EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0651R(09)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014)

C/2016/3481

OJ L 149, 7.6.2016, p. 10–10 (PL)
OJ L 149, 7.6.2016, p. 8–8 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/corrigendum/2016-06-07/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/10


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r. )

Strona 24, art. 2 pkt 83 zdanie ostatnie:

zamiast:

„Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników;”,

powinno być:

„Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników;”.


Top