Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669R(05)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE ( Dz.U. L 194 z 25.7.2009 )

OJ L 221, 24.8.2010, p. 15–16 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/corrigendum/2010-08-24/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/15


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 194 z dnia 25 lipca 2009 r. )

1.

Strona 14, art. 10:

zamiast:

„Dopuszczenie próbek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem (…)”,

powinno być:

„Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem (…)”.

2.

Strona 19, załącznik II, nagłówek formularza:

zamiast:

„WSPÓLNieTA EUROPEJSKA”,

powinno być:

„WSPÓLNOTA EUROPEJSKA”.

3.

Strona 19, załącznik II, nagłówek formularza:

zamiast:

„WspólNietowy dokument wejścia (CED)”,

powinno być:

„Wspólnotowy dokument wejścia (CED)”.

4.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.1:

zamiast:

„Numer referencyjny wspólNietowego dokument wejścia”,

powinno być:

„Numer referencyjny wspólnotowego dokumentu wejścia”.

5.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.9:

zamiast:

„(…) kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólNietowymi”,

powinno być:

„(…) kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólnotowymi”.

6.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.11:

zamiast:

„Kontrola Tożsamości”,

powinno być:

„kontrola identyfikacyjna”.

7.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.17:

zamiast:

„Dokumenty identyfikacyjne: niezgodNieść z dokumentami”,

powinno być:

„Dokumenty identyfikacyjne: niezgodność z dokumentami”.

8.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.19:

zamiast:

„Nr Niewej plomby:”,

powinno być:

„Nr nowej plomby:”.

9.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.20:

zamiast:

„Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia/punktu kontroli i stempel urzędowy”,

powinno być:

„Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli i stempel urzędowy”.

10.

Strona 19, załącznik II, rubryka II.21:

zamiast:

„Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/punktu kontroli, oświadczam, że kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólNietowymi”,

powinno być:

„Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli, oświadczam, że kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólnotowymi”.

11.

Strona 19, załącznik II, rubryka III.1:

zamiast:

„Informacje dotyczące poNiewnej wysyłki:”,

powinno być:

„Informacje dotyczące odesłania:”.

12.

Strona 19, załącznik II, rubryka III.1:

zamiast:

„Country of destination:”,

powinno być:

„Kraj przeznaczenia:”.

13.

Strona 19, załącznik II, rubryka III.2:

zamiast:

„JedNiestka lokalnego właściwego organu”,

powinno być:

„Jednostka lokalnego właściwego organu”.

14.

Strona 19, załącznik II, rubryka III.2:

zamiast:

„ZgodNieść przesyłki”,

powinno być:

„Zgodność przesyłki”.

15.

Strona 19, załącznik II, rubryka III.3:

zamiast:

„Numer jedNiestki”,

powinno być:

„Numer jednostki”.


Top