EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0104

2014/104/UE: Decyzja nr 1/2014 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany tabel III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

OJ L 54, 22.2.2014, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/104(1)/oj

22.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/19


DECYZJA NR 1/2014 KOMITETU MIESZANEGO UE-SZWAJCARIA

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany tabel III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

(2014/104/UE)

KOMITET MIESZANY,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli w dniu 22 lipca 1972 r. (1), zwaną dalej „Umową”, zmienioną Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającą Umowę odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (2), podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., a także protokół 2 do Umowy, w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu wykonania postanowień protokołu 2 do Umowy ustalono krajowe ceny odniesienia dla Umawiających się Stron.

(2)

Na rynkach wewnętrznych Umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacji cen.

(3)

Należy zatem odpowiednio uaktualnić ceny odniesienia oraz stawki określone w tabeli III i tabeli IV lit. b) w protokole 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W protokole 2 do Umowy wprowadza się następujące zmiany:

a)

tabelę III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

b)

tabelę IV lit. b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.

W imieniu Komitetu Mieszanego

Christian ETTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189.

(2)  Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19.


ZAŁĄCZNIK I

„TABELA III

Wewnętrzne ceny odniesienia UE i krajowe ceny odniesienia Szwajcarii

Surowiec rolny

Krajowa cena odniesienia Szwajcarii

Wewnętrzna cena odniesienia UE

Artykuł 4 ust. 1

Stosowana po stronie Szwajcarii różnica cen odniesienia

Szwajcarii/UE

Artykuł 3 ust. 3

Stosowana po stronie UE różnica cen odniesienia

Szwajcarii/UE

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna

50,60

24,30

26,30

0,00

Pszenica durum

1,20

0,00

Żyto

42,20

18,95

23,25

0,00

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwyczajnej

94,60

46,65

47,95

0,00

Mleko pełne w proszku

634,10

463,85

170,25

0,00

Mleko odtłuszczone w proszku

421,15

401,20

19,95

0,00

Masło

1 068,00

521,20

546,80

0,00

Cukier biały

Jaja

38,00

0,00

Ziemniaki świeże

44,10

27,75

16,35

0,00

Tłuszcz roślinny

170,00

0,00”


ZAŁĄCZNIK II

„TABELA IV

b)

Podstawowe stawki za surowce rolne uwzględniane przy wyliczaniu składników rolnych:

Surowiec rolny

Stawka podstawowa stosowana po stronie Szwajcarii

Artykuł 3 ust. 2

Stawka podstawowa stosowana po stronie UE

Artykuł 4 ust. 2

CHF za 100 kg netto

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna

22,00

0,00

Pszenica durum

1,00

0,00

Żyto

20,00

0,00

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwyczajnej

41,00

0,00

Mleko pełne w proszku

145,00

0,00

Mleko odtłuszczone w proszku

17,00

0,00

Masło

465,00

0,00

Cukier biały

Jaja

32,00

0,00

Ziemniaki świeże

14,00

0,00

Tłuszcz roślinny

145,00

0,00”


Top