EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

Przystąpienie Chorwacji - Spis treści

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/6


SPIS TREŚCI

A.

Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

B.

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Część pierwsza:

Zasady

Część druga:

Dostosowania w Traktatach

Tytuł I:

Postanowienia instytucjonalne

Tytuł II:

Pozostałe dostosowania

Część trzecia:

Postanowienia stałe

Część czwarta:

Postanowienia tymczasowe

Tytuł I:

Środki przejściowe

Tytuł II:

Postanowienia instytucjonalne

Tytuł III:

Postanowienia finansowe

Tytuł IV:

Pozostałe postanowienia

Część piąta:

Postanowienia dotyczące wprowadzenia w życie niniejszego Aktu

Tytuł I:

Dostosowania w regulaminach instytucji oraz w zasadach dotyczących komitetów i w regulaminach komitetów

Tytuł II:

Stosowanie aktów instytucji

Tytuł III:

Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I:

Wykaz konwencji i protokołów, do których Republika Chorwacji przystąpi z dniem przystąpienia (o którym mowa w artykule 3 ustęp 4 Aktu przystąpienia)

ZAŁĄCZNIK II:

Wykaz przepisów dorobku Schengen w postaci, w jakiej zostały włączone w ramy Unii Europejskiej, oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane, które staną się wiążące dla Republiki Chorwacji i będą miały w tym państwie zastosowanie od dnia przystąpienia (o którym mowa w artykule 4 ustęp 1 Aktu przystąpienia)

ZAŁĄCZNIK III:

Wykaz, o którym mowa w artykule 15 Aktu przystąpienia: dostosowania w aktach przyjętych przez instytucje

1.

Swobodny przepływ usług

2.

Prawo własności intelektualnej

I.

Wspólnotowy znak towarowy

II.

Dodatkowe świadectwa ochronne

III.

Wzory wspólnotowe

3.

Usługi finansowe

4.

Rolnictwo

5.

Rybołówstwo

6.

Podatki

7.

Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych

8.

Środowisko

ZAŁĄCZNIK IV:

Wykaz, o którym mowa w artykule 16 Aktu przystąpienia: pozostałe postanowienia stałe

1.

Prawo własności intelektualnej

2.

Polityka konkurencji

3.

Rolnictwo

4.

Rybołówstwo

5.

Unia celna

Dodatek do załącznika IV

ZAŁĄCZNIK V:

Wykaz, o którym mowa w artykule 18 Aktu przystąpienia: środki przejściowe:

1.

Swobodny przepływ towarów

2.

Swobodny przepływ osób

3.

Swobodny przepływ kapitału

4.

Rolnictwo

I.

Środki przejściowe dla Chorwacji

II.

Przejściowa kwota taryfowa dla surowego cukru trzcinowego do rafinacji

III.

Tymczasowe środki w zakresie płatności bezpośrednich dla Chorwacji

5.

Bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna

I.

Kury nioski

II.

Zakłady (mięso, mleko, ryby i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego)

III.

Obrót materiałem siewnym

IV.

Korytarz Neum

6.

Rybołówstwo

7.

Polityka transportowa

8.

Podatki

9.

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

10.

Środowisko

I.

Ustawodawstwo horyzontalne

II.

Jakość powietrza

III.

Gospodarowanie odpadami

IV.

Jakość wody

V.

Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC)

VI.

Chemikalia

Dodatek do załącznika V

ZAŁĄCZNIK VI:

Rozwój obszarów wiejskich (o którym mowa w artykule 35 ustęp 2 Aktu przystąpienia)

ZAŁĄCZNIK VII:

Szczególne zobowiązania podjęte przez Republikę Chorwacji podczas negocjacji akcesyjnych (o których mowa w artykule 36 ustęp 1 akapit drugi Aktu przystąpienia)

ZAŁĄCZNIK VIII:

Zobowiązania podjęte przez Republikę Chorwacji w zakresie restrukturyzacji chorwackiego przemysłu stoczniowego (o których mowa w artykule 36 ustęp 1 akapit trzeci Aktu przystąpienia)

ZAŁĄCZNIK IX:

Zobowiązania podjęte przez Republikę Chorwacji w zakresie restrukturyzacji sektora stalowego (o których mowa w artykule 36 ustęp 1 akapit trzeci Aktu przystąpienia)

PROTOKÓŁ

Protokół w sprawie niektórych uzgodnień dotyczących możliwego jednorazowego przekazania Republice Chorwacji jednostek przyznanej emisji przydzielonych na mocy protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a także związanej z nimi rekompensaty

AKT KOŃCOWY

I.

Tekst Aktu końcowego

II.

Deklaracje

A.

Wspólna deklaracja obecnych Państw Członkowskich

Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

B.

Wspólna deklaracja niektórych obecnych Państw Członkowskich

Wspólna deklaracja Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Chorwacja;

C.

Wspólna deklaracja obecnych Państw Członkowskich i Republiki Chorwacji

Wspólna deklaracja w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju

D.

Deklaracja Republiki Chorwacji

Deklaracja Republiki Chorwacji w sprawie uzgodnień przejściowych dotyczących liberalizacji chorwackiego rynku gruntów rolnych

III.

Wymiana listów między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie procedury informowania i konsultacji stosowanej w celu przyjęcia niektórych decyzji i innych środków, które należy podjąć w okresie poprzedzającym przystąpienie

Top