EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0032R(01)

Sprostowanie do dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE ( Dz.U. L 191 z 22.7.2005 )

OJ L 132, 16.5.2013, p. 16–16 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/32/corrigendum/2013-05-16/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

16.5.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/16


Sprostowanie do dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191 z dnia 22 lipca 2005 r. )

Strona 36, art. 4, zdanie wprowadzające:

zamiast:

„W przypadku gdy importer nie ma siedziby na obszarze Wspólnoty (…)”,

powinno być:

„W przypadku gdy producent nie ma siedziby na obszarze Wspólnoty (…)”.


Top