EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R2840

Rozporządzenie Rady (ewg) nr 2840/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, przyjmujące przepisy w celu jej wykonania oraz zawierające Porozumienie dodatkowe dotyczące ważności dla Księstwa Liechtensteinu Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

OJ L 300, 31.12.1972, p. 188–188 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 190 - 190
English special edition: Series I Volume 1972(31.12)L300 P. 190 - 190
Greek special edition: Chapter 11 Volume 003 P. 190 - 190
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 190 - 285
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 002 P. 190 - 285
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 001 P. 40 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 001 P. 40 - 40
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 104 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 003 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2840/oj

31972R2840Dziennik Urzędowy L 300 , 31/12/1972 P. 0188 - 0188
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 2 Tom 1 P. 0040
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1972(31.12)L300 P. 0190
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 2 Tom 1 P. 0040
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1972(31.12)L300 P. 0190
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 11 Tom 3 P. 0190
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 11 Tom 2 P. 0190
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 11 Tom 2 P. 0190


Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2840/72

z dnia 19 grudnia 1972 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, przyjmujące przepisy w celu jej wykonania oraz zawierające Porozumienie dodatkowe dotyczące ważności dla Księstwa Liechtensteinu Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy zawrzeć Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r. oraz przyjąć deklaracje załączone do Aktu Końcowego, jak również Porozumienie dodatkowe dotyczące ważności dla Księstwa Liechtensteinu wyżej wymienionej Umowy również podpisanej w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r.;

z uwagi na fakt, że Umowa z Konfederacją Szwajcarską tworzy Wspólny Komitet, należy wyznaczyć przedstawicieli Wspólnoty, którzy wejdą w skład tego Komitetu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zawiera się, przyjmuje i zatwierdza w imieniu Wspólnoty Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską oraz załączniki i protokoły załączone do tej Umowy wraz z deklaracjami załączonymi do Aktu Końcowego, jak również Porozumienie dodatkowe dotyczące ważności dla Księstwa Liechtensteinu Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

Tekst Umowy oraz Aktu Końcowego załączony jest do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 36 Umowy Przewodniczący Rady Wspólnot Europejskich notyfikuje, że procedury konieczne do wejścia w życie Umowy zostały zakończone ze strony Wspólnoty.

Artykuł 3

W ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 29 Umowy z Konfederacją Szwajcarską Wspólnota jest reprezentowana przez Komisję, wspieraną przez przedstawicieli Państw Członkowskich.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 1972 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1972 r.

W imieniu Rady

T. Westerterp

Przewodniczący

--------------------------------------------------

Top