EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0267

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

OJ L 90, 2.4.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 330 - 332

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/267/oj

2.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 267/2009

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 192 ust. 2 i art. 195 ust. 2 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1295/2008 (2) ustanawia w załączniku I wykaz agencji w krajach trzecich, które są uprawnione do wystawiania świadectw załączanych do produktów chmielowych przywożonych z tych krajów. Świadectwa te uznaje się za równoważne z certyfikatem określonym w art. 117 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(2)

Właściwe służby w tych krajach trzecich są odpowiedzialne za uaktualnianie informacji zawartych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1295/2008 i utrzymanie bliskiej współpracy z Komisją poprzez przekazywanie odnośnych informacji jej służbom.

(3)

Chorwacja i Serbia zobowiązały się do przestrzegania wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu chmielu i produktów chmielowych i wyznaczyły organizację uprawnioną do wystawiania świadectw równoważności. Świadectwa te powinny być zatem uznawane za równoważne z certyfikatami wspólnotowymi, a produkty, które są nimi objęte, powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1295/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1295/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 45.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

AGENCJE UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW DOTYCZĄCYCH:

Szyszek chmielowych objętych kodem CN ex 1210

Mączki chmielowej objętej kodem CN ex 1210

Soków i ekstraktów z chmielu objętych kodem CN 1302 13 00

Kraj pochodzenia

Uprawnione agencje

Adres

Numer kierunkowy

Telefon

Faks

e-mail (nieobowiązkowy)

Australia

Quarantine Services Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Chiny

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 116 North Nanhu Road

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Chorwacja

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,

HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Nowa Zelandia

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526 Wellington

(64-4)

472-0367

47 44 24

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag Nelson

(64-3)

548 23 19

546 94 64

 

Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad

Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Republika Południowej Afryki

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Szwajcaria

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Stany Zjednoczone

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 lub 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park

Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw”


Top