EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0810

Decyzja Rady 2012/810/WPZiB z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

OJ L 352, 21.12.2012, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 90 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/810/oj

21.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 352/49


DECYZJA RADY 2012/810/WPZiB

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany decyzji 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/235/WPZiB (1).

(2)

Należy doprecyzować, że zakaz sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych w Iranie, nie ma zastosowania do sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takiego sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów ochronnych dla personelu Unii oraz jej państw członkowskich w Iranie, ani do świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa oraz innych usług lub zapewniania finansowania oraz pomocy finansowej w odniesieniu do takiego sprzętu.

(3)

Do decyzji 2011/235/WPZiB należy w związku z tym wprowadzić odpowiednie zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 2b decyzji 2011/235/WPZiB dodaje się akapit w brzmieniu:

„3.   Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu sprzętu, który jest przeznaczony wyłącznie do celów ochronnych dla personelu Unii oraz jej państw członkowskich w Iranie, lub do świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług lub do zapewniania finansowania i pomocy finansowej związanej z takim sprzętem, uprzednio zatwierdzonych przez odpowiedni właściwy organ”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady

E. FLOURENTZOU

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51.


Top