EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0887R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zastępującego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej ( Dz.U. L 247 z 18.9.2013 )

OJ L 354, 11.12.2014, p. 90–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, PT, RO, SV)
OJ L 354, 11.12.2014, p. 90–91 (IT, LV, MT, PL, SL)
OJ L 354, 11.12.2014, p. 90–92 (BG)
OJ L 354, 11.12.2014, p. 90–93 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/887/corrigendum/2014-12-11/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

11.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/90


Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zastępującego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 247 z dnia 18 września 2013 r. )

1.

Strona 12, załącznik I — załącznik II, pkt 2:

zamiast:

„2.

Przedmiot inicjatywy — nie więcej niż 200 znaków.”

,

powinno być:

„2.

Przedmiot — nie więcej niż 200 znaków.”

.

2.

Strona 12, załącznik I — załącznik II, przypis 1 zdanie drugie:

zamiast:

„W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail osób kontaktowych oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania.”,

powinno być:

„W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania.”.

3.

Strona 14, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część A”, tabela, rząd pierwszy, kolumna trzecia:

zamiast:

„MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) […]”

,

powinno być:

„MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo) […]”

.

4.

Strona 14, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część A”, przypis 2:

zamiast:

„(2)

W przypadku Holandii i Słowacji proszę podać także nazwisko w chwili urodzenia.”

,

powinno być:

„(2)

W przypadku Niderlandów i Słowacji proszę podać także nazwisko w chwili urodzenia.”

.

5.

Strona 14, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część A”, przypis 3:

zamiast:

„(3)

W przypadku Finlandii proszę podać tylko kraj stałego zamieszkania.”

,

powinno być:

„(3)

W przypadku Finlandii proszę podać tylko państwo stałego zamieszkania.”

.

6.

Strona 14, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część A”, ramka „Oświadczenie o ochronie danych osobowych”, zdanie czwarte:

zamiast:

„Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej 18 miesięcy po dacie zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku procedur administracyjnych lub prawnych, najpóźniej tydzień po dacie zakończenia wspomnianych procedur.”,

powinno być:

„Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej 18 miesięcy po dacie zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, najpóźniej tydzień po dacie zakończenia wspomnianych postępowań.”.

7.

Strona 16, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część B”, tabela, rząd pierwszy, kolumna trzecia:

zamiast:

„MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) […]”,

powinno być:

„MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo) […]”.

8.

Strona 16, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część B”, ramka „Oświadczenie o ochronie danych osobowych”, zdanie czwarte:

zamiast:

„Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej 18 miesięcy po dacie zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku procedur administracyjnych lub prawnych, najpóźniej tydzień po dacie zakończenia wspomnianych procedur.”,

powinno być:

„Wszystkie deklaracje poparcia zostaną zniszczone najpóźniej 18 miesięcy po dacie zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej lub, w przypadku postępowań administracyjnych lub sądowych, najpóźniej tydzień po dacie zakończenia wspomnianych postępowań.”.

9.

Strona 16, załącznik II — załącznik III, „Formularz deklaracji poparcia — część B”, przypis 2 zdanie pierwsze:

zamiast:

„(2)

W przypadku Bułgarii i Grecji proszę podać również nazwisko ojca.”

,

powinno być:

„(2)

W przypadku Bułgarii i Grecji proszę podać również imię ojca.”

.

10.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd drugi, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Belgii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

,

powinno być:

„—

obywatele Belgii mający miejsce zamieszkania poza tym państwem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

.

11.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd trzeci, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Danii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

,

powinno być:

„—

obywatele Danii mający miejsce zamieszkania poza tym państwem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

.

12.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd czwarty, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

,

powinno być:

„—

obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza tym państwem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

.

13.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd piąty, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Estonii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem”

,

powinno być:

„—

obywatele Estonii mający miejsce zamieszkania poza tym państwem”

.

14.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd siódmy, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Luksemburga mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

,

powinno być:

„—

obywatele Luksemburga mający miejsce zamieszkania poza tym państwem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania”

.

15.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd ósmy, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Niderlandów mający miejsce zamieszkania poza tym krajem”

,

powinno być:

„—

obywatele Niderlandów mający miejsce zamieszkania poza tym państwem”

.

16.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd dziewiąty, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Słowacji mający miejsce zamieszkania poza tym krajem”

,

powinno być:

„—

obywatele Słowacji mający miejsce zamieszkania poza tym państwem”

.

17.

Strona 17, załącznik II — załącznik III część C pkt 1, tabela, rząd dziesiąty, kolumna druga, tiret drugie:

zamiast:

„—

obywatele Finlandii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem”

,

powinno być:

„—

obywatele Finlandii mający miejsce zamieszkania poza tym państwem”

.


Top