EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1107R(06)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009)

ST/6610/2019/INIT

OJ L 82, 25.3.2019, p. 40–40 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/corrigendum/2019-03-25/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

25.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/40


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309 z dnia 24 listopada 2009 r. )

Strona 24, art. 46 akapit pierwszy (poprawiony sprostowaniem opublikowanym w Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 46):

zamiast:

„W przypadku gdy państwo członkowskie wycofuje lub zmienia zezwolenie lub nie go nie odnawia, może ono przyznać dodatkowy okres w celu unieszkodliwienia, składowania, wprowadzania do obrotu i zużycia istniejących zapasów.”,

powinno być:

„W przypadku gdy państwo członkowskie wycofuje lub zmienia zezwolenie lub go nie odnawia, może ono przyznać dodatkowy okres w celu unieszkodliwienia, składowania, wprowadzania do obrotu i zużycia istniejących zapasów.”.


Top