EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0360R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym ( Dz.U. L 114 z 26.4.2012 )

Dz.U. L 290 z 4.10.2014, p. 11–11 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/360/corrigendum/2014-10-04/oj

4.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/11


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114 z dnia 26 kwietnia 2012 r. )

Strona 11, art. 1 ust. 2 lit. g):

zamiast:

„g)

pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie przewozu drogowego;”

,

powinno być:

„g)

pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów;”

.


Top