EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0512

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/512 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

ST/6113/2020/INIT

OJ L 113, 8.4.2020, p. 22–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/512/oj

8.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/22


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/512

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/235/WPZiB (1).

(2)

Na podstawie przeglądu decyzji 2011/235/WPZiB Rada uważa, że należy przedłużyć obowiązywanie określonych w tej decyzji środków ograniczających do dnia 13 kwietnia 2021 r.

(3)

Rada stwierdziła również, że należy zaktualizować wpisy dotyczące 82 osób zamieszczone w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/235/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/235/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 13 kwietnia 2021 r. Jest ona przedmiotem stałego przeglądu. Jest ona przedłużana lub odpowiednio zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2020 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie (Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51).


ZAŁĄCZNIK

Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zamieszczone w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB zastępuje się następującymi wpisami:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane osobowe

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Miejsce urodzenia: Tehran (Teheran) (Iran)

Data urodzenia: 1961

Płeć: mężczyzna

Były starszy doradca dowódcy Sił Zbrojnych ds. bezpieczeństwa. Dowódca National Police (Irańskiej Policji Narodowej) od 2005 r. do pierwszych miesięcy 2015 r. Również dowódca irańskiej cyberpolicji (podmiot umieszczony w wykazie) od stycznia 2011 r. do pierwszych miesięcy 2015 r. Dowodzone przez niego siły przeprowadziły brutalne ataki na pokojowe protesty oraz brutalny nocny atak na domy studenckie uniwersytetu w Teheranie w dniu 15 czerwca 2009 r. Obecnie szef irańskiej centrali zajmującej się wspieraniem narodu jemeńskiego.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein

Miejsce urodzenia: Najafabad (Nadżafabad) (Iran)

Data urodzenia: 1945

Płeć: mężczyzna

Szef Rady ds. Koordynacji w Ansar-e Hezbollah – rada ds. koordynacji i były generał Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Współzałożyciel Ansar-e Hezbollah. Te siły paramilitarne były odpowiedzialne za skrajną przemoc podczas ataków na studentów i uniwersytety w latach 1999, 2002 i 2009.

Nadal odgrywa ważną rolę w organizacji, która jest gotowa dopuszczać się naruszeń praw człowieka w stosunku do ludności, takich jak propagowanie agresywnych działań wobec kobiet z powodu wyboru ubioru.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: generał brygady

Generał brygady w IRGC. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. Były zastępca dowódcy sił lądowych IRGC. Ponosi bezpośrednią i osobistą odpowiedzialność za tłumienie protestów przez całe lato 2009 r.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: generał brygady

Szef Imam Hossein Cadet College (Szkoły Kadetów im. Imama Husajna) (od 2018 r.). Były zastępca dowódcy sił Basidż (2009–2018), dowódca oddziałów IRGC Seyyed al-Shohada, prowincja Tehran (Teheran) (do lutego 2010 r.). Oddziały Seyyed al-Shohada odpowiadają za bezpieczeństwo w prowincji Tehran (Teheran) i odegrały kluczową rolę w stosowaniu brutalnych represji wobec demonstrantów w 2009 r.

12.4.2011

6.

JAFARI Mohammad-Ali (alias ‘Aziz Jafari’)

Miejsce urodzenia: Yazd (Jazd) (Iran)

Data urodzenia: 1.9.1957

Płeć: mężczyzna

Dyrektor bazy społeczno-kulturalnej Hazrat-e Baqiatollah. Były dowódca IRGC (wrzesień 2007 r. – kwiecień 2019 r.). IRGC i baza Sarollah dowodzona przez generała Mohammada-Alego (Aziza) Jafariego odegrała kluczową rolę w nielegalnym zakłóceniu wyborów prezydenckich w 2009 r., aresztowaniu i zatrzymaniu działaczy politycznych, jak również w starciach z demonstrantami na ulicach.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Płeć: mężczyzna

Generał IRGC, odgrywa ważną rolę w bazie Sarollah. Podpisał pismo wysłane do Ministerstwa Zdrowia w dniu 26 czerwca 2009 r. zakazujące wydawania dokumentacji lub historii medycznej osobom rannym lub hospitalizowanym w trakcie wydarzeń po wyborach.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Płeć: mężczyzna

Były szef dowództwa armii i Akademii Sztabu Generalnego (DAFOOS). Były dowódca oddziałów IRGC Seyyed al‐Shohada, prowincja Tehran (Teheran). Oddziały Seyyed al-Shohada odegrały kluczową rolę w organizowaniu tłumienia protestów w 2009 r.

12.4.2011

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Miejsce urodzenia: Najaf (Nadżaf) (Irak)

Data urodzenia: ok. 1952 r.

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: generał brygady

Zastępca koordynatora Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Były zastępca dowódcy IRGC do spraw kulturalnych i społecznych. Były dowódca sił Basidż (2009–2016). Jako dowódca sił Basidż w IRGC Naqdi był odpowiedzialny za nadużycia popełniane przez te siły pod koniec 2009 r., w tym za brutalną reakcję na protesty podczas święta Aszura w grudniu 2009 r., które zakończyły się 15 ofiarami śmiertelnymi i aresztowaniem setek demonstrantów lub współuczestniczył w tych nadużyciach. Przed mianowaniem na dowódcę sił Basidż w październiku 2009 r., Naqdi był szefem jednostki wywiadu sił Basidż odpowiedzialnej za przesłuchania osób aresztowanych w trakcie zamieszek po wyborach.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Miejsce urodzenia: Isfahan (Iran)

Data urodzenia: 1963

Płeć: mężczyzna

Kieruje Centrum Studiów Strategicznych irańskich organów ścigania (podmiot powiązany z National Police (Policją Narodową)). Zastępca dowódcy Irańskiej Policji Narodowej do czerwca 2014 r. Jako zastępca dowódcy National Police (Policji Narodowej) od 2008 r. Radan był odpowiedzialny za działania sił policyjnych skierowane przeciwko demonstrantom, takie jak pobicia, zabójstwa oraz niesłuszne aresztowania i pozbawienie wolności. Obecnie dowódca IRGC odpowiedzialny za szkolenie irackich sił „antyterrorystycznych”.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Płeć: mężczyzna

Doradca burmistrza Teheranu. Były szef (Tehran Disaster Mitigation Organisation) Teherańskiej Organizacji na rzecz Łagodzenia Skutków Klęsk Żywiołowych (2010–2013). Jako dowódca teherańskiej policji (do stycznia 2010 r.) był odpowiedzialny za brutalne ataki policji na demonstrantów i studentów. Jako dowódca organów ścigania w aglomeracji teherańskiej, Azizollah Rajabzadeh był najwyższym rangą oskarżonym w sprawie o nadużycia w ośrodku detencyjnym w Kahrizak w grudniu 2009 r.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Płeć: mężczyzna

Zastępca dowódcy operacji policyjnych. Były dowódca teherańskiej policji, były zastępca dowódcy Iran’s National Police (Irańskiej Policji Narodowej) odpowiedzialny za operacje policyjne. Odpowiada za koordynację z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działań w zakresie represjonowania w stolicy Iranu.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Miejsce urodzenia: Tehran (Teheran) (Iran)

Data urodzenia: 1963

Płeć: mężczyzna

Szef organizacji wywiadowczej IRGC od października 2009 r. Jego zakres obowiązków rozszerzono w maju 2019 r. wraz z połączeniem Office of the Deputy of Strategic Intelligence (Biura Zastępcy Szefa Wywiadu Strategicznego) IRGC i Intelligence Organization (Organizacji Wywiadowczej) IRGC. Dowódca sił Basidż do października 2009 r. Siły pod jego zwierzchnictwem uczestniczyły w masowych pobiciach, zabójstwach, zatrzymaniach i torturowaniu uczestników pokojowych manifestacji.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Płeć: mężczyzna

Doradca i członek 28. wydziału Sądu Najwyższego. Były prezes sądu w Mashhadzie (Meszhedzie) do września 2014 r. Procesy pod jego nadzorem były prowadzone grupowo i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania zdobyte pod naciskiem i w wyniku tortur. Wyroki egzekucji były wydawane zbiorowo, co oznacza, że wyroki śmierci były wydawane bez należytego przestrzegania procedur dotyczących sprawiedliwego procesu.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Miejsce urodzenia: Najafabad (Nadżafabad) (Iran)

Data urodzenia: 1945

Płeć: mężczyzna

Członek Assembly of Experts (Zgromadzenia Ekspertów) oraz przedstawiciel najwyższego przywódcy w prowincji Markazi („centralnej”) oraz prezes Supreme Administrative Court (Najwyższego Sądu Administracyjnego). Prokurator generalny Iranu do września 2009 r., jak również były minister ds. wywiadu za czasów prezydenta Chatamiego. Jako prokurator generalny Iranu nakazał po pierwszej fali protestów powyborczych przeprowadzenie procesów pokazowych, które następnie nadzorował i podczas których odmawiano oskarżonym możliwości korzystania z przysługujących im praw, w tym prawa do adwokata.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

Płeć: mężczyzna

Były zastępca urzędnika ds. bezpieczeństwa w Teheran Revolutionary Court (Sądzie Rewolucyjnym w Teheranie). Były sędzia, Teheran Revolutionary Court (Sąd Rewolucyjny w Teheranie), 26. wydział. Odpowiadał za sprawy osób pozbawionych wolności w związku z kryzysami po wyborach i regularnie zastraszał rodziny tych osób, chcąc je uciszyć. W 2009 r. uczestniczył w wydawaniu nakazów zatrzymania i skierowania do Kahrizak Detention Centre (ośrodka detencyjnego w Kahrizak). W listopadzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie potwierdziły, że był współodpowiedzialny za śmierć tych więźniów.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Płeć: mężczyzna

Szef Organizacji Propagandy Islamskiej w prowincji Khorasan-Razavi (Chorasan-e_Razawi). Sędzia Mashhad Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Meszhedzie) (do 2013 r.). Procesy, w których orzekał, były prowadzone w trybie zaocznym i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych. Wyroki egzekucji były wydawane zbiorowo, co oznacza, że wyroki śmierci były wydawane bez należytego przestrzegania procedur dotyczących sprawiedliwego procesu.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Płeć: mężczyzna

Były sędzia Tehran Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Teheranie). Uczestniczył w procesach demonstrantów. Był przesłuchiwany w sądzie w sprawie nadużyć, do których doszło w Kahrizak. W 2009 r. walnie przyczynił się do wydawania nakazów zatrzymania i skierowania zatrzymanych do Kahrizak Detention Centre (ośrodka detencyjnego w Kahrizak). W listopadzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie potwierdziły, że był współodpowiedzialny za śmierć tych więźniów.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Miejsce urodzenia: Yazd (Jazd) (Iran)

Data urodzenia: 1953

Płeć: mężczyzna

Były prokurator generalny Teheranu (sierpień 2009 r.–kwiecień 2019 r.). Prokuratura Dolatabadiego skazała dużą liczbę demonstrantów, w tym osoby, które brały udział w protestach podczas święta Aszura w grudniu 2009 r. Nakazał zamknięcie biura Karroubiego we wrześniu 2009 r. oraz aresztowanie kilku polityków popierających reformy, a w czerwcu 2010 r. zakazał działalności dwóch reformatorskich partii politycznych. Jego prokuratura stawiała demonstrantom zarzut Muharebeh, czyli nienawiści w stosunku do Boga, co pociąga za sobą wyrok śmierci, a także odmawiała należytego procesu osobom, którym groził wyrok śmierci. Namierzała również i aresztowała reformatorów, działaczy na rzecz praw człowieka, a także przedstawicieli mediów, co stanowiło jeden z elementów szeroko zakrojonej akcji tłumienia opozycji politycznej.

W październiku 2018 r. Dolatabadi ogłosił w mediach, że czterech zatrzymanych irańskich aktywistów działających na rzecz środowiska ma zostać oskarżonych o „sianie zepsucia na ziemi”, czyli przestępstwo, które zagrożone jest karą śmierci.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

Płeć: mężczyzna

Sędzia, przewodniczący 28. wydziału Tehran Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Teheranie). Uważany również za osobę odpowiedzialną za skazywanie członków społeczności bahaistów. Zajmował się sprawami związanymi z sytuacją po wyborach. Wydał wieloletnie wyroki więzienia podczas niesprawiedliwych procesów działaczy społecznych i politycznych oraz dziennikarzy, a także kilka wyroków śmierci na demonstrantów i działaczy społecznych i politycznych.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Miejsce urodzenia: Ejiyeh

Data urodzenia: ok. 1956

Płeć: mężczyzna

Członek Expediency Council (Rady Doraźnej). Prokurator generalny Iranu od września 2009 r. oraz zastępca szefa i rzecznik prasowy wymiaru sprawiedliwości. Były minister ds. wywiadu podczas wyborów w 2009 r. W czasach sprawowania urzędu ministra ds. wywiadu podczas wyborów w 2009 r. agenci wywiadu pod jego dowództwem byli odpowiedzialni za zatrzymywanie i torturowanie setek działaczy, dziennikarzy, dysydentów i polityków – zwolenników reform oraz wymuszanie pod naciskiem fałszywego przyznania się przez nich do winy. Ponadto politycy byli zmuszani do składania fałszywych zeznań podczas niemożliwych do wytrzymania przesłuchań, które obejmowały tortury, nadużycia, szantaż oraz zastraszanie członków rodzin.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Miejsce urodzenia: Meybod, Yazd (Jazd) (Iran) –

Data urodzenia: 1967

Płeć: mężczyzna.

Prokurator generalny Teheranu do sierpnia 2009 r. Jako prokurator generalny Teheranu wydał ogólny nakaz zatrzymania setek działaczy, dziennikarzy i studentów. W styczniu 2010 r. śledztwo parlamentarne wykazało, że był on bezpośrednio odpowiedzialny za zatrzymanie trzech więźniów, którzy następnie zmarli w areszcie. W sierpniu 2010 r. został zawieszony w sprawowaniu funkcji po przeprowadzeniu przez irański sąd dochodzeniu w sprawie jego odpowiedzialności za śmierć trzech mężczyzn zatrzymanych z jego polecenia po wyborach. W listopadzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie potwierdziły, że był współodpowiedzialny za śmierć tych więźniów. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uniewinniony przez irański sąd od zarzutów dotyczących torturowania i śmierci trzech młodych mężczyzn w Kahrizak Detention Centre (ośrodku detencyjnym w Kahrizak) w 2009 r.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Płeć: mężczyzna.

Sędzia izby karnej. Były sędzia, Tehran Revolutionary Court (Sąd Rewolucyjny w Teheranie), 26. wydział. Odpowiadał za sprawy związane z sytuacją po wyborach. Wydawał wieloletnie wyroki więzienia podczas niesprawiedliwych procesów przeciwko działaczom na rzecz praw człowieka, a także wydał kilka wyroków śmierci na demonstrantów.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Płeć: mężczyzna

Zastępca szefa Wydziału Spraw Społecznych i Zapobiegania Przestępczości w sądzie w prowincji Khorasan-Razavi (Chorasan-e Razawi). Zastępca prokuratora w Mashhadzie (Meszhedzie) co najmniej do 2015 r. Procesy, w których oskarżał, były prowadzone w trybie zaocznym i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych. Wyroki egzekucji były wydawane zbiorowo, co oznacza, że wyroki śmierci były wydawane bez należytego przestrzegania procedur dotyczących sprawiedliwego procesu.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Płeć: mężczyzna

Sędzia, prezes Tehran Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Teheranie), 15. wydział. Sędzia wykonawczy w Tehran Tribunal (Trybunale w Teheranie). Odpowiedzialny za sprawy związane z sytuacją po wyborach, był sędzią, który przewodniczył procesom pokazowym latem 2009 r.; skazał na śmierć dwóch monarchistów, wobec których toczyły się procesy pokazowe. Wydał wieloletnie wyroki więzienia dla ponad stu więźniów politycznych, działaczy na rzecz praw człowieka oraz demonstrantów.

Z doniesień wynika, że w 2018 r. nadal wydawał podobne wyroki, nie przestrzegając w należyty sposób procedur dotyczących sprawiedliwego procesu.

12.4.2011

26.

SHARIFI Malek Adjar (alias: SHARIFI Malek Ajdar)

Płeć: mężczyzna

Sędzia Sądu Najwyższego, prezes 43. wydziału. Były prezes sądu w prowincji East Azerbaidjan (Azerbejdżan Wschodni). Był odpowiedzialny za proces Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Płeć: mężczyzna

Sędzia 2. wydziału Special Economic Corruption Court (Specjalnego Trybunału ds. Walki z Korupcją Gospodarczą). Szef Organization for the Preservation of Morality (Organizacji na rzecz zachowania moralności). Były sędzia 36. wydziału Tehran Appeals Court (Sądu Apelacyjnego w Teheranie).

Potwierdzał długoterminowe wyroki więzienia oraz wyroki śmierci wydane na demonstrantów.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Płeć: mężczyzna

Sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący 44. wydziału. Zastępca prezesa zarządu Setad-e Dieh Foundation (Fundacji Setad-e Dieh). Przewodniczący Mashhad Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Meszhedzie) (w latach 2001–2011). Procesy, w których orzekał, były prowadzone w trybie zaocznym i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania podstawowych praw oskarżonych. Wyroki egzekucji były wydawane zbiorowo (prawie 550 wyroków między latem 2009 a latem 2011 r.), co oznacza, że wyroki śmierci były wydawane bez należytego przestrzegania procedur dotyczących sprawiedliwego procesu.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA Mostafa

Płeć: mężczyzna

Szef oddziału 350 w więzieniu w Evinie (Ewinie). Często zezwalał na niewspółmierną przemoc wobec więźniów.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Płeć: mężczyzna

Rzecznik organów wymiaru sprawiedliwości od kwietnia 2019 r. Były prezes sądu w Teheranie. Były szef Iran's Prisons Organisation (Irańskiej Organizacji Penitencjarnej). W ramach swoich uprawnień współuczestniczył w masowych zatrzymaniach demonstrantów politycznych oraz w tuszowaniu nadużyć, których dopuszczano się w systemie więziennictwa.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (alias Sedaghat) Farajollah

Płeć: mężczyzna

Sekretarz pomocniczy General Prison Administration (Generalnej Administracji Penitencjarnej) w Teheranie. Naczelnik więzienia w Evinie (Ewinie), Teheran, do października 2010 r., w którym to okresie miały miejsce przypadki tortur. Był strażnikiem i wielokrotnie zastraszał więźniów i wywierał na nich naciski.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Płeć: mężczyzna

Starszy doradca szefa i zastępca szefa Iran's Prisons Organisation (Irańskiej Organizacji Więziennictwa), odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w stosunku do więźniów. Kierował systemem, w którym dochodziło do nadużyć w stosunku do więźniów oraz do tortur i do nieludzkiego/poniżającego traktowania i w którym warunki panujące w więzieniach były bardzo złe.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Płeć: mężczyzna

Doradca irańskiej High Council for Human Rights (Wysokiej Rady ds. Praw Człowieka). Były sekretarz High Council for Human Rights (Wysokiej Rady ds. Praw Człowieka). Były gubernator prowincji Ilam. Były dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jako szef komitetu powołanego na mocy art. 10 ustawy o działalności partii i grup politycznych odpowiadał za udzielanie zezwoleń na demonstracje i inne imprezy publiczne oraz za rejestrowanie partii politycznych.

W 2010 r. zawiesił działalność dwóch reformatorskich partii politycznych powiązanych z Musawim: Islamic Iran Participation Front (Front Udziału w Islamskim Iranie) i Islamic Revolution Mujahedeen Organization (Organizacja Mudżahedinów Islamskiej Rewolucji). Od 2009 r. konsekwentnie i stale zakazywał organizowania jakichkolwiek zgromadzeń pozarządowych, odmawiając tym samym konstytucyjnego prawa do protestów. Doprowadziło to do aresztowań wielu pokojowych demonstrantów z pogwałceniem prawa do wolności zgromadzania się.

W 2009 r. nie wydał również zezwolenia na zorganizowanie przez opozycję ceremonii żałobnej upamiętniającej osoby, które zginęły podczas protestów dotyczących wyborów prezydenckich.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Płeć: mężczyzna

Były dyrektor generalny irańskiego dowództwa ds. zwalczania narkotyków (również: Anti-Narcotics Headquarters (Sztab Antynarkotykowy)). Były dowódca teherańskiej policji. Dowodzone przez niego siły policyjne były odpowiedzialne za stosowanie bezprawnej przemocy wobec podejrzanych podczas zatrzymań i tymczasowych aresztowań. Teherańska policja uczestniczyła również w atakach na domy studenckie uniwersytetu teherańskiego w czerwcu 2009 r., kiedy to według komisji irańskiego parlamentu (Majlis) ponad 100 studentów odniosło rany z rąk policji i sił Basidż. Obecnie szef policji kolejowej.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

Płeć: mężczyzna

Strażnik oddziału 1 w więzieniu Radjaishahr (Karadj (Karadż)) do lipca 2010 r. Kilku byłych więźniów oskarżyło go o stosowanie tortur oraz o wydawanie rozkazów o nieudzielaniu więźniom pomocy medycznej. Jeden z więźniów zeznał, że był dotkliwie bity przez wszystkich strażników za pełną wiedzą Hassana Akhariana. Zgłoszono również co najmniej jeden przypadek brutalnego traktowania i śmierci więźnia, Mohsena Beikvanda, znajdującego się pod dozorem Hassana Akhariana. Beikvand zmarł we wrześniu 2010 r. Z wiarygodnych doniesień innych więźniów wynika, że został zabity na polecenie Hassana Akhariana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza)

Płeć: mężczyzna

Minister sprawiedliwości. Były dyrektor specjalnego biura śledczego. Do lipca 2016 r. wiceminister spraw wewnętrznych i przewodniczący rejestru publicznego. Doradca Disciplinary Court for Judges (Sądu Dyscyplinarnego dla Sędziów) od kwietnia 2014 r. Były prezes Tehran Judiciary (sądu w Teheranie). Jako prezes sądu w Teheranie był odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka, niesłuszne aresztowania, pozbawienie więźniów przysługujących im praw i dużą liczbę egzekucji.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

Płeć: mężczyzna

Od listopada 2011 r. przewodniczący 22. wydziału Appeals Court of Shiraz (Sądu Apelacyjnego w Szirazie). Prokurator w Shirazie (Szirazie) (do października 2011 r.). Prokurator w sprawie ataku bombowego w Shirazie (Szirazie) w 2008 r. Reżim wykorzystał tę sprawę do tego, aby skazać na śmierć osoby z nią niezwiązane. Wnosił o zastosowanie kary śmierci i innych surowych kar przeciwko mniejszościom, stanowiących, między innymi, naruszenie praw człowieka w zakresie prawa do sprawiedliwego procesu i zakazu arbitralnego zatrzymania.

10.10.2011

38.

Generał dywizji Dr FIRUZABADI Seyyed Hasan (alias: Generał dywizji Dr FIRUZABADI Seyed Hassan (alias: Generał dywizji Dr FIROUZABADI Seyyed Hasan (alias: Generał dywizji Dr FIROUZABADI Seyed Hassan)

Miejsce urodzenia: Mashhad (Meszhed)

Data urodzenia: 3.2.1951

Płeć: mężczyzna

Jako Szef Sztabu Sił Zbrojnych Iranu (w latach 1989–2016) był najwyższym dowódcą wojskowym odpowiedzialnym za kierowanie wszystkimi jednostkami wojskowymi i polityką wojskową, w tym IRGC (Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej) i policją. W 2009 r. podlegające mu formalnie siły stosowały brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów i dokonywały masowych zatrzymań.

Obecnie doradca ds. wojskowych Najwyższego Przywódcy i członek Supreme National Security Council (Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego) (SNSC) i Expediency Council (Rady Doraźnej).

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Płeć: mężczyzna

Prokurator generalny w Qom (Kom) (w latach 2008–2017), obecnie szef Directorate General for Prisons (Dyrekcji Generalnej ds. Więziennictwa). Był odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i maltretowanie kilkudziesięciu sprawców przestępstw w Qom (Kom). Uczestniczył w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego i zwiększonego stosowania kary śmierci oraz gwałtownego wzrostu liczby egzekucji w latach 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Płeć: mężczyzna

Prokurator generalny Isfahanu. Były szef biura Ministerstwa Sprawiedliwości w Yazd (Jazd). Były zastępca prokuratora w Isfahanie. Uczestniczył w procesach odmawiając oskarżonym prawa do sprawiedliwego procesu – jak w przypadku Abdollaha Fathiego, który został stracony w maju 2011 r., po tym jak podczas procesu w marcu 2010 r. Habibi nie dał mu prawa do bycia wysłuchanym i nie uwzględnił jego problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Oznacza to, że uczestniczył on w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu liczby egzekucji w 2011 r.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Miejsce urodzenia: Ispahan (Isfahan)

Data urodzenia: 1956

Płeć: mężczyzna

Generał IRGC, odgrywał kluczową rolę w zastraszaniu „wrogów” Iranu i stosowaniu wobec nich gróźb. Były szef oddziałów Sarollah w IRGC w Teheranie i były szef sił Basidż, odgrywał zasadniczą rolę w represjonowaniu uczestników protestów po wyborach w 2009 r.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Płeć: mężczyzna

Zastępca dowódcy IRGC do spraw politycznych. Wielokrotnie usiłował tłumić wolność słowa i wypowiedzi, wydając publiczne oświadczenia, w których popierał aresztowania i karanie demonstrantów i osób o odmiennych poglądach. Był jednym z pierwszych urzędników wysokiego szczebla, którzy w 2009 r. zażądali aresztowania Moussaviego, Karroubiego i Khatamiego. Popierał stosowanie praktyk, które naruszają prawo do sprawiedliwego procesu, takich jak publiczne przyznanie się do winy, i ujawniał treść przesłuchań przed rozpoczęciem procesu. Ze zgromadzonych dowodów wynika również, że akceptował stosowanie siły wobec demonstrantów oraz że jako ważny członek IRGC najprawdopodobniej wiedział o stosowaniu brutalnych metod przesłuchania w celu wymuszenia przyznania się do winy.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: generał brygady

W połączonych sztabach irańskich Sił Zbrojnych generał brygady Massoud Jazayeri był zastępcą dyrektora ds. kultury i mediów (stanowisko znane również jako State Defence Publicity HQ (Państwowa Dyrekcja Informacyjna ds. Obronności)). Jako zastępca Szefa Sztabu aktywnie uczestniczył w tłumieniu protestów w 2009 r. W wywiadzie dla dziennika Kayhan ostrzegł, że udało się zidentyfikować wielu demonstrantów w Iranie i poza nim i że odpowiednie siły zajmą się nimi w stosownym czasie.

Otwarcie wzywał do represjonowania ośrodków mediów zagranicznych i irańskiej opozycji. W 2010 roku zwrócił się do rządu o uchwalenie surowszych przepisów wobec Irańczyków, którzy współpracują z zagranicznymi mediami.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Płeć: mężczyzna

Przedstawiciel Strażników Rewolucji ds. parlamentarnych. W latach 2011–2016 deputowany z prowincji Yazd (Jazd) i członek parlamentarnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej. Były dowódca studenckich sił Basidż.

Pełniąc tę funkcję, aktywnie uczestniczył w tłumieniu protestów oraz indoktrynowaniu dzieci i młodzieży w celu dalszego ograniczania wolności słowa i swobody wypowiadania odmiennych opinii. Jako członek parlamentarnej Committee for National Security (Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej) publicznie popierał represjonowanie osób sprzeciwiających się działaniom rządu.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

(alias: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Miejsce urodzenia: Tehran (Teheran) (Iran)

Data urodzenia: 1983

Płeć: mężczyzna.

Szef cybergrupy „Ashiyaneh” powiązanej z irańskim reżimem. Zajmująca się bezpieczeństwem cyfrowym grupa „Ashiyaneh”, założona przez Behrouza Kamaliana, jest odpowiedzialna za liczne cyberataki wymierzone zarówno w krajowych przeciwników i w krajowych zwolenników reform, jak i w instytucje zagraniczne. Reżim korzystał z pomocy tej grupy przy przeprowadzaniu działań wymierzonych w opozycję, podczas których dochodziło do wielu poważnych naruszeń praw człowieka.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Płeć: mężczyzna

Prokurator w Tabrizie (Tebrizie). Uczestniczył w sprawie Sakineh Mohammadi-Ashtiani, brał także udział w poważnych naruszeniach prawa do rzetelnego procesu sądowego.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI, Sadeq)

Miejsce urodzenia: Oroumieh (Urmia) (Iran)

Data urodzenia: 1959/60

Płeć: mężczyzna

Doradca byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada i obecny członek Expediency Council (Rady Doraźnej) oraz zastępca dowódcy Perseverance Front (Frontu Stabilności Rewolucji Islamskiej). Minister ds. opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego w latach 2009–2011. Minister spraw wewnętrznych (do sierpnia 2009 r.). Jako minister spraw wewnętrznych Mahsouli sprawował dowództwo nad wszystkimi siłami policyjnymi, agentami sił bezpieczeństwa i tajnymi agentami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kierowane przez niego siły dopuściły się ataków na domy studenckie uniwersytetu teherańskiego w dniu 14 czerwca 2009 r. i stosowały tortury wobec studentów w piwnicach ministerstwa (niesławne piwnice na poziomie 4). Wobec innych protestantów dopuszczono się poważnych nadużyć w Kahrizak Detention Centre (ośrodku detencyjnym w Kahrizak), prowadzonym przez policję podlegającą Mahsouliemu.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

Płeć: mężczyzna

Zastępca szefa Ministerstwa Sprawiedliwości w prowincji Khorasan-Razavi (Chorasan-e Razawi). Były prokurator w Kermanshah (Kermanszah). Odgrywał rolę w wydawaniu dużej liczby wyroków śmierci w Iranie, w tym również był prokuratorem w procesach siedmiu więźniów skazanych za handel narkotykami, którzy zostali powieszeni tego samego dnia – 3 stycznia 2010 r. w centralnym więzieniu w Kermanshah (Kermanszah).

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias: Reza; OMIDI Reza)

Płeć: mężczyzna

Szef sekcji VI policji, wydział śledczy. Były szef Intelligence Services (wywiadu) irańskiej policji. Były szef Head of the Computer Crimes Unit (Jednostki ds. Cyberprzestępczości) w irańskiej policji. Był odpowiedzialny za tysiące śledztw i aktów oskarżenia skierowanych przeciwko zwolennikom reform i przeciwnikom politycznym wykorzystującym internet. Był zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w związku z represjami wobec osób, które występowały w obronie własnych uzasadnionych praw, w tym wolności słowa, podczas demonstracji Green Movement (Irańskiej Wiosny) w 2009 r. i w okresie późniejszym.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Płeć: mężczyzna.

Były dyrektor teherańskiego klubu piłkarskiego „Persepolis”

Były szef Petrol and Transport Commission (Komisji ds. Paliwa i Transportu) miasta Teheran. Zastępca prokuratora generalnego Teheranu do spraw więziennictwa podczas represji w 2009 roku. Jako zastępca prokuratora generalnego Teheranu do spraw więziennictwa bezpośrednio odpowiadał za wiele nakazów aresztowania wydanych wobec niewinnych, pokojowych protestujących osób i działaczy. Z wielu raportów obrońców praw człowieka wynika, że praktycznie wszystkie aresztowane osoby były z jego rozkazu przetrzymywane w izolacji, bez możliwości kontaktu z adwokatem lub rodziną, bez postawienia zarzutów przez okresy różnej długości, często w warunkach równoznacznych z wymuszonym zaginięciem. Rodziny tych osób często nie były powiadamiane o ich aresztowaniu. Obecnie pracuje jako prawnik.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Miejsce urodzenia: Selseleh (Selsele)

(Iran) Data urodzenia: 1964

Płeć: mężczyzna.

Członek National Security and Foreign Policy Committee (Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej). Deputowany z prowincji Lorestan. Członek parlamentarnej Commission for Foreign and Security Policy (Komisji ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa). Szef więzienia w Evinie (Ewinie) (do 2012 r.). Gdy Souri był szefem więzienia, powszechne było tam stosowanie tortur. Na oddziale 209 przetrzymywano wielu aktywistów w związku z ich pokojową działalnością przeciwko rządowi.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

Płeć: mężczyzna

Burmistrz Eslamshahru (Eslamszahr). Były parlamentarzysta irański. Były gubernator generalny („Farmandar”) prowincji Tehran (Teheran) do września 2010 r., odpowiedzialny głównie za interwencję sił policji, a więc za tłumienie demonstracji. W grudniu 2010 r. otrzymał nagrodę w uznaniu roli, jaką pełnił podczas represji, które miały miejsce po wyborach.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Miejsce urodzenia: Shahr Kord-Isfahan

Data urodzenia: 1959

Płeć: mężczyzna

Były szef Public Security Council (Rady Bezpieczeństwa Publicznego) prowincji Tehran (Teheran). Były gubernator generalny prowincji Tehran (Teheran) z ramienia IRGC. Jako gubernator i szef Public Security Council (Rady Bezpieczeństwa Publicznego) prowincji Tehran (Teheran) ponosi ogólną odpowiedzialność za wszystkie działania represyjne podejmowane przez IRGC w prowincji Tehran (Teheran), w tym tłumienie protestów politycznych od czerwca 2009 r. Obecnie członek zarządu Khajeh Nasireddin Tusi University of Technology (Politechniki imienia Chadżego Nasreddina Tusiego).

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

Płeć: mężczyzna

Pierwszy zastępca doradcy ds. sądownictwa i sędzia Sądu Najwyższego. Zastępca prokuratora generalnego Iranu (w latach 2007–2015). Pełniąc tę funkcję, był odpowiedzialny za sprawy wniesione do sądu po protestach powyborczych w 2009 r., rozpatrywane z naruszeniem praw człowieka. Pełniąc tę funkcję, akceptował zbyt surowe kary za przestępstwa związane z narkotykami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

Płeć: mężczyzna

Prezes sądu administracyjnego. Uczestniczył w stosowaniu represji wobec uczestników pokojowych demonstracji w 2009 r. jako szef sekcji sądowej Sił Zbrojnych.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Miejsce urodzenia: Tehran (Teheran) (Iran)

Data urodzenia: 1948

Płeć: mężczyzna

Sędzia sądu karnego w prowincji Tehran (Teheran). W sądownictwie pracuje od 1971 r.; prowadził wiele spraw przeciwko demonstrantom, m.in. sprawę Abdola-Rezy Ghanbariego, wykładowcy aresztowanego w styczniu 2010 r. i skazanego na karę śmierci za działalność polityczną.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Płeć: mężczyzna.

Sędzia Sądu Najwyższego od grudnia 2015 r. Były wiceprzewodniczący administracji sądowej prowincji South Khorasan (Chorasan Południowy), odpowiedzialny za zapobieganie przestępczości. W czerwcu 2011 r. zatwierdził 140 wyroków śmierci wykonanych między marcem 2010 r. a marcem 2011 r.; oprócz tego według doniesień w tym samym czasie w prowincji South Khorasan (Chorasan Południowy) wykonano około stu innych egzekucji, bez powiadamiania adwokatów ani rodzin skazanych. Oznacza to, że uczestniczył w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu, przyczyniając się do dużej liczby wyroków śmierci.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Miejsce urodzenia: Mashhad (Meszhed) (Iran);

data urodzenia: 1952

Płeć: mężczyzna

Przewodniczący Imam Khomeini Relief Foundation (Fundacji Dobroczynnej Imama Chomejniego) (od lipca 2019 r.). Były zastępca kustosza sanktuarium Imama Rezy. Były urzędnik Special Clerical Tribunal (Specjalnego Trybunału dla Duchownych). Były minister sprawiedliwości (w latach 2009–2013). W okresie, w którym pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, warunki pobytu w więzieniach w Iranie pogorszyły się – były znacznie poniżej przyjętych standardów międzynarodowych; powszechne było także znęcanie się nad więźniami. Ponadto odgrywał kluczową rolę w grożeniu diasporze irańskiej i jej zastraszaniu poprzez ogłoszenie utworzenia specjalnego sądu, który prowadziłby sprawy dotyczące Irańczyków żyjących poza terytorium kraju. Nadzorował także egzekucje – których liczba w Iranie gwałtownie wzrosła – w tym tajne egzekucje nieogłaszane przez rząd oraz egzekucje za przestępstwa związane z narkotykami.

10.10.2011

60.

Dr HOSSEINI Mohammad (alias Dr HOSSEYNI, Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed i Sayyid)

Miejsce urodzenia: Rafsanjan (Rafsandżan), Kerman

Data urodzenia: 1961

Płeć: mężczyzna

Doradca byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada i rzecznik radykalnego ugrupowania politycznego YEKTA. Minister Kultury i Nauk Islamskich (w latach 2009–2013). Były członek IRGC, uczestniczył w represjonowaniu dziennikarzy.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar);

Miejsce urodzenia: Isfahan (Iran)

Data urodzenia: 1956

Płeć: mężczyzna

Przedstawiciel Ideological-Political Bureau (Biura Ideologiczno-Politycznego) głównodowodzącego Sił Zbrojnych Iranu (od 2018 r.). Były doradca Sądu Najwyższego w IRGC. Szef organizacji publikującej materiały na temat roli duchownych w czasie wojny. Były minister ds. wywiadu (lata 2009–2013). Za jego kierownictwa Ministerstwo ds. Wywiadu kontynuowało praktyki szeroko zakrojonego arbitralnego pozbawiania wolności i prześladowania demonstrantów i dysydentów. Ministerstwo ds. Wywiadu prowadzi sekcję 209 w więzieniu w Evinie (Ewinie), gdzie przetrzymywano wielu aktywistów w związku z ich pokojową działalnością przeciwko rządowi. Śledczy z Ministerstwa ds. Wywiadu bili więźniów przetrzymywanych w sekcji 209, znęcali się nad nimi psychiczne oraz wykorzystywali ich seksualnie.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Miejsce urodzenia: Dezful (Iran)

Data urodzenia: 22 lipca 1959 r.

Płeć: mężczyzna

Członek Supreme Cyberspace Council (Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni) oraz Cultural Revolution Council (Rady ds. Rewolucji Kulturalnej). Były szef Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (Radia i Telewizji Islamskiej Republiki Iranu) (do listopada 2014 r.). Jako szef IRIB odpowiadał za wszystkie decyzje programowe. IRIB transmitowała wymuszone przyznanie się do winy osób zatrzymanych oraz szereg procesów pokazowych w sierpniu 2009 r. i grudniu 2011 r. Stanowi to jawne pogwałcenie międzynarodowych przepisów dotyczących prawa do sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Miejsce urodzenia: Maragheh (Iran)

Data urodzenia: 1957

Płeć: mężczyzna

Członek Supreme Cyberspace Council (Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni). Członek rady miasta Teheranu. Były minister informacji i łączności (2009–2012).

Jako minister informacji był jednym z najwyższych rangą urzędników odpowiedzialnych za cenzurę i kontrolę działalności w internecie, a także wszelkich rodzajów komunikowania się (w szczególności telefonii komórkowej). Podczas przesłuchań osób zatrzymanych z powodów politycznych prowadzący przesłuchania wykorzystują dane osobowe zatrzymanych, ich prywatną pocztę i wiadomości. Kilkakrotnie od wyborów prezydenckich w 2009 r. oraz podczas ulicznych demonstracji blokowano rozmowy oraz wysyłanie wiadomości tekstowych przez telefony komórkowe, zagłuszano sygnały telewizji satelitarnej, a miejscami uniemożliwiano lub przynajmniej spowalniano łączność internetową.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

Płeć: mężczyzna

Szef komendy cyberpolicji na aglomerację teherańską; instytucja ta wpisana jest do wykazu UE. Pełniąc tę funkcję, ogłosił rekrutację hakerów rządowych, by zwiększyć kontrolę nad informacjami w internecie i atakować „niebezpieczne” strony internetowe.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Miejsce urodzenia: Najaf (Nadżaf) (Irak)

Data urodzenia: 1960 lub sierpień 1961

Płeć: mężczyzna

Mianowany szefem Expediency Council (Rady Doraźnej) w dniu 29 grudnia 2018 r. Szef wymiaru sprawiedliwości od 2009 r. Szef wymiaru sprawiedliwości akceptuje i zatwierdza kary w sprawach dotyczących qisas (odwet), hodoud (przestępstwa przeciwko Bogu) i ta’zirat (przestępstwa przeciwko państwu). Obejmuje to wyroki, którymi wymierzane są kara śmierci, chłosty oraz amputacji. W związku z tym Sadeq Larijani osobiście podpisał liczne wyroki śmierci stojące w sprzeczności z normami międzynarodowymi, w tym wyroki śmierci przez ukamienowanie, egzekucje przez powieszenie z uduszeniem, egzekucje nieletnich oraz publiczne egzekucje, np. przez powieszenie więźniów na moście w obecności wielotysięcznego tłumu. Oznacza to, że przyczynił się do dużej liczby egzekucji. Ponadto wyrażał zgodę na kary cielesne, takie jak amputacje czy wypalenie skazanym oczu kwasem. Od czasu objęcia urzędu przez Sadeqa Larijaniego wyraźnie wzrosła liczba arbitralnych aresztowań działaczy politycznych, obrońców praw człowieka i przedstawicieli mniejszości. Sadeq Larijani ponosi również odpowiedzialność za to, że podczas postępowania sądowego w Iranie systemowo łamane jest prawo do rzetelnego procesu.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Płeć: mężczyzna

Należy do najbliższych współpracowników naczelnego przywódcy, jest jedną z osób odpowiedzialnych za opracowanie sposobu tłumienia protestów stosowanego od 2009 r.; jest także powiązany z osobami odpowiadającymi za tłumienie protestów.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Płeć: mężczyzna

Od 1995 r. przedstawiciel naczelnego przywódcy w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej (Pasdaran); wcześniej cała jego kariera związana była z instytucjami wojskowymi, a dokładnie z wywiadem Pasdaran. Ta oficjalna funkcja sprawia, że jest on ważnym funkcjonariuszem przekazującym aparatowi represji Pasdaranu rozkazy z biura naczelnego przywódcy.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Miejsce urodzenia: Dezful (Iran)

Data urodzenia: 1954

Płeć: mężczyzna

Sekretarz generalny World Holocaust Foundation (Światowej Fundacji ds. Holokaustu) ustanowionej w 2006 r. podczas International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust (Międzynarodowej Konferencji na rzecz Zrewidowania Postrzegania Holokaustu na Świecie): Ramin był odpowiedzialny za organizację konferencji z ramienia rządu irańskiego. Do grudnia 2013 r. jako wiceminister ds. prasy był główną osobą odpowiedzialną za cenzurę; bezpośrednio odpowiada za zamknięcie licznych organów prasy reformatorskiej (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh itd.), zamknięcie niezależnego związku zawodowego dziennikarzy oraz zastraszanie lub aresztowanie dziennikarzy.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Miejsce urodzenia: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Południe) – (Iran)

Data urodzenia: 1967

Płeć: mężczyzna

Do listopada 2019 r. dyrektor teherańskiego oddziału fundacji Astan Qods Razavi. Były burmistrz Mashhadu (Meszhedu), drugiego co do wielkości miasta Iranu, w którym regularnie odbywają się egzekucje publiczne. Były wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za sprawy polityczne, objął stanowisko w 2009 r. Odpowiadał za kierowanie represjami w stosunku do osób wypowiadających się w obronie swoich uzasadnionych praw, w tym wolności słowa. Został później mianowany szefem Iranian Election Committee (Irańskiej Komisji Wyborczej) podczas wyborów parlamentarnych w 2012 r. i wyborów prezydenckich w 2013 r.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Płeć: mężczyzna

Wiceprzewodniczący Inspectorate of Legal Affairs and Public Inspection (Inspektoratu do Spraw Prawnych i Inspekcji Publicznej) Ministerstwa Sprawiedliwości w Teheranie. Były prokurator w Karaju (Karadżu). Odpowiedzialny za przypadki poważnych naruszeń praw człowieka, w tym również był prokuratorem w procesach, w których wydawano wyrok kary śmierci. W czasie gdy wykonywał obowiązki prokuratora, przeprowadzono w regionie Karaju (Karadż) dużą liczbę egzekucji.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Płeć: mężczyzna

Zastępca prokuratora w prowincji Karaj (Karadż), region Alborz (Elburs). Odpowiedzialny za przypadki poważnych pogwałceń praw człowieka: m.in. był współodpowiedzialny za dokonanie egzekucji osoby nieletniej.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Płeć: mężczyzna

Od 2011 r. szef wywiadu Ministerstwa Obrony; od listopada 2009 r. do marca 2011 r.: dowódca wywiadu Pasdarany; od marca 2008 r. do listopada 2009 r.: zastępca dowódcy wywiadu Pasdaranu; od kwietnia 2006 r. do marca 2008 r.: szef Wydziału Ochrony i Wywiadu Pasdaranu. Zaangażowany w tłumienie wolności wypowiedzi, m.in. powiązany z osobami odpowiedzialnymi za aresztowania blogerów/dziennikarzy w 2004 r.; według doniesień uczestniczył w tłumieniu protestów po wyborach w 2009 r.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Płeć: mężczyzna

Pułkownik i wiceszef wywiadu technicznego i internetowego IRGC, odpowiada również za centrum analiz i walki z przestępczością zorganizowaną w ramach Pasdaranu. Odpowiedzialny za aresztowanie i torturowanie blogerów/dziennikarzy.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data urodzenia: 1967

Płeć: mężczyzna

Doradca Disciplinary Court for Judges (Sądu Dyscyplinarnego dla Sędziów) (od 2012 r.). Członek Committee for Determining Criminal Web Content (Komitetu ds. Rozpoznawania Kryminalnych Treści w Sieci), organu odpowiedzialnego za cenzurowanie stron internetowych i mediów społecznościowych. Były szef specjalnego organu ds. ścigania cyberprzestępczości (w latach 2007–2012). Był odpowiedzialny za tłumienie wolności wypowiedzi, m.in. przez aresztowania, zatrzymania i postępowania karne wymierzone przeciwko blogerom i dziennikarzom. Osoby aresztowane za domniemane cyberprzestępstwa były maltretowane oraz sądzone w niesprawiedliwym procesie sądowym.

23.3.2012

78.

RESZTE-AHMADI Bahram

Płeć: mężczyzna

Sędzia sądu powszechnego północnego Teheranu. Były urzędnik nadzorujący prokuraturę teherańską. Zastępca szefa Office of Prison Affairs (Urzędu do Spraw Penitencjarnych) w prowincji Tehran (Teheran). Były zastępca prokuratora w Teheranie do 2013 r. Kierował prokuraturą w Evinie (Ewinie). Był odpowiedzialny za odmowę uznania praw obrońców praw człowieka i więźniów politycznych, w tym prawa do odwiedzin i innych praw przysługujących więźniom.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Płeć: mężczyzna

Były szef więzienia w Evinie (Ewinie), mianowany w połowie 2012 r. Pod jego kierownictwem warunki w więzieniu pogorszyły się i pojawiły się doniesienia o coraz częstszym złym traktowaniu więźniów. W październiku 2012 r. dziewięć więźniarek rozpoczęło strajk głodowy, protestując przeciwko naruszaniu ich praw i brutalnemu traktowaniu ich przez strażników.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Płeć: mężczyzna

Sędzia 4. wydziału Ahwaz Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Ahwazie); wydał wyrok śmierci na czterech arabskich więźniów politycznych: Tahę Heidariana, Abbasa Heidariana, Abda al-Rahmana Heidariana (trzech braci) oraz Alego Sharifiego. Zostali oni aresztowani, poddani torturom i powieszeni bez rzetelnego procesu sądowego. O tych przypadkach oraz o braku rzetelnego postępowania sądowego wspomniano w sprawozdaniu Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka w Iranie z dnia 13 września 2012 r., w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego ONZ na temat Iranu z dnia 22 sierpnia 2012 r.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Płeć: mężczyzna

Sędzia 2. wydziału Ahwaz Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Ahwazie); 17 marca 2012 r. wydał wyrok śmierci na pięciu arabskich mieszkańców Ahwazu: Mohammada Alego Amouriego, Hashema Sha'baniego Amouriego, Hadiego Rashediego, Sayeda Jabera Alboshokę i Sayeda Mokhtara Alboszokę za „działania wymierzone w bezpieczeństwo narodowe” oraz „nienawiść w stosunku do Boga”. Wyroki zostały podtrzymane przez irański Sąd Najwyższy w dniu 9 stycznia 2013 r. Tych pięć osób aresztowano na ponad rok bez postawienia zarzutów, torturowano je i skazano bez rzetelnego procesu sądowego.

12.3.2013

82.

Dr SARAFRAZ Mohammad (alias: Haj-agha Sarafraz)

Miejsce urodzenia: Tehran (Teheran)

Data urodzenia: w przybliż. 1963

Miejsce zamieszkania: Tehran (Teheran)

Płeć: mężczyzna.

Były członek Supreme Cyberspace Council (Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni). Były szef Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (Radia i Telewizji Islamskiej Republiki Iranu) (2014–2016). Były prezes irańskiego państwowego przedsiębiorstwa medialnego IRIB World Service oraz Press TV odpowiedzialny za wszystkie decyzje programowe. Blisko związany z państwowym aparatem bezpieczeństwa. Pod jego kierownictwem Press TV oraz IRIB współpracowały z irańskimi służbami bezpieczeństwa i prokuratorami, nadając wymuszone wyznania zatrzymanych, również zeznanie kanadyjskiego dziennikarza i reżysera pochodzenia irańskiego, Maziara Bahariego, w cotygodniowym programie „Iran Today”. Niezależny organ nadzoru mediów OFCOM nałożył na Press TV grzywnę w wysokości 100 000 GBP za wyemitowanie w 2011 r. wymuszonego zeznania Bahariego, które sfilmowano w więzieniu. Sarafraz kojarzony jest zatem z naruszaniem prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Płeć: mężczyzna

Jako prokurator prowincji Mazandaran, Jafari domagał się kary śmierci w prowadzonych przez siebie sprawach, w wyniku czego doszło do wielu egzekucji, w tym egzekucji publicznych, w okolicznościach, w których nałożenie kary śmierci było sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka, w tym ze względu na nieproporcjonalność i zbytnią surowość kary. Był również odpowiedzialny za bezprawne aresztowania i naruszenia praw wyznawców bahaizmu, od aresztowania po przetrzymywanie ich w izolacji w Intelligence Detention Centre (ośrodku detencyjnym służb wywiadu).

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Miejsce urodzenia: Hamedan

Data urodzenia: w przybliż. 1973

Miejsce zamieszkania: Tehran (Teheran)

Miejsce pracy: centrala Press TV, Teheran

Płeć: mężczyzna

Dyrektor redakcji informacyjnej Press TV. Były starszy producent w Press TV.

Odpowiedzialny za produkcję i emisję wymuszonych zeznań zatrzymanych, również dziennikarzy, działaczy politycznych, przedstawicieli mniejszości kurdyjskiej i arabskiej, a także za naruszanie uznanych na całym świecie praw do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego. Niezależny organ nadzoru nad mediami OFCOM nałożył na Press TV grzywnę w wysokości 100 000 GBP za wyemitowanie w 2011 roku wymuszonego zeznania kanadyjskiego dziennikarza i reżysera pochodzenia irańskiego, Maziara Bahariego, które sfilmowano w więzieniu. Organizacje pozarządowe donoszą o innych przypadkach emisji wymuszonych zeznań przez Press TV. Emadi kojarzony jest zatem z naruszeniami prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

Płeć: mężczyzna

Sędzia 1. wydziału Tabriz Revolutionary Court (Sądu Rewolucyjnego w Tebrizie). Odpowiedzialny za surowe wyroki wymierzone w przedstawicieli mniejszości azerskiej oraz działaczy organizacji broniących praw pracowniczych, których oskarżono o szpiegostwo, działania wymierzone w bezpieczeństwo narodowe, propagandę przeciwko reżimowi irańskiemu oraz znieważanie przywódcy Iranu. W jednej z głośnych spraw sądził 20 ochotników pomagających w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi (które nastąpiło w Iranie w sierpniu 2012 r.) i skazał ich na pozbawienie wolności za próby pomocy ofiarom trzęsienia ziemi. Sąd uznał ratowników za winnych „organizowania się i zmowy w celu popełnienia przestępstw wymierzonych w bezpieczeństwo narodowe”.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Płeć: mężczyzna

Były naczelnik Revolutionary Prosecution of Shiraz (Prokuratury Rewolucyjnej w Szirazie). Odpowiedzialny za bezprawne aresztowania i złe traktowanie działaczy politycznych, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, bahaitów i więźniów sumienia, których nękano, torturowano, przesłuchiwano i którym odmawiano dostępu do adwokatów i rzetelnego procesu sądowego. Musavi-Tabar podpisywał nakazy sądowe w niesławnym Ośrodku Detencyjnym nr 100 (więzienie dla mężczyzn), w tym nakaz zatrzymania bahaitki Rahy Sabet i przetrzymywania jej przez trzy lata w izolacji.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej Przypadki Szerzenia Nielegalnych Treści

Płeć: mężczyzna

Zastępca dyrektora ds. nadzoru sądowego (od 13 października 2018 r.). Były przewodniczący Commission to Determine the Instances of Criminal Content (Komisji Wyjaśniającej Przypadki Szerzenia Kryminalnych Treści), organizacji rządowej zajmującej się cenzurą internetu i cyberprzestępczością. Pod jego kierownictwem komisja stworzyła definicję „cyberprzestępstwa” na podstawie kilku niejasnych przesłanek, zgodnie z którymi nielegalne są tworzenie i publikowanie treści uznawanych przez reżim za niewłaściwe. Odpowiada za represjonowanie i blokowanie od września 2012 r. licznych witryn internetowych opozycji, gazet elektronicznych, blogów, witryn internetowych organizacji pozarządowych broniących praw człowieka, a także Google i Gmaila. Wraz z komisją aktywnie przyczynił się do śmierci blogera Sattara Beheshtiego, który zmarł w więzieniu w listopadzie 2012 roku. Komisja, której przewodniczy, jest zatem bezpośrednio odpowiedzialna za systemowe naruszenia praw człowieka, szczególnie poprzez zakazywanie działalności poszczególnych witryn internetowych i blokowanie obywatelom dostępu do nich oraz niekiedy przez blokowanie dostępu do całego internetu.

12.3.2013”


Top