EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII ( Dz.U. L 164 z 26.6.2009 )

OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–40 (ES, DE, ET, EL, FR, IT, LT, NL, FI)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 41–41 (MT, PL, RO, SK, SL)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 43–43 (SV)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 46–49 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/corrigendum/2014-11-18/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

18.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/41


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 164 z dnia 26 czerwca 2009 r. )

Strona 26, załącznik, pkt 2 — załącznik XVII, tabela, pozycja 52, kolumna 2, ppkt 2:

zamiast:

„2.

Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu.”

,

powinno być:

„2.

Takie zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci zawierające te ftalany w stężeniu większym niż 0,1 % w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastyfikatorów nie są wprowadzane do obrotu.”

.


Top