EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TJ0386(01)

Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 19 września 2019 r.
FIH Holding A/S i FIH A/S, dawniej FIH Erhvervsbank A/S, przeciwko Komisji Europejskiej.
Pomoc państwa – Sektor bankowy – Pomoc przyznana FIH w formie przeniesienia aktywów o obniżonej wartości do nowej spółki zależnej i późniejszego ich odkupu przez duńską spółkę stabilności finansowej – Pomoc państwa na rzecz banków w okresie kryzysu gospodarczego – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Dopuszczalność – Obliczenie kwoty pomocy – Oczywisty błąd w ocenie.
Sprawa T-386/14 RENV.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:623

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.