EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1675-20181022

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/2018-10-22

02016R1675 — PL — 22.10.2018 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r.

  L 19

1

24.1.2018

►M2

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/212 z dnia 13 grudnia 2017 r.

  L 41

4

14.2.2018

►M3

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1467 z dnia 27 lipca 2018 r.

  L 246

1

2.10.2018
▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1675

z dnia 14 lipca 2016 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Wykaz jurysdykcji państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które to braki stwarzają znaczące zagrożenia dla systemu finansowego Unii, („państwa trzecie wysokiego ryzyka”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
ZAŁĄCZNIK

Państwa trzecie wysokiego ryzyka

I.   Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły pisemne zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i opracowały wspólnie z FATF plan działania.Nr

Państwo trzecie wysokiego ryzyka

1

Afganistan

2

Bośnia i Hercegowina

3

Gujana

4

Irak

5

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

6

Syria

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

▼M1

10

Etiopia

▼M2

11

Sri Lanka

12

Trynidad i Tobago

13

Tunezja

▼M3

14

Pakistan

▼B

II.   Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które przedstawiły zobowiązanie polityczne na wysokim szczeblu do usunięcia stwierdzonych braków i zdecydowały się poprosić o pomoc techniczną we wdrażaniu planu działania FATF oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.Nr

Państwo trzecie wysokiego ryzyka

1

Iran

III.   Państwa trzecie wysokiego ryzyka, które są źródłem ciągłego i znacznego ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i wielokrotnie zaniechały usunięcia stwierdzonych uchybień oraz zostały wskazane w oświadczeniu publicznym FATF.Nr

Państwo trzecie wysokiego ryzyka

1

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

Top