 2009/896/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 38)

Barbados

Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 10–15)

Decyzja Rady 2009/479/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 9)

Decyzja Rady 2009/898/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 40)

Republika Mauritiusu

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 17–22)

Decyzja Rady 2009/480/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 16)

Decyzja Rady 2009/899/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 41)

Wspólnota Bahamów

Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 24–29)

Decyzja Rady 2009/481/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 23)

Decyzja Rady 2009/897/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 39)

Chińska Republika Ludowa

Umowa między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (Dz.U. L 76 z 23.3.2016, s. 19–25)

Decyzja Rady (UE) 2016/431 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (Dz.U. L 76 z 23.3.2016, s. 17–18)

Decyzja Rady (UE) 2016/2044 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (Dz.U. L 318 z 24.11.2016, s. 1–2)

Republika Seszeli

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 31–36)

Decyzja Rady 2009/482/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 30)

Decyzja Rady 2009/900/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 42)

Federacja Saint Kitts i Nevis

Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 38–43)

Decyzja Rady 2009/483/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 37)

Decyzja Rady 2009/901/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 43)

Federacyjna Republika Brazylii

Umowa między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (Dz.U. L 255 z 21.9.2012, s. 4–9)

Decyzja Rady 2010/622/UE z dnia 7 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (Dz.U. L 275 z 20.10.2010, s. 3–4)

Decyzja Rady 2012/508/EU z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (Dz.U. L 255 z 21.9.2012, s. 3)

Umowa między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (Dz.U. L 66 z 12.3.2011, s. 2–6)

Decyzja Rady 2010/621/UE z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (Dz.U. L 273 z 19.10.2010, s. 2–3)

Decyzja Rady 2011/157/UE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (Dz.U. L 66 z 12.3.2011, s. 1)

Republika Kolumbii

Umowa między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2015/2399 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2016/1743 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 264 z 30.9.2016, s. 25–26)

Wyspy Salomona

Umowa między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 292 z 27.10.2016, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2016/1888 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 292 z 27.10.2016, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2017/235 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 7–8)

Republika Wysp Marshalla

Umowa między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 216 z 11.8.2016, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2016/1363 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 216 z 11.8.2016, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2017/233 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 3–4)

Tuvalu

Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 213 z 6.8.2016, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2016/1342 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 213 z 6.8.2016, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2017/225 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 35 z 10.2.2017, s. 1–2)

Republika Kiribati

Umowa między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 198 z 23.7.2016, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2016/1197 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 198 z 23.7.2016, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2017/232 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kiribati dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 1–2)

Sfederowane Stany Mikronezji

Umowa między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 289 z 25.10.2016, s. 4–12)

Decyzja Rady (UE) 2016/1879 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 289 z 25.10.2016, s. 2–3)

Decyzja Rady (UE) 2017/234 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 5–6)

Republika Peru

Umowa między Unią Europejską a Republiką Peru dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 78 z 24.3.2016, s. 4–10)

Decyzja Rady (UE) 2016/437 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 78 z 24.3.2016, s. 2–3)

Decyzja Rady (UE) 2016/1744 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 264 z 30.9.2016, s. 27–28)

Republika Palau

Umowa między Unią Europejską a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 13–18)

Decyzja Rady (UE) 2015/2377 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 332 z 18.12.2015, s. 11–12)

Decyzja Rady (UE) 2016/1741 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 264 z 30.9.2016, s. 21–22)

Królestwo Tonga

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 317 z 3.12.2015, s. 3–8)

Decyzja Rady (UE) 2015/2226 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 317 z 3.12.2015, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2016/1742 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 264 z 30.9.2016, s. 23–24)

Grenada

Umowa między Unią Europejską a Grenadą dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 30–36)

Decyzja Rady (UE) 2015/1033 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Grenadą dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 28–29)

Decyzja Rady (UE) 2016/270 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Grenadą dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 7–8)

Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego

Umowa między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2015/1030 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2016/273 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 13–14)

Republika Trynidadu i Tobago

Umowa między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 66–72)

Decyzja Rady (UE) 2015/1037 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 64–65)

Decyzja Rady (UE) 2016/275 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 17–18)

Saint Lucia

Umowa między Unią Europejską a Saint Lucia dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 12–18)

Decyzja Rady (UE) 2015/1031 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Saint Lucia dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 10–11)

Decyzja Rady (UE) 2016/268 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Saint Lucia dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 3–4)

Wspólnota Dominiki

Umowa między Unią Europejską a Wspólnotą Dominiki dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 21–27)

Decyzja Rady (UE) 2015/1032 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Dominiki dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 19–20)

Decyzja Rady (UE) 2016/269 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Dominiki dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 5–6)

Republika Vanuatu

Umowa między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 48–54)

Decyzja Rady (UE) 2015/1035 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 46–47)

Decyzja Rady (UE) 2016/272 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 11–12)

Niezależne Państwo Samoa

Umowa między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 57–63)

Decyzja Rady (UE) 2015/1036 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 55–56)

Decyzja Rady (UE) 2016/274 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 15–16)

Saint Vincent i Grenadyny

Umowa między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 39–45)

Decyzja Rady (UE) 2015/1034 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 173 z 3.7.2015, s. 37–38)

Decyzja Rady (UE) 2016/271 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Saint Vincent i Grenadynami dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 9–10)

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Umowa między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 125 z 21.5.2015, s. 3–9)

Decyzja Rady (UE) 2015/785 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 125 z 21.5.2015, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2016/267 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 52 z 27.2.2016, s. 1–2)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 1–58)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 810/2009 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 39–58)

Antigua i Barbuda

Umowa między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 4–7)

Decyzja Rady (UE) 2017/2083 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 297 z 15.11.2017, s. 1–2)

Decyzja Rady (UE) 2019/75 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 1–3)

Barbados

Umowa między Unią Europejską a Barbadosem zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 11–14)

Decyzja Rady (UE) 2017/2084 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 297 z 15.11.2017, s. 3–4)

Decyzja Rady (UE) 2019/76 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 8–10)

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 56 z 6.3.2010, s. 1)

Republika Mauritiusu

Umowa między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 25–28)

Decyzja Rady (UE) 2017/2087 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 297 z 15.11.2017, s. 9–10)

Decyzja Rady (UE) 2019/78 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 22–24)

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 56 z 6.3.2010, s. 1)

Wspólnota Bahamów

Umowa między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 18–21)

Decyzja Rady (UE) 2017/2085 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 297 z 15.11.2017, s. 5–6)

Decyzja Rady (UE) 2019/77 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 15–17)

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 56 z 6.3.2010, s. 1)

Chińska Republika Ludowa

Informacja o wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (Dz.U. L 358 z 29.12.2016, s. 1)

Republika Seszeli

Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 32–35)

Decyzja Rady (UE) 2017/2088 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 297 z 15.11.2017, s. 11–12)

Decyzja Rady (UE) 2019/79 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 18 z 21.1.2019, s. 29–31)

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 56 z 6.3.2010, s. 1)

Federacja Saint Kitts i Nevis

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 170 z 1.7.2015, s. 1)

Federacyjna Republika Brazylii

Decyzja Rady (UE) 2018/1870 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii zmieniającej Umowę między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (Dz.U. L 306 z 30.11.2018, s. 4–6)

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych (Dz.U. L 263 z 28.9.2012, s. 1)

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych (Dz.U. L 63 z 10.3.2011, s. 1)

Republika Kolumbii

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 6 z 11.1.2017, s. 1)

Sprostowanie do informacja dotyczącej wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 23 z 28.1.2017, s. 122)

Wyspy Salomona

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 110 z 27.4.2017, s. 1)

Tuvalu

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 6 z 9.1.2019, s. 1)

Grenada

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Grenadą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 6 z 9.1.2019, s. 1)

Republika Trynidadu i Tobago

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 115 z 29.4.2016, s. 1)

Niezależne Państwo Samoa

Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 17 z23.1.2018, s. 1)

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020(1) Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. stało się państwem trzecim (państwem nienależącym do UE).

Top