EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0009R(06)

Sprostowanie do dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ( Dz.U. L 100 z 19.4.1994 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 13, str. 144)

OJ L 175, 5.7.2007, p. 40–40 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/9/corrigendum/2007-07-05/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

5.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/40


Sprostowanie do dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 19 kwietnia 1994 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 13, str. 144)

1)

Strona 165, załącznik IV pkt 5 tiret pierwsze:

zamiast:

„—

dokumentację określoną w zdaniu po ppkt 3.1 tiret drugie;”,

powinno być:

„—

dokumentację określoną w ppkt 3.1 tiret drugie;”.


Top