EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0428R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 134 z 29.5.2009 )

OJ L 224, 27.8.2009, p. 21–23 (FR, HU, PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/corrigendum/2009-08-27/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/21


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134 z dnia 29 maja 2009 r. )

Strony 268–269, załącznik VI:

tabelę korelacji zastępuje się następującą tabelą:

„ZAŁĄCZNIK VI

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1334/2000

Niniejsze rozporządzenie

art. 1

art. 1

art. 2 słowa wprowadzające

art. 2 słowa wprowadzające

art. 2 lit. a)

art. 2 pkt 1

art. 2 lit. b) słowa wprowadzające

art. 2 pkt 2 słowa wprowadzające

art. 2 lit. b) ppkt (i)

art. 2 pkt 2 ppkt (i)

art. 2 lit. b) ppkt (ii)

art. 2 pkt 2 ppkt (ii)

art. 2 lit. b) ppkt (iii)

art. 2 pkt 2 ppkt (iii)

art. 2 lit. c) ppkt (i)

art. 2 pkt 3 ppkt (i)

art. 2 lit. c) ppkt (ii)

art. 2 pkt 3 ppkt (ii)

art. 2 lit. d)

art. 2 pkt 4

art. 2 pkt 5–13

art. 3 ust. 1

art. 3 ust. 1

art. 3 ust. 2

art. 3 ust. 2

art. 3 ust. 3

art. 7

art. 3 ust. 4

art. 4

art. 4

art. 5

art. 8

art. 6 ust. 1

art. 9 ust. 1

art. 6 ust. 2

art. 9 ust. 2

art. 6 ust. 3

art. 9 ust. 4 lit. a)

art. 9 ust. 4 lit. b)

art. 6 ust. 4

art. 9 ust. 4 lit. c)

art. 6 ust. 5

art. 9 ust. 5

art. 6 ust. 6

art. 9 ust. 6

art. 7

art. 11

art. 8

art. 12 ust. 1

art. 12 ust. 2

art. 9 ust. 1

art. 9 ust. 2 akapit trzeci

art. 9 ust. 2

art. 13 ust. 1

art. 13 ust. 2

art. 13 ust. 3

art. 13 ust. 4

art. 9 ust. 3

art. 13 ust. 5

art. 13 ust. 6

art. 13 ust. 7

art. 10 ust. 1

art. 14 ust. 1

art. 10 ust. 2

art. 14 ust. 2

art. 10 ust. 3

art. 9 ust. 4 lit. b)

art. 11

art. 15 ust. 1 i 2

art. 12

art. 16

art. 13

art. 17

art. 14

art. 18

art. 15 ust. 1

art. 19 ust. 1

art. 15 ust. 2

art. 19 ust. 2

art. 15 ust. 3

art. 19 ust. 3

art. 19 ust. 4–6

art. 16 ust. 1

art. 20 ust. 1

art. 20 ust. 2

art. 16 ust. 2

art. 20 ust. 3

art. 17

art. 21

art. 18

art. 23

art. 19

art. 24

art. 20

art. 25

art. 21

art. 22

art. 22

art. 26

art. 23

art. 27

art. 24

art. 28

załącznik I

załącznik I

załącznik II część 1

załącznik II część 1

załącznik II część 2

załącznik II część 2

załącznik II część 3 pkt 1, 2 i 3

załącznik II część 3 pkt 2

załącznik II część 3 pkt 4

załącznik II część 3 pkt 1 i 3

załącznik IIIa

załącznik IIIa

załącznik IIIb

załącznik IIIb

załącznik IIIc

załącznik IV

załącznik IV

załącznik V

załącznik VI”


Top