EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0493

2006/493/WE: Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. , jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

OJ L 195, 15.7.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 370–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 198 - 199

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/493/oj

15.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/22


DECYZJA RADY

z dnia 19 czerwca 2006 r.

ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

(2006/493/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwotę środków na pokrycie zobowiązań dotyczących wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji, należy ustalić zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z 17 maja 2006 r., w sprawie dyscypliny budżetowej i prawidłowego zarządzania finansami (2).

(2)

Całkowita kwota powinna obejmować kwotę przeznaczoną dla Bułgarii i Rumunii pod warunkiem, wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. Trakatatu dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Jeżeli Traktat o Przystąpieniu nie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2007 r. w przypadku jednego lub obydwu tych państw, całkowitą kwotę należy odpowiednio dostosować,

STANOWI, CO NASTĘPUJE

Artykuł

Całkowitą kwotę środków na pokrycie zobowiązań dotyczących wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005, jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu „konwergencji” zdefiniowanego w art. 2 lit. j) tego rozporządzenia, określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.

(2)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Całkowita kwota środków na pokrycie zobowiązań na lata 2007–2013, jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji i jej podział na poszczególne lata (1)

(milion EUR), ceny z 2004 r. (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

27 699


(1)  Przed obowiązkową modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich.

(2)  Podane kwoty zaokrąglono do najbliższego miliona, natomiast programowanie zostanie dokonane do najbliższego euro.


Top