EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0440

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 października 2007 r.
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 97/271/EWG - Zanieczyszczenia i substancje szkodliwe - Oczyszczanie ścieków komunalnych - Artykuły 3 i 4.
Sprawa C-440/06.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:642

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 października 2007 r. – Komisja przeciwko Grecji

(sprawa C‑440/06)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 97/271/EWG – Zanieczyszczenia i substancje szkodliwe – Oczyszczanie ścieków komunalnych – Artykuły 3 i 4

1.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 226 WE) (por. pkt 16)

2.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dowód na istnienie uchybienia – Ciężar dowodu spoczywający na Komisji (art. 226 WE) (por. pkt 27, 28)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 3 i 4 dyrektywy Rady 97/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, s. 40) – Niezapewnienie odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych w 24 aglomeracjach.

Sentencja

1)

Nie zapewniając, by aglomeracje Artemidy, Chrysoupoli, Ingoumenitsy, Heraklionu (Kreta), Katerini, Korpi, Lefkimmi, Litochoro (Pierie), Malii, Markopoulo, Megary, Nea Kydonii (Kreta), Naupaktosu, Nea Makri, Parikii (Paros), Paros-Galatas, Rafiny, Tesalonik (strefa turystyczna), Tropili, Zante, Aleksandrii (Ematia), Edessy, i Kalymnosu były wyposażone, w zależności od przypadku, w systemy zbierania ścieków komunalnych zgodne z wymogami art. 3 dyrektywy Rady 97/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych lub w systemy oczyszczania ścieków komunalnych zgodne z wymogami art. 4 tej dyrektywy, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tych artykułów.

2)

Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

3)

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

Top