EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01972A0722(03)-20180501

Consolidated text: Umowa zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

01972A0722(03) — PL — 01.05.2018 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

UMOWA

zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

(Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 5/73 concerning movement certificates A.OS.l and A.W.I contained in Annexes V and VI to Protocol No 3 (*)

  L 160

65

18.6.1973

 M2

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 6/73 supplementing and amending Protocol No 3 on the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 160

67

18.6.1973

 M3

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 7/73 on goods which are en route on 1 April 1973 (*)

  L 160

72

18.6.1973

 M4

DECISION OF THE JOINT COMMITTEE No 8/73 on A.W.I certificates contained in Annex VI to Protocol No 3 (*)

  L 160

73

18.6.1973

 M5

DECISION No 9/73 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Articles 24 and 25 of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 347

37

17.12.1973

 M6

DECISION No 10/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 12 December 1973 (*)

  L 365

136

31.12.1973

 M7

DECISION No 11/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 11 December 1973 (*)

  L 365

162

31.12.1973

 M8

DECISION No 11/73 OF THE JOINT COMMITTEE of 11 December 1973 (*)

  L 365

166

31.12.1973

 M9

DECISION No 1/74 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Protocol No 3 concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 224

17

13.8.1974

 M10

DECISION No 2/74 OF THE JOINT COMMITTEE establishing a simplified procedure for the issue of EUR.1 movement certificates (*)

  L 224

18

13.8.1974

 M11

DECISION No 3/74 OF THE JOINT COMMITTEE of 31 October 1974 (*)

  L 352

32

28.12.1974

►M12

PROTOKÓŁ DODATKOWY do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

  L 106

17

26.4.1975

 M13

DECISION No 1/75 OF THE JOINT COMMITTEE of 1 December 1975 (*)

  L 338

74

31.12.1975

 M14

DECISION No 2/75 OF THE JOINT COMMITTEE of 1 December 1975 (*)

  L 338

76

31.12.1975

 M15

DECISION 1/76 OF THE JOINT COMMITTEE of 12 April 1976 (*)

  L 215

14

7.8.1976

 M16

POROZUMIENIE w formie wymiany listów zmieniajace tabelę I i II stanowiącą załącznik do Protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarska

  L 298

44

28.10.1976

 M17

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending the English version of Table II of Protocol 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (*)

  L 328

58

26.11.1976

 M18

DECISION No 2/76 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing and amending Lists A and B annexed to Protocol 3 concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation and the list contained in Article 25 of that Protocol (*)

  L 328

50

26.11.1976

 M19

DECISION No 3/76 OF THE JOINT COMMITTEE supplementing Note 11, Article 23 in Annex I to Protocol 3 concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 328

56

26.11.1976

 M20

AGREEMENT in the form of an exchange of letters amending Annex A to Protocol 1 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation (*)

  L 338

17

7.12.1976

 M21

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/77 of 14 December 1977 (*)

  L 342

28

29.12.1977

 M22

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/77 of 14 December 1977 (*)

  L 342

87

29.12.1977

 M23

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2933/77 of 20 December 1977 (*)

  L 342

27

29.12.1977

 M24

POROZUMIENIE w formie wymiany listów zmieniające załącznik A do protokołu 1 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

  L 116

2

28.4.1978

►M25

POROZUMIENIE w formie wymiany listów, zmieniające Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

  L 303

26

28.10.1978

 M26

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/78 of 5 December 1978 (*)

  L 376

20

30.12.1978

 M27

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/80 of 28 May 1980 (*)

  L 257

20

1.10.1980

 M28

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/80 of 28 May 1980 (*)

  L 257

41

1.10.1980

 M29

JOINT COMMITTEE DECISION No 3/80 amending Protocol 3 concerning the definition of the concept of „originating products”and methods of administrative cooperation to take account of the accession of the Hellenic Republic to the Community (*)

  L 385

17

31.12.1980

 M30

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

14

31.8.1981

 M31

JOINT COMMITTEE DECISION No 2/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

28

31.8.1981

 M32

JOINT COMMITTEE DECISION No 3/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

48

31.8.1981

 M33

JOINT COMMITTEE DECISION No 4/81 of 1 June 1981 (*)

  L 247

63

31.8.1981

 M34

JOINT COMMITTEE DECISION No 1/82 of 17 September 1982 (*)

  L 382

24

31.12.1982

 M35

EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/82 of 8 December 1982 (*)

  L 385

68

31.12.1982

 M36

EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/82 of 8 December 1982 (*)

  L 385

68

31.12.1982

 M37

POROZUMIENIE w formie wymiany listów, zmieniające tabelę II załączoną do protokołu 2 Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

  L 337

2

2.12.1983

 M38

AGREEMENT in the form of an exchange of letters consolidating and modifying the text of Protocol 3 to the Agreement between the European Economic Community and the SwissConfederation (*)

  L 323

313

11.12.1984

 M39

DECISION No 1/85 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 21 May 1985 (*)

  L 301

14

15.11.1985

 M40

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie porozumień handlowych dla zup, sosów i przypraw

  L 309

23

21.11.1985

 M41

EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE DECISION No 2/85 of 3 December 1985 (*)

  L 47

47

25.2.1986

 M42

DECISION No 1/86 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 17 March 1986 (*)

  L 134

27

21.5.1986

 M43

DECISION No 2/86 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 28 May 1986 (*)

  L 199

28

22.7.1986

 M44

DECISION No 3/86 OF THE EEC-AUSTRIA JOINT COMMITTEE of 10 December 1986 (*)

  L 100

26

11.4.1987

 M45

DECISION No 1/87 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 4 June 1987 (*)

  L 236

12

20.8.1987

 M46

DECISION No 2/87 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 23 October 1987 (*)

  L 388

39

31.12.1987

 M47

DECISION No 3/87 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 14 December 1987 (*)

  L 100

14

19.4.1988

 M48

PROTOCOL 3 concerning the definition of the concept of „originating products” and methods of administrative cooperation (*)

  L 216

75

8.8.1988

 M49

DECISION No 2/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 379

27

31.12.1988

 M50

DECISION No 3/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 379

29

31.12.1988

 M51

DECISION No 4/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 379

30

31.12.1988

 M52

DECISION No 5/88 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 6 December 1988 (*)

  L 381

22

31.12.1988

 M53

DECISION No 1/89 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 26 June 1989 (*)

  L 278

23

27.9.1989

►M54

PROTOKÓŁ DODATKOWY do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej zniesienia istniejących oraz zapobiegania nowym ograniczeniom ilościowym wpływającym na wywóz lub środkom o skutku równoważnym

  L 295

29

13.10.1989

 M55

DECISION No 1/90 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 2 May 1990 (*)

  L 176

12

10.7.1990

 M56

DECISION No 4/90 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE of 8 June 1990 (*)

  L 210

36

8.8.1990

 M57

DECISION No 1/9 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 91/581/EEC of 27 September 1991 (*)

  L 311

17

12.11.1991

 M58

DECISION No 2/91 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 91/582/EEC of 27 September 1991 (*)

  L 311

18

12.11.1991

 M59

DECISION No 3/91 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 92/113/EEC of 13 December 1991 (*)

  L 42

45

18.2.1992

 M60

DECISION No 3/92 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 93/192/EEC of 18 November 1992 (*)

  L 85

21

6.4.1993

 M61

DECISION No 1/93 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 93/597/EEC of 5 April 1993 (*)

  L 283

37

18.11.1993

 M62

DECISION No 2/93 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 94/102/EC of 28 April 1993 (*)

  L 52

11

23.2.1994

 M63

DECISION No 3/93 OF THE EEC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 94/108/EC of 28 June 1993 (*)

  L 52

23

23.2.1994

 M64

DECISION No 1/94 OF THE EC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 94/499/EC of 6 April 1994 (*)

  L 204

150

6.8.1994

►M65

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską uzupełniające Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską o Protokół w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

  L 169

77

27.6.1997

 M66

DECISION No 1/96 OF THE EC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 97/435/EC of 19 December 1996 (*)

  L 195

1

23.7.1997

 M67

DECISION No 1/1999 OF THE EC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 1999/633/EC of 24 June 1999 (*)

  L 249

25

22.9.1999

 M68

DECISION No 2/1999 OF THE EC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 1999/826/EC of 29 November 1999 (*)

  L 323

14

15.12.1999

 M69

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, i Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, dotyczące Protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

  L 76

12

25.3.2000

►M70

DECISION No 1/2000 OF THE EC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 2001/123/EC of 25 October 2000 (*)

  L 51

1

21.2.2001

 M71

DECISION No 1/2001 OF THE EC-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 2001/124/EC of 24 January 2001 (*)

  L 51

40

21.2.2001

 M72

DECYZJA NR 1/2004 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA z dnia 30 kwietnia 2004 r.

  L 352

17

27.11.2004

►M73

UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

  L 23

19

26.1.2005

 M74

zmieniona przez: DECYZJA NR 1/2014 KOMITETU MIESZANEGO UE-SZWAJCARIA 2014/104/UE z dnia 13 lutego 2014 r.

  L 54

19

22.2.2014

 M75

DECYZJANR 2/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA 2005/318/WE z dnia 17 marca 2005 r.

  L 101

17

21.4.2005

 M76

DECYZJA NR 3/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA 2006/81/UE z dnia 15 grudnia 2005 r.

  L 45

1

15.2.2006

 M77

DECYZJA NR 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA 2006/92/WE z dnia 31 stycznia 2006 r.

  L 44

18

15.2.2006

►M78

DECYZJA NR 2/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA 2006/93/WE z dnia 31 stycznia 2006 r.

  L 44

21

15.2.2006

 M79

DECYZJA NR 1/2007 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA 2007/85/WE z dnia 31 stycznia 2007 r.

  L 35

29

8.2.2007

 M80

DECYZJA NR 1/2008 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA 2008/219/WE z dnia 22 lutego 2008 r.

  L 69

34

13.3.2008

 M81

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIANR 1/2009 2009/84/WE z dnia 14 stycznia 2009 r.

  L 29

55

31.1.2009

 M82

DECYZJA NR 2/2009 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA 2009/707/WE z dnia 13 lipca 2009 r.

  L 252

1

24.9.2009

 M83

DECYZJA NR 1/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA 2010/94/UE z dnia 28 stycznia 2010 r.

  L 41

72

16.2.2010

 M84

DECYZJA NR 1/2011 KOMITETU MIESZANEGO UE-SZWAJCARIA 2011/46/UE z dnia 14 stycznia 2011 r.

  L 19

40

22.1.2011

 M85

DECYZJA NR 1/2012 KOMITETU MIESZANEGO UE-SZWAJCARIA 2012/165/UE z dnia 15 marca 2012 r.

  L 85

35

24.3.2012

 M86

DECYZJA NR 1/2013 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA 2013/147/UE z dnia 18 marca 2013 r.

  L 82

60

22.3.2013

►M87

DECYZJA NR 2/2015 KOMITETU MIESZANEGO UE–SZWAJCARIA z dnia 3 grudnia 2015 r.

  L 23

79

29.1.2016

►M88

DECYZJA NR 1/2018 WSPÓLNEGO KOMITETU UE–SZWAJCARIA z dnia 20 kwietnia 2018 r.

  L 111

7

2.5.2018


sprostowana przez:

 C1

Sprostowanie, Dz.U. L 033, 10.2.2016, s.  38 (2/2016)(*)

Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.
▼B

UMOWA

zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją SzwajcarskąEUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,

z jednej strony,

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

z drugiej strony,

PRAGNĄC wzmacniać i rozwijać przy okazji rozszerzania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stosunki gospodarcze istniejące pomiędzy Wspólnotą i Szwajcarią, a także chcąc zapewnić, przy poszanowaniu zasad konkurencji, harmonijny rozwój ich wymiany handlowej w celu przyczynienia się do idei tworzenia wspólnej Europy,

ZDECYDOWANE w związku z tym stopniowo znosić bariery w całej wymianie handlowej między nimi, zgodnie z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu odnośnie do ustanawiania stref wolnego handlu,

DEKLARUJĄC swoją gotowość do zbadania, przy uwzględnieniu wszelkich elementów oceny, a w szczególności zmian zachodzących we Wspólnocie, możliwości rozwijania i pogłębiania stosunków w przypadku gdy uznają, że w interesie ich gospodarek pożyteczne będzie poszerzanie tych stosunków na dziedziny nieobjęte niniejszym Układem,

POSTANAWIAJĄ, przy realizacji tych celów, a także uznając, że postanowienia niniejszego Układu nie mogą być interpretowane jako zwalniające Umawiające się Strony ze spoczywających na nich zobowiązań wynikających z innych porozumień międzynarodowych,

ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:Artykuł 1

Niniejsza Umowa ma na celu:

a) propagowanie, poprzez poszerzanie wzajemnej wymiany handlowej, harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską oraz sprzyjanie w ten sposób rozwojowi działalności gospodarczej, poprawie warunków życia i zatrudnienia, zwiększaniu wydajności oraz umacnianiu stabilności finansowej;

b) zapewnienie, aby wymiana handlowa pomiędzy Umawiającymi się Stronami odbywała się przy poszanowaniu zasad konkurencji;

c) przyczynienie się w ten sposób, poprzez zniesienie barier w wymianie handlowej, do harmonijnego rozwoju i do wzrostu światowego handlu.

▼M70

Article 2

The Agreement shall apply to products originating in the Community or Switzerland:

(i) which fall within Chapters 25 to 97 of the Harmonised Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Annex I;

(ii) which are specified in Annex II;

(iii) which are specified in Protocol 2, with due regard to the arrangements provided for in that Protocol.

▼B

Artykuł 3

1.  Nie wprowadza się żadnych nowych ceł przywozowych w wymianie handlowej między Wspólnotą a Szwajcarią.

2.  Cła przywozowe są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dnia 1 kwietnia 1973 r. każda z opłat celnych zmniejszona zostaje do wysokości 80 % stawki podstawowej;

b) cztery następne redukcje, każda w wysokości 20 %, zostaną dokonane w sposób następujący:

dnia 1 stycznia 1974 r.,

dnia 1 stycznia 1975 r.,

dnia 1 stycznia 1976 r.,

dnia 1 lipca 1977 r.

Artykuł 4

1.  Postanowienia odnoszące się do stopniowego znoszenia ceł przywozowych mają także zastosowanie w odniesieniu do ceł o charakterze fiskalnym.

Umawiające się Strony mogą zastąpić cło o charakterze fiskalnym lub składnik fiskalny cła podatkiem wewnętrznym.

2.  Dania, Irlandia ►M12  ————— ◄ i Zjednoczone Królestwo mogą utrzymać do dnia 1 stycznia 1976 r. cło o charakterze fiskalnym lub składnik fiskalny opłaty celnej w wypadku zastosowania postanowień artykułu 38 „Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania Traktatów” ►M12  ————— ◄ .

▼M70

3.  Switzerland may retain temporarily, while observing the conditions of Article 18, duties corresponding to the fiscal element contained in customs duties on imports of products specified in Annex III.

▼B

Komitet mieszany przewidziany postanowieniami artykułu 29 odpowiedzialny jest za kontrolę warunków stosowania postanowień powyższego akapitu, w szczególności w wypadku zmiany wysokości składnika fiskalnego.

Komitet analizuje sytuację z myślą o przekształceniu tych ceł w opłaty wewnętrzne przed dniem 1 stycznia 1980 r. lub przed każdą inną datą, którą ze względu na okoliczności musiałby wyznaczyć.

Artykuł 5

1.  W odniesieniu do każdego produktu podstawowa stawka celna, w stosunku do której mają być zastosowane redukcje przewidziane w artykule 3 i w Protokole 1, jest stawką celną rzeczywiście stosowaną w dniu 1 stycznia 1972 r.

2.  Jeżeli po dniu 1 stycznia 1972 r. redukcje ceł wynikające z porozumień taryfowych zawartych w wyniku konferencji dotyczącej negocjacji handlowych w Genewie (1964/1967) znajdą zastosowanie, zredukowane na tej podstawie cła zastąpią podstawowe stawki celne, o których mowa w ustępie 1.

3.  Zredukowane cła wyliczone zgodnie z postanowieniami artykułu 3 i ►M12  protokoły nr 1 i nr 2 ◄ są stosowane przy zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku.

Uwzględniając stosowanie przez Wspólnotę postanowień artykułu 39 ustęp 5 „Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania traktatów” ►M12  ————— ◄ , w odniesieniu do szczególnych ceł lub do specyficznej części ceł mieszanych w ramach irlandzkiej taryfy celnej, znajdują zastosowanie postanowienia artykułu 3 i ►M12  protokoły nr 1 i nr 2 ◄ przy zaokrągleniu do czwartego miejsca po przecinku.

Artykuł 6

1.  Nie wprowadza się żadnych nowych opłat o skutku równoważnym do ceł przywozowych w wymianie handlowej między Wspólnotą i Szwajcarią.

2.  Opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych wprowadzone po dniu 1 stycznia 1972 r. w wymianie między Wspólnotą i Szwajcarią znosi się z chwilą wejścia w życie niniejszej Umowy.

Wszelkie opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych, których stawka w dniu 31 grudnia 1972 r. jest wyższa od tej, która jest rzeczywiście stosowana w dniu 1 stycznia 1972 r., zostaje zredukowana do tej ostatniej stawki obowiązującej w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy.

3.  Opłaty o skutku równoważnym do ceł przywozowych są stopniowo znoszone zgodnie z następującym harmonogramem:

a) każda z opłat zmniejszona zostanie najpóźniej do dnia 1 stycznia 1974 r. do poziomu 60 % stawki stosowanej w dniu 1 stycznia 1972 r.

b) trzy kolejne redukcje, każda w wysokości 20 %, zostaną dokonane w sposób następujący:

dnia 1 stycznia 1975 r.,

dnia 1 stycznia 1976 r.,

dnia 1 lipca 1977 r.

Artykuł 7

1.  Nie wprowadza się żadnych ceł wywozowych ani opłat o skutku równoważnym w wymianie handlowej między Wspólnotą i Szwajcarią.

Cła wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym znosi się najpóźniej z dniem 1 stycznia 1974 r.

▼M70

2.  In the case of products listed in Annex IV, customs duties on exports and charges having equivalent effect shall be abolished in accordance with the provisions of that Annex.

▼B

Artykuł 8

Protokół 1 określa zasady systemu taryfowego oraz warunki mające zastosowanie do niektórych produktów.

Artykuł 9

Protokół 2 określa system taryfowy oraz warunki stosowania do niektórych towarów powstałych w wyniku przetwarzania produktów rolnych.

Artykuł 10

1.  W przypadku przyjęcia szczegółowych przepisów będących skutkiem realizacji polityki rolnej lub zmian w istniejących przepisach Umawiająca się Strona, której to dotyczy, może dostosować w odniesieniu do odpowiednich produktów system wynikający z Umowy.

2.  W takim przypadku Umawiająca się Strona, której to dotyczy, uwzględnia w odpowiednim stopniu interesy drugiej Umawiającej się Strony. W tym celu Umawiające się Strony mogą przeprowadzać konsultacje w ramach komitetu mieszanego.

Artykuł 11

Protokół 3 określa reguły pochodzenia.

Artykuł 12

Umawiająca się Strona, która rozważa obniżenie rzeczywistego poziomu ceł lub opłat o skutku równoważnym, stosowanych wobec państw trzecich korzystających z klauzuli najwyższego uprzywilejowania lub zawieszenie jej stosowania, notyfikuje tę obniżkę lub to zawieszenie komitetowi mieszanemu, jeżeli to możliwe, na co najmniej trzydzieści dni przed wejściem w życie obniżenia. Umawiająca się Strona zapoznaje się ze wszystkimi uwagami drugiej Umawiającej się Strony na temat zakłóceń, jakie mogą z tego wyniknąć.

▼M25

Artykuł 12a

W razie zmian w nomenklaturze taryfy celnej dla produktów wymienionych w Umowie u jednej z lub u obu Umawiających się Stron Wspólny Komitet może dostosować nomenklaturę taryfową tych produktów w Umowie, aby podporządkować ją takim zmianom mając na względzie zasadę, że korzyści wynikające z tej Umowy powinny zostać zachowane.

▼B

Artykuł 13

1.  Nie wprowadza się żadnych ograniczeń ilościowych w przywozie ani opłat o skutku równoważnym w wymianie handlowej między Wspólnotą a Szwajcarią.

2.  Ograniczenia ilościowe w przywozie znosi się dnia 1 stycznia 1973 r., a środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych najpóźniej dnia 1 stycznia 1975 r.

▼M54

Artykuł 13a

1.  Nie wprowadza się żadnych nowych ograniczeń ilościowych ani środków o skutku równoważnym w zakresie wywozu w handlu między Wspólnotą a Szwajcarią.

2.  Ograniczenia ilościowe w wywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym znosi się z dniem 1 stycznia 1990 roku, z wyjątkiem tych przyjętych dnia 1 stycznia 1989 roku dotyczących produktów wymienionych w protokole 6, które znosi się stosownie do postanowień wspomnianego Protokołu.

Artykuł 13b

Umawiająca się Strona rozważająca zmianę uregulowań dotyczących wywozu do państw trzecich, we właściwym zakresie, informuje Komitet o proponowanej zmianie nie później niż w terminie 30 dni przed wejściem proponowanej zmiany w życie. Strona ta bierze pod uwagę wszelkie oświadczenia przedstawione przez drugą Umawiającą się Stronę dotyczące wszelkich niezgodności, które mogą wyniknąć z powyższego.

▼B

Artykuł 14

▼M70

1.  The Community reserves the right to modify the arrangements applicable to the petroleum products falling within heading Nos 27.10, 27.11, ex 27.12 (excluding ozokerite and lignite/peat wax), and 27.13 of the Harmonised Commodity Description and Coding System upon adoption of decisions under the common commercial policy for the products in question or upon establishment of a common energy policy.

▼B

W tym przypadku Wspólnota uwzględnia we właściwy sposób interesy Szwajcarii; informuje w tym celu komitet mieszany, który zbiera się na warunkach przewidzianych w artykule 31.

2.  Szwajcaria zastrzega sobie prawo postąpienia w podobny sposób, jeżeli zaistnieją sytuacje porównywalne z jej punktu widzenia.

3.  Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1 i 2 Umowa nie narusza przepisów pozataryfowych stosowanych przy przywozie produktów naftowych.

Artykuł 15

1.  Umawiające się Strony oświadczają, że są gotowe sprzyjać, przestrzegając przepisów ich polityki rolnej, harmonijnemu rozwojowi wymiany handlowej produktów rolnych, do których postanowienia Umowy nie mają zastosowania.

2.  W zakresie weterynarii, zdrowia i kwestii fitosanitarnych Umawiające się Strony stosują własne przepisy w sposób niepowodujący dyskryminacji i powstrzymują się od wprowadzania nowych środków, których skutkiem byłoby wywieranie negatywnego wpływu na wymianę handlową.

3.  Umawiające się Strony badają, na warunkach przewidzianych w artykule 31, trudności, które mogłyby wystąpić w wymianie handlowej produktów rolnych i starają się znaleźć możliwe do przyjęcia rozwiązania.

Artykuł 16

Od dnia 1 lipca 1977 r. produkty pochodzące ze Szwajcarii nie mogą być objęte korzystniejszym traktowaniem przy przywozie do Wspólnoty niż traktowanie, jakie Państwa Członkowskie przyznają we wzajemnych stosunkach między sobą.

Artykuł 17

Umowa nie stanowi przeszkody w utrzymaniu lub ustanowieniu unii celnych, stref wolnego handlu lub systemów ruchu granicznego w zakresie, w którym ich skutkiem nie jest zmiana systemu wymiany handlowej przewidzianego Umową, a w szczególności postanowieniami dotyczącymi reguł pochodzenia.

Artykuł 18

Umawiające się Strony powstrzymują się od środków lub praktyk o wewnętrznym charakterze podatkowym, wprowadzających bezpośrednio lub pośrednio dyskryminację między produktami jednej z Umawiających się Stron i podobnymi produktami pochodzącymi z obszaru drugiej Umawiającej się Strony.

Produkty wywożone na terytorium jednej Umawiającej się Strony nie mogą korzystać ze zwrotu podatków wewnętrznych przewyższającego podatki, które zostały na nie nałożone bezpośrednio lub pośrednio.

Artykuł 19

Płatności związane z wymianą handlową, jak również transfery tych płatności do Państwa Członkowskiego Wspólnoty, w którym mieszka wierzyciel, lub do Szwajcarii, nie podlegają żadnym ograniczeniom.

Umawiające się Strony powstrzymują się od wszelkich ograniczeń w zakresie wymiany lub ograniczeń administracyjnych związanych z przyznawaniem, zwracaniem i przyjmowaniem kredytów krótko- i średnioterminowych dotyczących transakcji handlowych, w których uczestniczy rezydent jednej ze Stron.

Artykuł 20

Umowa nie wyłącza możliwości wprowadzania zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej oraz ochrony własności przemysłowej i handlowej, jak również reglamentacji w zakresie złota i srebra. Zakazy takie nie mogą jednakże stanowić środków samowolnej dyskryminacji lub ukrytych restrykcji w handlu pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 21

Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza możliwości przyjęcia przez jedną z Umawiających się Stron środków:

a) które uważa za konieczne w celu zapobiegania rozpowszechnianiu informacji sprzecznych z jej podstawowymi interesami w zakresie bezpieczeństwa;

b) które są związane z handlem bronią, amunicją lub sprzętem wojennym lub badaniami naukowymi, lub produkcją niezbędną dla celów obronnych, pod warunkiem że te środki nie zakłócają warunków konkurencji dotyczących produktów, które nie są przeznaczone do celów wojskowych;

c) które uważa za niezbędne dla bezpieczeństwa w czasie wojny lub w przypadku poważnych napięć międzynarodowych.

Artykuł 22

1.  Umawiające się Strony powstrzymują się od wszelkich środków, które mogłyby zagrozić realizacji celów Umowy.

2.  Przyjmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym odpowiednie do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że druga Umawiająca się Strona nie wywiązała się ze zobowiązania wynikającego z Umowy, może przyjąć stosowne środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 23

1.  Niezgodne z prawidłową realizacją Umowy, w zakresie, w jakim mogą naruszać wymianę handlową pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią, jest:

i) zawieranie wszelkich porozumień między przedsiębiorstwami, decyzje o łączeniu przedsiębiorstw i stosowanie wszelkich uzgodnionych praktyk, których przedmiotem lub skutkiem jest uniknięcie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji w zakresie produkcji i wymiany handlowej towarowej;

ii) nadużywanie pozycji dominującej przez jedno lub kilka przedsiębiorstw na całym terytorium Umawiających się Stron lub na jego znaczącej części;

iii) stosowanie wszelkiej pomocy publicznej, która poprzez uprzywilejowanie określonych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji wypacza konkurencję lub zagraża jej wypaczeniem.

2.  Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uważa, że dana praktyka jest niezgodna z postanowieniami niniejszego artykułu, może przyjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 24

Jeżeli wzrost przywozu danego produktu powoduje lub może spowodować znaczące szkody dla działalności produkcyjnej wykonywanej na terytorium jednej z Umawiających się Stron i jeżeli wzrost ten wynika z:

i) częściowego lub całkowitego obniżenia przez Umawiającą się Stronę przywożącą ceł i opłat o skutku równoważnym na dany produkt, przewidziany Umową,

ii) faktu, iż cła i opłaty o skutku równoważnym pobierane przez Umawiającą się Stronę wywożącą w odniesieniu do przywozu surowców lub produktów pośrednich wykorzystywanych do wyrobu tych produktów są znacznie niższe od analogicznych ceł i opłat pobieranych przez Umawiającą się Stronę przywożącą, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

▼M54

Artykuł 24a

W przypadku gdy zgodność z postanowieniami art. 7 oraz 13a prowadzi do:

1. ponownego wywozu do państwa trzeciego, wobec którego Umawiająca się Strona dokonująca wywozu utrzymuje ograniczenia ilościowe, należności wywozowe lub środki lub opłaty o skutku równoważnym dotyczące przedmiotowego produktu; lub

2. poważnych niedoborów lub zagrożenia wystąpienia niedoborów produktu ważnego dla Umawiającej się Strony dokonującej wywozu;

oraz w przypadku gdy sytuacje podane powyżej powodują lub mogą powodować zasadnicze trudności względem Umawiającej się Strony dokonującej wywozu, Umawiająca się Strona może podjąć właściwe środki, zgodnie z warunkami oraz stosownie do procedur ustanowionych w art. 27.

▼B

Artykuł 25

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron stwierdzi występowanie praktyk dumpingowych w stosunkach z drugą Umawiającą się Stroną, może przyjąć właściwe środki w odniesieniu do tych praktyk zgodnie z umową dotyczącą stosowania artykułu VI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu, na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

Artykuł 26

W przypadku poważnych zakłóceń w jednym z sektorów gospodarki lub trudności, które mogą wyrazić się poważnymi zakłóceniami sytuacji gospodarczej w regionie, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć właściwe środki na warunkach i zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule 27.

▼M54

Artykuł 27

1.  W przypadku gdy Umawiająca się Strona uznaje, iż przywóz lub wywóz produktów wywołuje trudności określone w art. 24, 24a i 26, w zakresie procedury administracyjnej, której celem jest dostarczenie bieżących informacji na temat kierunku zmian w handlu, informuje o powyższym drugą Umawiającą się Stronę.

2.  W przypadkach określonych w art. 22-26, przed podjęciem środków podanych w niniejszym dokumencie lub w przypadkach, w których stosuje się ust. 3 lit. e), Umawiająca się Strona, tak szybko jak to tylko możliwe, przedkłada Wspólnemu Komitetowi wszelkie istotne informacje niezbędne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Umawiające się Strony. Dobierając środki należy wziąć pod uwagę przede wszystkim środki w najmniejszym stopniu zakłócające funkcjonowanie Umowy.

Wspólny Komitet jest niezwłocznie informowany o tych środkach ochronnych, a ponadto środki te okresowo konsultuje się w Komitecie szczególnie, w szczególności w przypadku możliwości zniesienia ich tak szybko, jak pozwolą na to okoliczności.

3.  W celu wykonania ust. 2, stosuje się następujące postanowienia:

a) Zgodnie z art. 23, każda z Umawiających się Stron może przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi, jeśli Umawiająca się Strona uzna, iż praktykowane postępowanie jest sprzeczne ze sprawnym funkcjonowaniem Umowy w rozumieniu art. 23 ust. 1.

Umawiające się Strony dostarczają Komitetowi Wspólnemu wszystkich istotnych informacji i udzielają pomocy wymaganej przez Komitet Wspólny w celu zbadania sprawy oraz, w przypadku gdy jest to właściwe, rezygnują z zakwestionowanego postępowania.

Jeśli zainteresowana Umawiająca się Strona nie zaprzestanie stosowania zakwestionowanego postępowania w terminie wyznaczonym przez Komitet Wspólny lub jeśli w terminie trzech miesięcy od przedstawienia sprawy Komitet Wspólny nie osiągnie porozumienia w odniesieniu do tej sprawy, zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć dowolne środki ochronne, jakie uzna za niezbędne do zlikwidowania poważnych trudności wynikających ze stosowania omawianego postępowania; w szczególności może wycofać ulgi celne.

b) Zgodnie z art. 24, trudności wynikające z sytuacji określonej w niniejszym artykule poddaje się pod rozwagę Wspólnego Komitetu, który może podjąć dowolną decyzję niezbędną do zlikwidowania takich trudności.

Jeśli Wspólny Komitet lub Umawiająca się Strona dokonująca wywozu nie podjęły decyzji dotyczącej zlikwidowania trudności w ciągu 30 dni od daty przedstawienia sprawy Wspólnemu Komitetowi, przywożąca Umawiająca się Strona ma prawo nałożyć na przywożony produkt dodatkową opłatę wyrównawczą.

Opłatę wyrównawczą wylicza się stosownie do zakresu stosowania różnic w ulgach celnych dotyczących wartości omawianych towarów w odniesieniu do surowców lub półproduktów dotyczących tych towarów.

c) Zgodnie z art. 24a, trudności wynikające z sytuacji omówionych w niniejszym artykule przedstawia się pod rozwagę Wspólnego Komitetu. Zgodnie z art. 24a ii), zagrożenie braku produktu udowadnia się w należyty sposób stosując odpowiednie wskaźniki ilościowe i cenowe.

Komitet Wspólny może podjąć dowolną decyzję niezbędną do zlikwidowania trudności. Jeśli Komitet Wspólny nie podejmie takiej decyzji w ciągu 30 dni od przedstawienia mu sprawy, Umawiająca się Strona dokonująca wywozu ma prawo tymczasowo zastosować właściwe środki w odniesieniu do wywozu danego produktu.

d) Zgodnie z art. 25, konsultacja z Wspólnym Komitetem odbywa się przed podjęciem przez zainteresowaną Umawiającą się Stronę właściwych środków.

e) W przypadku gdy okoliczności nadzwyczajne wymagające podjęcia natychmiastowego działania uniemożliwiają uprzednie zbadanie sprawy, zainteresowana Umawiająca się Strona może, w sytuacjach określonych w art. 24, 24a, 25 i 26, a także w przypadku pomocy eksportowej o bezpośrednim zakresie stosowania względem wymiany handlowej, niezwłocznie zastosować środki ostrożności niezbędnie konieczne do zaradzenia zaistniałej sytuacji.

▼B

Artykuł 28

W przypadku trudności lub poważnej groźby wystąpienia trudności w bilansie płatniczym jednego lub kilku Państw Członkowskich Wspólnoty lub Szwajcarii zainteresowana Umawiająca się Strona może przyjąć niezbędne środki ochronne. Informuje o nich bezzwłocznie drugą Umawiającą się Stronę.

Artykuł 29

1.  Powołuje się komitet mieszany, który odpowiada za zarządzanie Umową i czuwa nad jej właściwą realizacją. W tym celu formułuje zalecenia. Podejmuje decyzje w przypadkach przewidzianych Umową. Przedmiotowe decyzje są wykonywane przez Umawiające się Strony zgodnie z przepisami wewnętrznymi.

2.  Dla właściwej realizacji Umowy Umawiające się Strony podejmują wymianę informacji, a na wniosek jednej ze Stron przeprowadzają konsultacje w ramach komitetu mieszanego.

3.  Komitet mieszany przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 30

1.  Komitet mieszany składa się z przedstawicieli Wspólnoty z jednej strony i z przedstawicieli Szwajcarii z drugiej strony.

2.  Komitet mieszany podejmuje decyzje w oparciu o consensus.

Artykuł 31

1.  Komitetowi mieszanemu przewodniczy na zmianę każda z Umawiających się Stron, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie wewnętrznym.

2.  Komitet mieszany zbiera się co najmniej raz w roku, z inicjatywy jego przewodniczącego, w celu zbadania ogólnej realizacji Umowy.

Ponadto zbiera się każdorazowo, gdy wymaga tego szczególna konieczność na wniosek jednej z Umawiających się Stron, na warunkach przewidzianych w regulaminie wewnętrznym.

3.  Komitet mieszany może podjąć decyzję o utworzeniu własnej grupy roboczej, która będzie mu pomagać w wykonywaniu jego obowiązków.

Artykuł 32

1.  Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że w interesie gospodarek obu Umawiających się Stron konieczne byłoby pogłębienie stosunków ustanowionych na podstawie Umowy, rozszerzając jej postanowienia na dziedziny, których nie obejmowała, przedkłada drugiej Umawiającej się Stronie wniosek z uzasadnieniem.

Umawiające się Strony mogą powierzyć komitetowi mieszanemu zbadanie tego wniosku i sformułowanie, jeżeli to konieczne, zaleceń szczególnie w celu rozpoczęcia negocjacji.

2.  Umowy wynikające z negocjacji, o których mowa w ustępie 1, podlegają ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Umawiające się Strony zgodnie z właściwymi procedurami wewnętrznymi.

Artykuł 33

Załączniki i Protokoły załączone do Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 34

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć umowę, notyfikując wypowiedzenie Umowy drugiej Umawiającej się Stronie. Umowa przestaje obowiązywać w dwanaście miesięcy po dacie tej notyfikacji.

Artykuł 35

Umowa obowiązuje z jednej strony na terytoriach, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, gdzie jest stosowana na warunkach przewidzianych w przedmiotowym Traktacie, a z drugiej strony na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej.

Artykuł 36

Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku niemieckim, angielskim, duńskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim ►M12  ————— ◄ ; wszystkie wersje językowe mają jednakową moc prawną.

Niniejsza Umowa zostanie zatwierdzona przez Umawiające się Strony zgodnie z właściwymi procedurami wewnętrznymi.

Umowa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1973 r., pod warunkiem że Umawiające się Strony wcześniej notyfikują sobie nawzajem dopełnienie procedur administracyjnych, niezbędnych do tego celu.

Po tej dacie niniejsza Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie notyfikacji. Ostateczną datą wejścia przedmiotowej notyfikacji jest dzień 30 listopada 1973 r.

Postanowienia obowiązujące dnia 1 kwietnia 1973 r. są stosowane w momencie wejścia w życie niniejszej Umowy, jeśli nastąpi ono po tej dacie.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M12 —————

▼B

W imieniu Rady Wspólnot EuropejskichPå Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M12 —————▼B

signatory signatory signatory

Für die Schwiezerische EidenossenschaftPour la Confédération SuissePer la Confederazione svizzera

signatory signatory signatory

▼M73

ZAŁĄCZNIK 1Wykaz produktów, o których mowa w art. 2 lit. i) Umowy:

Kod HS

Opis

2905 43

– – Mannit

2905 44

– – D-sorbit (sorbitol)

3501

Kazeina, kazeinaty i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:

3501 10

– Kazeina

ex 3501 90

– Inne:

– Inne niż kleje kazeinowe

3502

Albuminy (w tym koncentraty dwu lub więcej protein serwatkowych zawierających wagowo ponad 80 % protein serwatkowych obliczonych w stosunku do suchej masy), albuminaty i inne pochodne albuminy:

– Albumina jaja kurzego:

3502 11

– – Suszona

3502 19

– – Inna

3502 20

– Albumina mleka, w tym koncentraty dwu lub więcej protein serwatkowych

3505

Dekstryny i inne modyfikowane skrobie (na przykład wstępnie żelatynowane lub estryfikowane skrobie); kleje oparte na skrobiach lub na dekstrynach albo innych modyfikowanych skrobiach

3809

Środki wykańczające, nośniki barwników służące do przyśpieszenia barwienia lub utrwalania albo barwniki i inne produkty oraz preparaty (na przykład bejce i zaprawy farbiarskie) typu stosowanego w przemyśle tekstylnym, papierniczym, skórzanym i podobnych, nie wyszczególnione lub nieujęte gdzie indziej:

3809 10

– Na bazie substancji skrobiowych, z przeznaczeniem na pasze

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; oleje kwasowe z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

– Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; oleje kwasowe z rafinacji:

3823 11

– – Kwas stearynowy

3823 12

– – Kwas oleinowy

3823 19

– – Inne

3823 70

– Przemysłowy alkohol tłuszczowy

3824 60

– Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44

5301

Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły lniane i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5302

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami z przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

▼M70

ANNEX II

List of products referred to in Article 2(ii) of the AgreementHS code

Description

1302.

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

— Vegetable saps and extracts:

ex1302.19

— — Other:

— — — Vanilla oleoresin

1404.

Vegetable products not elsewhere specified or included:

1404.20

— Cotton linters

1516.

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared:

ex1516.20

— Vegetable fats and oils and their fractions:

. Hydrogenated castor oil, so called „opal-wax”

ex1518.

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included: Linoxyn

▼M70

ANNEX III

List of products referred to in Article 4 of the Agreement

On 1 January 1997 Switzerland converted the fiscal element of customs duties on imports of products specified in Annex II to the 1972 Agreement into an internal tax. That Annex is therefore deleted.

ZAŁĄCZNIK IV

▼M54

Wykaz produktów wymienionych w art. 7 Umowy

Opłaty celne stosowane przez Szwajcarię w odniesieniu do wywozu na terytorium Wspólnoty produktów wymienionych poniżej znosi się zgodnie z poniższym harmonogramem.System zharmonizowany

nr pozycji

Wyszczególnienie

Data zniesienia

ex 26.20

Popiół oraz pozostałości zawierające głównie aluminium

1 stycznia 1993 r.

74.04

Odpady miedzi i złom

1 stycznia 1993 r.

76.02

Odpady aluminium i złom

1 stycznia 1993 r.

▼B

PROTOKÓŁ 1

w sprawie systemu obowiązującego w odniesieniu do niektórych produktów

SEKCJA A

SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY PRZY PRZYWOZIE DO WSPÓLNOTY NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH ZE SZWAJCARII

Artykuł 1

▼M25

1.  Pierwotnie ustalone cła na przywóz do Wspólnoty produktów objętych Działem 48 lub 49 Wspólnej Taryfy Celnej podlegają stopniowemu znoszeniu zgodnie z następującym harmonogramem:Harmonogram

Produkty objęte pozycjami lub podpozycjami nr 48.01 C II., 48.01 F., 48.07 C., 48.13 lub 48.15 B.

Inne wyroby

Stawki stosowanych ceł (w procentach)

Stosowane cła podstawowe (w procentach)

1 stycznia 1978 r.

8

65

1 stycznia 1979 r.

6

50

1 stycznia 1980 r.

6

50

1 stycznia 1981 r.

4

35

1 stycznia 1982 r.

4

35

1 stycznia 1983 r.

2

20

1 stycznia 1984 r.

0

0

2.  Cła na przywóz do Irlandii produktów wymienionych w ust. 1 podlegają stopniowemu znoszeniu zgodnie z następującym harmonogramem:Harmonogram

Stosowane cła podstawowe (w procentach)

1 stycznia 1978 r.

20

1 stycznia 1979 r.

15

1 stycznia 1980 r.

15

1 stycznia 1981 r.

10

1 stycznia 1982 r.

10

1 stycznia 1983 r.

5

1 stycznia 1984 r.

0

3.  W drodze derogacji od art. 3 Umowy Dania i Zjednoczone Królestwo stosują następujące cła na przywóz produktów wymienionych w ust. 1, pochodzących ze Szwajcarii:Harmonogram

Produkty objęte pozycjami lub podpozycjami nr 48.01 C II., 48.01 F., 48.07 C., 48.13 lub 48.15 B.

Inne wyroby

Stawki stosowanych ceł (w procentach)

Stosowane cła podstawowe (w procentach)

1 stycznia 1978 r.

8

65

1 stycznia 1979 r.

6

50

1 stycznia 1980 r.

6

50

1 stycznia 1981 r.

4

35

1 stycznia 1982 r.

4

35

1 stycznia 1983 r.

2

20

1 stycznia 1984 r.

0

0

▼B

4.  W okresie od dnia 1 stycznia 1974 r. do dnia 31 grudnia 1983 r. Dania ►M12  ————— ◄ i Zjednoczone Królestwo mogą przy przywozie towarów pochodzących ze Szwajcarii otworzyć roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe, których wielkość określona w załączniku A na rok 1974 jest równa średniej przywozu dokonanego w latach 1968–1971, podwyższonej czterokrotnie o 5 %, w sposób kumulujący się; od dnia 1 stycznia 1975 r. wysokość przedmiotowych kontyngentów taryfowych wzrasta o 5 % rocznie.

5.  Wyrażenie „Wspólnota w jej pierwotnym składzie” obejmuje Królestwo Belgii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Holandii.

Artykuł 2

1.  Cła przywozowe obowiązujące przy przywozie do Wspólnoty w jej pierwotnym składzie i do Irlandii produktów określonych w ustępie 2 są stopniowo obniżane do poziomu określonego poniżej, zgodnie z następującym harmonogramem:Harmonogram

Wysokość procentowa obowiązującego cła podstawowego

1 kwietnia 1973 r.

95

1 stycznia 1974 r.

90

1 stycznia 1975 r.

85

1 stycznia 1976 r.

75

1 stycznia 1977 r.

60

1 stycznia 1978 r.

40  przy minimalnej stawce cła wynoszącej 3 % ad valorem (z wyjątkiem podpozycji 78.01 A II i 79.01 A)

1 stycznia 1979 r.

20

1 stycznia 1980 r.

0

W odniesieniu do podpozycji 78.01 A II i 79.01 A znajdujących się w tabeli ustęp 2 Wspólnota w jej pierwotnym składzie dokonuje obniżek taryfowych, odstępując od postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy, zaokrąglając cło do drugiego miejsca po przecinku.

2.  Ustęp 1 dotyczy następujących produktów:Nr Wspólnej Taryfy Celnej

Wyszczególnienie towarów

ex 73.02

Żelazostopy z wyjątkiem żelazoniklu i produktów objętych Traktatem EWWiS

76.01

Aluminium nieobrobione plastycznie; odpady aluminium i złom:

A.  Nieobrobione plastycznie

ex 78.01

Ołów nieobrobiony plastycznie (także zawierający srebro); odpady ołowiu i złom:

A.  Nieobrobiony plastycznie:

II.  Pozostałe

ex 79.01

Cynk nieobrobiony plastycznie; odpady cynku i złom:

A.  Nieobrobiony plastycznie

81.01

Wolfram, nieobrobiony lub obrobiony plastycznie

81.02

Molibden, nieobrobiony lub obrobiony plastycznie

81.03

Tantal, nieobrobiony i obrobiony plastycznie

81.04

Pozostałe metale nieszlachetne, nieobrobione i obrobione plastycznie; cermetale nieobrobione i obrobione plastycznie
B.  Kadm
C.  Kobalt:
II.  Obrobiony plastycznie ►M25  
D.  Chrom:
I.  W stanie surowym: odpady i złom:
b)  Inne
II.  Inne:  ◄
E.  German
F.  Hafn
G.  Mangan
H.  Niob
IJ.  Antymon
K.  Tytan
L.  Wanad
M.  Uran zubożony do U 235
O.  Cyrkon
P.  Ren
Q.  Gal, ind, tal
R.  Cermetale

Artykuł 3

Przywóz produktów objętych procedurą taryfową przewidzianą w artykułach 1 i 2, z wyjątkiem ołowiu nieobrobionego plastycznie innego niż ołów surowy z podpozycji 78.01 A II Wspólnej Taryfy Celnej, ograniczony jest rocznymi limitami orientacyjnymi, powyżej których cła w stosunkach z państwami trzecimi mogą być przywrócone zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) Biorąc pod uwagę, że Wspólnota może zawiesić stosowanie limitów na niektóre produkty, limity określone na rok 1973 są zamieszczone w załączniku B. Limity te obliczane są przy założeniu, że Wspólnota w jej pierwotnym składzie i Irlandia dokonają pierwszej obniżki taryfowej dnia 1 kwietnia 1973 r. W 1974 r. wysokość limitów jest równa ich wysokości w 1973 r. dostosowanej w skali roku dla Wspólnoty i podwyższonej o 5 %. Od dnia 1 stycznia 1975 r. wysokość limitów wzrasta corocznie o 5 %.

Wspólnota zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w odniesieniu do produktów objętych niniejszym Protokołem i niezamieszczonych w załączniku B; wysokość limitów jest równa średniej przywozu dokonanego przez Wspólnotę w okresie czterech ostatnich lat, dla których dostępne są dane statystyczne, podwyższonej o 5 %; w następnych latach wysokość przedmiotowych limitów wzrasta corocznie o 5 %.

b) Jeżeli w okresie dwóch kolejnych lat przywóz produktu objętego limitem jest niższy niż 90 % wyznaczonej wysokości, Wspólnota zawiesza stosowanie tego limitu.

c) W przypadku problemów o charakterze koniunkturalnym Wspólnota zastrzega sobie możliwość przedłużenia o rok okresu obowiązywania limitu wyznaczonego na rok poprzedni po zasięgnięciu opinii komitetu mieszanego.

d) Dnia 1 grudnia każdego roku Wspólnota notyfikuje komitetowi mieszanemu listę produktów ograniczonych limitem w roku następnym i wysokości tych limitów.

e) Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych otwartych na podstawie artykułu 1 ustęp 4 jest również wliczany do wysokości limitów określonych dla takich samych produktów.

f) Nie naruszając postanowień artykułu 3 Umowy i artykułów 1 i 2 niniejszego Protokołu, w momencie gdy został osiągnięty limit określony dla przywozu produktu objętego tym Protokołem, można przywrócić pobieranie ceł określonych we Wspólnej Taryfie Celnej przy przywozie przedmiotowego produktu do końca roku kalendarzowego.

W tym przypadku do dnia 1 lipca 1977 r.:

 Dania ►M12  ————— ◄ i Zjednoczone Królestwo przywracają pobieranie ceł określonych poniżej:

 Rok

Wysokość procentowa obowiązującego cła określonego we Wspólnej Taryfie Celnej

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

 Irlandia przywraca pobieranie ceł obowiązujących w stosunkach z państwami trzecimi.

Cła wynikające z artykułów 1 i 2 niniejszego Protokołu zostaną przywrócone dnia 1 stycznia następnego roku.

g) Po dniu 1 lipca 1977 r. Umawiające się Strony przeanalizują, w ramach komitetu mieszanego, możliwość weryfikacji procentowego wzrostu wysokości limitów, uwzględniając ewolucję konsumpcji i przywozu do Wspólnoty, jak również doświadczenie wynikające ze stosowania tego artykułu.

h) Limity są znoszone po okresach demobilizacji taryfowej, przewidzianych w artykułach 1 i 2 niniejszego Protokołu.

Artykuł 4

1.  Do dnia 31 grudnia 1975 r. Wspólnota w jej pierwotnym składzie utrzymuje minimalny poziom pobierania ceł przywozowych w odniesieniu do następujących produktów:Nr Wspólnej Taryfy Celnej

Wyszczególnienie towarów

Utrzymany minimalny poziom cła

91.01

Zegarki kieszonkowe, zegarki na bransoletkach i podobne (łącznie ze stoperami tego samego typu)

0,35 UC za sztukę

91.07

Mechanizmy zegarkowe kompletne i zmontowane

A.  Z balansem i sprężyną włosową

0,28 UC za sztukę

91.11

Pozostałe części zegarów lub zegarków

C.  Mechanizmy zegarkowe kompletne niezmontowane

I.  Z balansem i sprężyną włosową

0,28 UC za sztukę

2.  Cła, o których mowa w ustępie 1, znosi się w równych proporcjach w dwóch etapach z dniem 1 stycznia 1976 r. i z dniem 1 lipca 1977 r. Nie naruszając postanowień artykułu 5 ustęp 3 Umowy, cła obniżone w ten sposób obliczane są przy zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

3.  Postanowienia Umowy mają zastosowanie do produktów działu 91 Nomenklatury Brukselskiej w zakresie, w którym Szwajcaria stosuje postanowienia umowy dodatkowej do „Umowy dotyczącej wyrobów zegarmistrzowskich pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą jej Państwami Członkowskimi i Szwajcarią” z 1967 r., podpisanej w Brukseli dnia 20 lipca 1972 r.

Zobowiązania określone w umowie dodatkowej uznawane są za zobowiązania w rozumieniu artykułu 22 niniejszej Umowy.SEKCJA B

SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY PRZY PRZYWOZIE DO SZWAJCARII NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH ZE WSPÓLNOTY

Artykuł 5

▼M25

1.  Z dniem 1 stycznia 1978 r. pierwotnie ustalone cła na przywóz do Szwajcarii produktów pochodzących ze Wspólnoty oraz z Irlandii, wyszczególnione w załączniku C do niniejszego Protokołu, podlegają stopniowemu znoszeniu zgodnie z następującym harmonogramem:Harmonogram

Stosowane cła podstawowe (w procentach)

1 stycznia 1978 r.

65

1 stycznia 1979 r.

50

1 stycznia 1980 r.

50

1 stycznia 1981 r.

35

1 stycznia 1982 r.

35

1 stycznia 1983 r.

20

1 stycznia 1984 r.

0

2.  Pierwotnie ustalone cła na przywóz do Szwajcarii produktów objętych pozycją nr 4418 Nomenklatury Rady Współpracy Celnej i pochodzące z Wspólnoty oraz z Irlandii podlegają stopniowemu znoszeniu zgodnie z następującym harmonogramem:Harmonogram

Stosowane cła podstawowe (w procentach)

1 stycznia 1978 r.

65

1 stycznia 1979 r.

50

1 stycznia 1980 r.

40

1 stycznia 1981 r.

20

1 stycznia 1982 r.

0

3.  Z dniem 1 stycznia 1978 r. i w drodze derogacji od art. 3 Umowy Szwajcaria zastrzega sobie prawo, w świetle swoich potrzeb gospodarczych i względów administracyjnych, do stosowania następujących ceł na przywóz produktów wspomnianych w załączniku C i pochodzących z Danii i Wielkiej Brytanii:Harmonogram

Stosowane cła podstawowe (w procentach)

1 stycznia 1978 r.

65

1 stycznia 1979 r.

50

1 stycznia 1980 r.

50

1 stycznia 1981 r.

35

1 stycznia 1982 r.

35

1 stycznia 1983 r.

20

1 stycznia 1984 r.

0

▼B

Artykuł 6

▼M25

Dla produktów objętych pozycjami nr 4418, 4801 i 4807 Nomenklatury Rady Współpracy Celnej Szwajcaria zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w razie poważnych trudności, indykatywnych plafonów zgodnie z procedurą określoną w art. 3 niniejszego Protokołu. Dla towarów przywożonych przekraczających plafony można ponownie wprowadzić cła w wysokości nieprzewyższającej ceł stosowanych wobec państw trzecich.

▼B

ZAŁĄCZNIK A

Wykaz kontyngentów taryfowych na rok 1974

DANIA ►M12  ————— ◄ , ZJEDNOCZONE KRÓLESTWONr Wspólnej Taryfy Celnej

Opis towarów

Ilość (w tonach)

Dania

►M12  Norwegia ◄

Zjednoczone Królestwo

dział 48

PAPIER I TEKTURA; WYROBY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY

 

 

 

►M25  48.01 ◄

►M25  Papier i tektura (włącznie z watą celulozową) w zwojach lub arkuszach: ◄

 

 

 

C.  Papier i karton siarczanowy:

 

 

 

ex II.  Pozostałe, z wyjątkiem papieru i kartonu siarczanowego do wyrobu pokrywek zwanego „kraftline” i papieru siarczanowego do wyrobu worków o dużej pojemności

►M12  — ◄

145

►M25  
ex F.  Inne:  ◄

 

 

 

►M25  

— Papier biblijny, przebitki (do druku cienkiego), inny papier drukarski i inny papier do pisania, niezawierający mechanicznego ścieru drzewnego, lub papier, w którym mechaniczny ścier drzewny stanowi nie więcej niż 5 %

 ◄

►M12  — ◄

202

►M25  

— Papier podłożowy do produkcji tapet

 ◄

►M12  — ◄

244

48.03

Pergaminy i kartony roślinne i ich imitacje, w zwojach lub w arkuszach

►M12  — ◄

126

►M25  48.07 ◄

►M25  Papier i tektura, impregnowane, powlekane, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem (niewłączone do wyrobów drukowanych objętych Działem 49), w zwojach lub arkuszach: ◄

 

 

 

►M25  
C.  Inne:  ◄

 

 

 

►M25  

— Powlekany papier drukarski lub papier do pisania

 ◄

►M12  — ◄

152

►M25  

— Inny

 ◄

►M12  — ◄

586

►M25  48.16 ◄

►M25  Pudła, torby i inne pojemniki opakowaniowe z papieru lub tektury, segregatory, pudełka na listy i podobne wyroby z papieru lub tektury powszechnie stosowane w biurach, sklepach itp.: ◄

►M12  — ◄

 

►M25  
A.  Pudła, torby i inne pojemniki opakowaniowe z papieru lub tektury  ◄

 

207

►M25  48.21 ◄

►M25  Inne artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej ◄

 

 

 

►M25  
B.  Serwetki higieniczne i pieluszki dla niemowląt, przygotowane do sprzedaży detalicznej  ◄

►M12  — ◄

 

►M25  
D.  Inne  ◄

►M12  — ◄

147

►M25  
ex
dział 48  ◄

►M25  Inne produkty objęte Działem 48, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 48.01 A ◄

1 261

►M12   ◄

522

ex

dział 49

Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego objęte cłem określonym we wspólnej taryfie celnej (49.03, 49.05 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

►M12   ◄

756 918  (1)

(1)   W funtach sterlingach

ZAŁĄCZNIK B

Wykaz limitów na rok 1973Nr Wspólnej Taryfy Celnej

Opis towarów

Wielkość

(w tonach)

73.02

Żelazostopy:

 

C.  Żelazokrzemy

6 617

76.01

Aluminium nieobrobione plastycznie; odpady aluminium i złom:

 

A.  Nieobrobione plastycznie

9 824

ZAŁĄCZNIK C

Wykaz produktów, na które Szwajcaria ogranicza cła w stosunkach ze Wspólnotą w przedłużonym okresie przejściowymNr Szwajcarskiej Taryfy Celnej

Opis towarów

▼M25

4801.

Papier i tektura (włącznie z watą celulozową), w zwojach lub arkuszach

▼B

4803.

Pergaminy i kartony roślinne i ich imitacje, w zwojach lub w arkuszach:

20

— Pozostałe

▼M25

4807.

Papier i tektura, impregnowane, powlekane, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem (niewłączone do wyrobów drukowanych objętych Działem 49), w zwojach lub arkuszach

▼B

4815.

Pozostały papier i tektura przycinana do określonych celów:

22

— Pozostałe

4821.

Inne wyroby z masy papierniczej, kartonu lub waty celulozowej:

20

— Obrusy, serwetki i chusteczki

▼M73

PROTOKÓŁ 2

Dotyczący niektórych przetworzonych produktów rolnych

Artykuł 1

Zasady ogólne

1.  Postanowienia Umowy mają zastosowanie do produktów wymienionych w tabelach I i II, o ile nie określono inaczej w niniejszym Protokole.

2.  W szczególności, w odniesieniu do tych produktów, Umawiające się Strony nie mogą nakładać opłat celnych przy przywozie lub należności o skutku równoważnym, w tym składników rolnych, ani przyznawać refundacji wywozowych lub jakiegokolwiek innego częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

3.  Przepisy niniejszego Protokołu mają również zastosowanie do Księstwa Liechtensteinu do czasu zastosowania Protokołu 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym do Księstwa Liechtensteinu.

Artykuł 2

Zastosowanie środków kompensacyjnych w odniesieniu do cen

1.  Aby uwzględnić różnice w koszcie surowców rolnych używanych do wytwarzania produktów, o których mowa w tabeli I, Umowa nie wyklucza zastosowania środków kompensacyjnych cen w odniesieniu do tych produktów, a mianowicie pobierania składników rolnych przy przywozie i przyznawania refundacji wywozowych albo częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

2.  Jeżeli jedna z Umawiających się Stron zastosuje wewnętrzne środki, które obniżają ceny surowców dla przemysłu przetwórczego, środki te zostaną uwzględnione przy wyliczaniu wysokości kompensacji cen.

Artykuł 3

Środki kompensacyjne cen przy przywozie

1.  Podstawowe stawki stosowane przez Szwajcarię w odniesieniu do surowców rolnych uwzględnianych przy przywozie nie przekraczają różnicy między krajową ceną odniesienia Szwajcarii a wewnętrzną ceną odniesienia Wspólnoty dla danego surowca rolnego, a także opłaty celnej nakładanej przez Szwajcarię przy przywozie w odniesieniu do surowca rolnego, gdy jest on przywożony jako taki.

2.  Szwajcarski system przywozu produktów wyszczególnionych w tabeli I został przedstawiony w tabeli IV.

3.  Jeżeli krajowa cena odniesienia Szwajcarii jest niższa niż wewnętrzna cena odniesienia Wspólnoty, wówczas Wspólnota może wprowadzić środki kompensacyjne cen określone w art. 2, a mianowicie pobrać składniki rolne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1460/96 i późniejszymi rozporządzeniami.

Artykuł 4

Środki kompensacyjne cen przy wywozie

1.  Refundacje wywozowe przyznawane przez Szwajcarię albo częściowe lub całkowite zwroty, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym przy wywozie do Wspólnoty produktów wymienionych w tabeli I nie przekraczają różnicy między krajową ceną odniesienia Szwajcarii a wewnętrzną ceną odniesienia Wspólnoty dla surowców rolnych używanych do wytwarzania tych produktów, pomnożonej przez rzeczywistą ilość użytych produktów. Jeżeli krajowa cena odniesienia Szwajcarii jest równa lub niższa od wewnętrznej ceny odniesienia Wspólnoty, refundacja wywozowa przyznawana przez Szwajcarię albo częściowy lub całkowity zwrot, umorzenie lub zwolnienie z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym wynosi zero.

2.  Jeżeli krajowa cena odniesienia Szwajcarii jest niższa niż wewnętrzna cena odniesienia Wspólnoty, Wspólnota może wprowadzić środki kompensacyjne cen określone w art. 2, a mianowicie przyznać refundacje wywozowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000 i późniejszymi rozporządzeniami albo przyznać częściowe lub całkowite zwroty, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

3.  W odniesieniu do cukru (pozycje kodu 1701 , 1702 i 1703 ) używanego do wytwarzania produktów wymienionych w tabeli I i tabeli II, Umawiające się Strony nie mogą przyznawać refundacji wywozowych ani częściowego lub całkowitego zwrotu, umorzenia lub zwolnienia z opłat celnych lub należności o skutku równoważnym.

Artykuł 5

Ceny odniesienia

1.  Wewnętrzne ceny odniesienia Wspólnoty oraz krajowe ceny Szwajcarii dla surowców rolnych określonych w art. 3 i 4 zostały przedstawione w tabeli III.

2.  Umawiające się Strony podają Komitetowi Mieszanemu, co najmniej raz w roku, wewnętrzne ceny odniesienia dla wszystkich surowców, dla których mają zastosowanie środki kompensacyjne cen. Podawane krajowe ceny odniesienia powinny odzwierciedlać rzeczywistą sytuację cenową na terytorium Umawiającej się Strony. Powinny to być ceny płacone zwykle przez branże przemysłu przetwórczego przy sprzedaży hurtowej lub na etapie produkcji. Jeżeli dany surowiec rolny jest dostępny dla przemysłu przetwórczego, lub jego części, za cenę niższą niż cena obowiązująca na rynku krajowym w innych przypadkach, wówczas krajowe ceny odniesienia zostają odpowiednio dostosowane.

3.  Komitet Mieszany określa wewnętrzne ceny odniesienia i różnice cenowe dla surowców rolnych wymienionych w tabeli III na podstawie informacji dostarczonych przez służby Komisji i Administrację Federalną Szwajcarii. Jeżeli będzie to konieczne dla zachowania odpowiednich marginesów preferencyjnych, podstawowe stawki za surowce rolne określone w tabeli IV zostaną dostosowane.

4.  Komitet Mieszany dokona przeglądu wewnętrznych cen surowców rolnych określonych w art. 3 i 4, które zostały przedstawione w tabeli III przed zastosowaniem niniejszego Protokołu.

Artykuł 6

Szczególne przepisy dotyczące współpracy administracyjnej

Szczególne przepisy dotyczące współpracy administracyjnej zostały określone w dodatku do niniejszego Protokołu.

Artykuł 7

Zmiany

Komitet Mieszany może podjąć decyzje o wprowadzeniu zmian do tabel, dodatków do tabel oraz dodatku do niniejszego Protokołu.

TABELA I

Produkty objęte środkami kompensacyjnymi cenKod CN

Opis towarów

0403

Maślanka, zsiadłe mleko i śmietana, jogurt, kefir oraz inne rodzaje sfermentowanego i kwaszonego mleka i śmietany, zagęszczonych lub nie, lub zawierających dodatek cukru albo innej substancji słodzącej lub smakowej, bądź zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao:

.10

– Jogurt:

ex .10

– – Doprawiony lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

.90

– Inne:

ex .90

– – Doprawione lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

0405

Masło oraz inne tłuszcze i oleje uzyskane z mleka; serki do smarowania:

.20

– Serki do smarowania:

ex .20

– O wagowej zawartości tłuszczu 39 % lub więcej, lecz mniej niż 75 %

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub preparaty zwierzęcych lub roślinnych tłuszczów lub olejów albo frakcji różnych tłuszczów lub olejów z tego rozdziału, poza jadalnymi tłuszczami i olejami z pozycji nr 1516 lub ich frakcjami:

.10

– Margaryna, wyłączając ciekłą margarynę:

ex .10

– – Zawierająca wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczów mleka

.90

– Inne:

ex .90

– – Zawierające wagowo ponad 10 %, lecz nie więcej niż 15 % tłuszczów mleka

1704

Wyroby cukiernicze (w tym biała czekolada), niezawierające kakao

1806

Czekolada oraz inne środki spożywcze zawierające kakao

1901

Wyciąg słodowy; środki spożywcze z mąki, kaszy owsianej, mączki, skrobi lub wyciągu słodowego, niezawierające proszku kakaowego lub zawierające wagowo mniej niż 40 % kakao obliczonego po całkowitym usunięciu tłuszczu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej; środki spożywcze z wyrobów ujętych w pozycjach nr 0401 –0404 niezawierające kakao lub zawierające wagowo mniej niż 5 % kakao obliczonego po całkowitym usunięciu tłuszczu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

1902

Ciasto makaronowe, gotowane lub z nadzieniem (z mięsem lub innymi produktami), bądź nie, albo inaczej przygotowane, takie jak spaghetti, makaron, kluski, łazanki, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowane lub nie

1904

Produkty spożywcze przygotowane przez dmuchanie lub prażenie ziaren zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki zbożowe); inne produkty zbożowe (poza kukurydzą) w postaci ziaren lub w postaci płatków albo inne przetworzone produkty zbożowe (poza mąką, kaszą i mączką), wstępnie gotowane lub w inny sposób przygotowane, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

1905

Chleb, ciasta, ciastka, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, zawierające kakao lub nie; opłatki komunijne, puste opłatki do użytku farmaceutycznego, opłatki do pieczętowania, papier ryżowy lub podobne produkty

2004

Inne warzywa przygotowane lub konserwowane inaczej niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, mrożone, poza produktami wymienionymi w pozycji nr 2006 :

.10

– Ziemniaki:

ex .10

– – W postaci mąki, mączki lub płatków

2005

Inne warzywa przygotowane lub konserwowane inaczej niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, niemrożone, poza produktami wymienionymi w pozycji nr 2006 :

.20

– Ziemniaki:

ex .20

– W postaci mąki, mączki lub płatków

2008

Owoce, orzechy oraz inne jadalne części roślin w inny sposób przygotowane lub konserwowane, zawierające lub niezawierające dodatku cukru albo substancji słodzącej lub spirytusu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej:

– Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, zmieszane ze sobą lub nie:

.11

– – Orzeszki ziemne:

ex .11

– – – Masło orzechowe

2101

Wyciągi, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté; prażona cykoria lub inne prażone substytuty kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:

– Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie kawy:

.12

– – Preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów lub na bazie kawy:

ex .12

– – – Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu, 2,5 % lub więcej protein mleka, 5 % lub więcej cukru albo 5 % lub więcej skrobi

.20

– Ekstrakty, esencje lub koncentraty herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji i koncentratów albo na bazie herbaty lub maté:

ex .20

– Zawierające wagowo 1,5 % lub więcej tłuszczu mleka, 2,5 % lub więcej protein mleka, 5 % lub więcej cukru lub 5 % lub więcej skrobi

2103

Sosy i ich preparaty; mieszane przyprawy; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda:

.20

– Keczup pomidorowy i inne sosy pomidorowe

.90

– Inne:

ex .90

– – Inne niż ostry sos z mango, ciecz

2104

Zupy i buliony oraz ich preparaty; homogenizowane mieszane produkty spożywcze

2105

Lody oraz lód jadalny, zawierające kakao lub nie

2106

Produkty spożywcze, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej:

.10

– Koncentraty białkowe i produkty białkowe upostaciowane:

ex .10

– – Zawierające ponad 1 % tłuszczów mleka, 1 % innych tłuszczów oraz ponad 5 % cukrów

.90

– Inne

▼M78

2202

Wody, włączając wody mineralne i gazowane, zawierające dodatek cukru czy inne substancje słodzące lub wody aromatyzowane i inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 2009

.90

- Pozostałe:

ex .90

- - Zawierające komponenty mleczne objęte pozycjami 0401 i 0402

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:

.90

- Pozostałe:

ex .90

- - Pozostałe, inne niż zagęszczony sok winogronowy z dodatkiem spirytusu

▼M73

3501

Kazeina, kazeinaty oraz pochodne kazeiny; kleje kazeinowe

.10

– Kazeina

.90

– Inne:

ex .90

– – Inne niż kleje kazeinowe

TABELA II

Produkty objęte wolnym handlemKod HS

Opis towarów

0501

Włosy ludzkie, nieobrobione, myte lub prane, bądź nie; odpady włosów ludzkich

0502

Szczecina lub sierść świńska, wieprzowa lub z dzika; sierść borsuka oraz inna sierść przeznaczona do wyrobu pędzli; odpady takiej szczeciny lub sierści

0503

Włosy końskie oraz odpady włosów końskich, ułożone w warstwę, bądź nie, z materiałem nośnym, bądź nie

0505

Skóry oraz inne części ptaków z pierzem lub puchem, pierze i części piór (z przyciętymi brzegami, bądź nie) i puch, nie przerobione dalej ani nie czyszczone, dezynfekowane lub zaprawione dla konserwacji; proszek i odpady piór lub części pierza

10

– Pierze gatunku używanego do wypychania, puch

ex 90

– Inne (inne niż przeznaczone na paszę)

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, przygotowane w prosty sposób (lecz nie cięte na kształt), traktowane kwasem lub żelatynizowane; proszek i odpady tych produktów

0507

Kość słoniowa, skorupa żółwiowa, fiszbin lub włosy fiszbinowe, rogi, poroża, kopyta, kły, pazury i dzioby, nieobrobione lub przygotowane w prosty sposób, lecz nie cięte na kształt; proszek lub odpady tych produktów

0508

Koral lub podobne materiały, nieobrobione, przygotowane w prosty sposób, lecz poza tym nieobrobione; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kość sepii, nieobrobiona lub przygotowana w prosty sposób, lecz nie cięta na kształt, ich proszek lub odpady:

ex 00

– Inne niż przeznaczone na paszę

0509

Naturalne gąbki pochodzenia zwierzęcego

0510

Ambra, kastoreum, cyweta i piżmo; kantarydy; żółć, suszona, bądź nie; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane w sporządzaniu produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, mrożone lub w inny sposób tymczasowo konserwowane

0710

Warzywa, mrożone:

40

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

0711

Warzywa tymczasowo konserwowane (na przykład przy pomocy gazowego dwutlenku siarki, w zalewie solnej, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), lecz nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

90

– Inne warzywa; mieszanki warzyw:

ex 90

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

0901

Kawa, palona lub bezkofeinowa, bądź nie; łuski i skórki z kawy; substytuty kawy zawierające kawę w dowolnych proporcjach

0902

Herbata, aromatyzowana, bądź nie

0903

Maté

1212

Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, buraki cukrowe i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, mrożone lub suszone, mielone, bądź nie; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (w tym nieprażone korzenie cykorii odmiany Cichorium intybus sativum) gatunku używanego głównie do spożycia przez człowieka, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej:

ex 20

– Wodorosty morskie i inne algi (inne niż przeznaczone na pasze)

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektowe, pektynaty i pektaty; agar oraz inne substancje kleiste i zagęszczacze, modyfikowane, bądź nie, uzyskiwane z produktów roślinnych

1401

Materiały roślinne gatunku używanego głównie do wyplatania (na przykład bambusy, rattany, trzciny, sitowia, wierzba wiciowa, rafia, czyszczona, bielona lub barwiona słoma oraz kora lipowa)

1402

Materiały roślinne gatunku używanego głównie jako materiał do wypychania lub wyściełania (na przykład, kapok, włosy roślinne lub zostera morska), ułożone w warstwę, bądź nie lub z materiałem nośnym, bądź nie

1403

Materiały roślinne gatunku używanego głównie na miotły i szczotki (na przykład sorgo piassava, perz właściwy oraz włókno z agawy lub juki), w motkach lub wiązkach, bądź nie

1404

Produkty roślinne nie wyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

10

– Surowce roślinne gatunku używanego głównie w barwieniu i garbowaniu

20

– Puch bawełniany

ex 90

– Inne (inne niż przeznaczone na paszę)

1505

Tłuszcz z wełny i uzyskiwane z niego substancje tłuszczowe (w tym lanolina):

ex 00

– Inne niż przeznaczone na paszę

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne oraz ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, inter-estryfikowane, re-estryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane, bądź nie, lecz bez dalszej przeróbki:

20

– Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:

ex 20

– – Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub preparaty tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo frakcji różnych tłuszczów lub olejów wymienionych w tym rozdziale, innych niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje wymienione w pozycji nr 1516 :

90

– Inne:

ex 90

– – Jadalne mieszaniny lub preparaty gatunku używanego głównie jako środki antyadhezyjne do form

1518

Tłuszcze lub oleje zwierzęce lub roślinne oraz ich frakcje, gotowane, utleniane, odwodnione, nasiarczane, dmuchane, polimeryzowane cieplnie w próżni lub w gazie obojętnym lub w inny sposób modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem wymienionych w pozycji nr 1516 ; niejadalne mieszaniny lub preparaty tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo frakcji różnych tłuszczów lub olejów wymienionych w tym Rozdziale, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

ex 00

– Linoksyn

1520

Gliceryna, surowa; roztwory wodne gliceryny i ługi glicerynowe

1521

Woski roślinne (inne niż trójglicerydy), wosk pszczeli, woski innych owadów oraz olbrot, rafinowane lub barwione, bądź nie

1522

Degras; pozostałości po obróbce substancji tłuszczowych lub wosków zwierzęcych lub roślinnych

1702

Inne cukry, w tym chemicznie czysta laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatków substancji aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, zmieszany z miodem naturalnym, bądź nie; karmel:

50

– Chemicznie czysta fruktoza

90

– Inne, w tym cukier inwertowany oraz inne mieszaniny syropów cukrowych zawierające w suchym stanie wagowo 50 % fruktozy

ex 90

– – Chemicznie czysta maltoza (inna niż przeznaczona na paszę)

1803

Pasta kakaowa, odtłuszczona, bądź nie

1804

Kakaowe masło, tłuszcz i olej

1805

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukry lub innej substancji słodzącej

1903

Tapioka i jej substytuty sporządzone ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, wysiewek lub w podobnej postaci

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin przyrządzone lub konserwowane przy użyciu octu lub kwasu octowego:

90

– Inne:

ex 90

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata ); rdzenie palmowe; jamsy, słodkie ziemniaki oraz podobne jadalne części roślin wymienionych w pozycji 0714

2004

Inne warzywa przyrządzone lub konserwowane w inny sposób niż przy użyciu octu, kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty wymienione w pozycji nr 2006 :

90

– Inne warzywa i mieszanki warzyw:

ex 90

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2005

Inne warzywa przyrządzone lub konserwowane w inny sposób niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty wymienione w pozycji nr 2006 :

80

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2006

Warzywa, owoce, orzechy, skórki owoców oraz inne części roślin konserwowane przy użyciu cukru (suszone, kandyzowane lub krystalizowane):

ex 00

– Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, owoce lub orzechy puree oraz pasty owocowe lub orzechowe otrzymane przez gotowanie, zawierające, bądź niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej

2008

Owoce, orzechy oraz inne jadalne części roślin w inny sposób przyrządzone lub konserwowane, zawierające, bądź niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej albo spirytusu, niewyszczególnione ani nieujęte gdzie indziej

– Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, zmieszane ze sobą, bądź nie:

11

– – Orzeszki ziemne:

ex 11

– – – Prażone orzeszki ziemne

– Inne, w tym mieszaniny inne niż wymienione w pod-pozycji nr 2008 19 :

91

– – Rdzenie palmowe

99

– – Inne:

ex 99

– – Kukurydza (ziarno) inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata)

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté; prażona cykoria i inne prażone substytuty kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:

– Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów albo na bazie kawy:

11

– – Ekstrakty, esencje i koncentraty

12

– – Preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów albo na bazie kawy:

ex 12

– – Niezawierające tłuszczów mleka, białek mleka, cukru ani skrobi lub zawierające wagowo mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 2,5 % białek mleka, 5 % cukru lub 5 % skrobi

20

– Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów albo na bazie herbaty lub maté:

ex 20

– – Niezawierające tłuszczów mleka, białek mleka, cukru ani skrobi lub zawierające wagowo mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 2,5 % białek mleka, 5 % cukru lub 5 % skrobi

30

– Prażona cykoria oraz inne prażone substytuty kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

2102

Drożdże (czynne lub nieczynne); inne jednokomórkowe mikroorganizmy, martwe (lecz nie zawierające szczepionek wymienionych w pozycji nr 3002 ); preparowane proszki do pieczenia:

ex 10

– Czynne drożdże (inne niż drożdże piekarnicze oraz inne niże przeznaczone na paszę)

ex 20

– Nieczynne drożdże; inne jednokomórkowe mikroorganizmy, martwe (inne niż przeznaczone na paszę)

30

– Preparowane proszki do pieczenia

2103

Sosy i ich preparaty; mieszane przyprawy; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda:

10

– Sos sojowy

30

– Mąka i mączka gorczycowa oraz przyrządzona musztarda:

ex 30

– – Mąka i mączka gorczycowa inna niż przeznaczona na paszę; przyrządzona musztarda

90

– Inne:

ex 90

– – Ostry sos z mango, ciecz

2106

Preparaty spożywcze, nie wyszczególnione ani nie ujęte gdzie indziej:

10

– Koncentraty białkowe oraz produkty białkowe upostaciowane:

ex 10

– – Inne niż zawierające ponad 1 % tłuszczów mleka, 1 % innych tłuszczów lub ponad 5 % cukrów

2201

Wody, w tym naturalne i sztuczne wody mineralne i wody gazowanenie zawierające dodatku cukry lub innej substancji słodzącej i nie aromatyzowane; lód i śnieg

▼M78

2202

Wody, włączając wody mineralne i gazowane, zawierające dodatek cukru czy inne substancje słodzące lub wody aromatyzowane, inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 2009

.10

- Wody, włącznie z wodami mineralnymi i gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane

.90

- Pozostałe:

ex .90

- - Pozostałe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych rozcieńczonych wodą lub gazowanych oraz z wyłączeniem napoi zawierających komponenty mleczne objęte pozycjami 0401 i 0402

▼M73

2203

Piwo wytworzone ze słodu

2205

Wermut oraz inne wino ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

2207

Nieskażony alkohol etylowy o mocy alkoholowej objętościowo 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i inne produkty spirytusowe, skażone, o dowolnej mocy:

2208

Nieskażony alkohol etylowy o mocy alkoholowej objętościowo poniżej 80 % obj.; produkty spirytusowe, likiery oraz inne napoje spirytusowe:

20

– Napoje alkoholowe otrzymane przez destylację wina gronowego lub wytłoczyn winogronowych

30

– Różne gatunki whisky

40

– Rum i tafia

50

– Gin i Geneva

60

– Wódka

70

– Likiery i kordiały

2209

Ocet naturalny oraz substytuty octu naturalnego otrzymane z kwasu octowego

▼M88TABELA III

Wewnętrzne ceny referencyjne UE i krajowe ceny referencyjne Szwajcarii

Surowiec rolny

Krajowa cena referencyjna Szwajcarii

CHF za 100 kg netto

Wewnętrzna cena referencyjna UE

CHF za 100 kg netto

Art. 4 ust. 1

Stosowana po stronie Szwajcarii różnica cen referencyjnych Szwajcarii/UE

CHF za 100 kg netto

Art. 3 ust. 3

Stosowana po stronie UE różnica cen referencyjnych Szwajcarii/UE

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna

50,55

20,58

29,95

0,00

Pszenica durum

1,20

0,00

Żyto

41,05

20,28

20,75

0,00

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwyczajnej

92,49

42,89

49,60

0,00

Mleko pełne w proszku

585,28

358,72

226,55

0,00

Mleko odtłuszczone w proszku

394,17

195,36

198,80

0,00

Masło

1 010,24

642,03

368,20

0,00

Cukier biały

Jaja

38,00

0,00

Ziemniaki świeże

40,93

22,50

18,45

0,00

Tłuszcz roślinny

170,00

0,00

▼M73

TABELA IV

Szwajcarski system przywozu

a) Opłaty celne za produkty określone w dodatku do niniejszej tabeli stanowią składnik rolny wyliczany na podstawie ciężaru netto. Standardowe receptury określone są w dodatku.

▼M88

b) Kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględniane przy wyliczaniu składników rolnych:Surowiec rolny

Kwota podstawowa stosowana po stronie Szwajcarii

Art. 3 ust. 2

Kwota podstawowa stosowana po stronie UE

Art. 4 ust. 2

CHF za 100 kg netto

EUR za 100 kg netto

Pszenica zwyczajna

24,40

0,00

Pszenica durum

1,00

0,00

Żyto

16,90

0,00

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwyczajnej

40,40

0,00

Mleko pełne w proszku

184,65

0,00

Mleko odtłuszczone w proszku

162,00

0,00

Masło

300,10

0,00

Cukier biały

Jaja

30,95

0,00

Ziemniaki świeże

13,35

0,00

Tłuszcz roślinny

138,55

0,00

▼M78

c) Opłaty celne odnoszące się do produktów wymienionych w tabeli poniżej wynoszą zero.Pozycja taryfowa Szwajcarii

Uwagi

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Inne niż ostry sos z mango w płynie

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

ex 2202.9090

Zawierające komponenty mleczne objęte pozycjami 0401 i 0402

2208.9010

 

2208.9099

 

▼M73

d) W wyniku zastosowania niniejszego Protokołu opłaty celne za produkty określone w poniższej tabeli zostają zmniejszone do zera w trzech równych rocznych etapach.Nr szwajcarskiej taryfy celnej

Opłaty celne stosowane po wejściu w życie

Opłaty celne stosowane rok po wejściu w życie

Opłaty celne stosowane dwa lara po wejściu w życie

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

0,00

2208.9022

46,70

23,30

0,00

e) Numery taryfy celnej przedstawione w tej tabeli odpowiadają numerom obowiązującym w Szwajcarii w dniu 1 stycznia 2002 r. Bez uszczerbku dla art. 12a Umowy, zmiany nazewnictwa taryfy celnej nie będą mieć wpływu na pozycje niniejszej tabeli.

▼M78

ZałącznikPozycja taryfowa Szwajcarii

Uwagi

Pszenica zwykła

Pszenica durum

Żyto

Jęczmień

Kukurydza

Mąka z pszenicy zwykłej

Mleko w proszku pełne

Odtłuszczone mleko w proszku

Masło

Cukier

Jaja

Świeże ziemniaki

Tłuszcz roślinny

Kg surowca na 100 kg netto produktu gotowego

1901.2099

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

20

 

 

 

▼M73

Dodatek do Protokołu 2

Przepisy dotyczące współpracy administracyjnej

1. Umawiające się Strony Umowy zgadzają się co do tego, iż współpraca administracyjna jest istotna dla realizacji i kontroli preferencyjnego traktowania przyznanego w ramach niniejszego Protokołu i podkreślają swoje zaangażowanie w zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć w zakresie spraw celnych i związanych z nimi dziedzinach.

2. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron stwierdzi na podstawie obiektywnych informacji brak współpracy administracyjnej i/lub nieprawidłowości albo nadużycia w zakresie podlegającym niniejszemu Protokołowi, dana Umawiająca się Strona może czasowo zawiesić odpowiednie preferencyjne traktowanie danego(-ych) produktu(-ów) zgodnie z niniejszym załącznikiem.

3. Do celów niniejszego dodatku brak współpracy oznacza między innymi:

a) powtarzające się nieprzestrzeganie zobowiązań weryfikacji pochodzenia danego(-ych) produktu(-ów);

b) powtarzająca się odmowa lub nieuzasadniona zwłoka w przedstawianiu i/lub przekazywaniu wyników weryfikacji dowodu pochodzenia;

c) powtarzająca się odmowa lub nieuzasadniona zwłoka w uzyskiwaniu upoważnienia do prowadzenia związanych ze współpracą administracyjną działań mających na celu weryfikację autentyczności dokumentów lub prawdziwości informacji istotnych dla przyznania danego preferencyjnego traktowania.

Do celów niniejszego dodatku stwierdzenie nieprawidłowości lub nadużyć może być dokonane, między innymi w przypadku, gdy na podstawie obiektywnych informacji stwierdza się wzrost przywozu towarów niemający rozsądnego uzasadnienia, przekraczający zwykły poziom produkcji i możliwości eksportowe drugiej Umawiającej się Strony.

4. Zastosowanie tymczasowego zawieszenia podlega następującym warunkom:

a) umawiająca się Strona, która na podstawie obiektywnych informacji stwierdziła brak współpracy administracyjnej i/lub nieprawidłowości albo nadużycia w zakresie spraw celnych i związanych z nimi dziedzin, powinna niezwłocznie zawiadomić Komitet Mieszany oraz rozpocząć konsultacje z Komitetem Mieszanym na podstawie całokształtu odpowiednich informacji i obiektywnych stwierdzeń, w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obydwie Umawiające się Strony;

b) w przypadku gdy Umawiające się Strony rozpoczęły konsultacje z Komitetem Mieszanym, zgodnie z tym, co zostało określone powyżej, i nie znalazły rozwiązania możliwego do zaakceptowania w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia, dana Umawiająca się Strona może czasowo zawiesić odpowiednie preferencyjne traktowanie danego(-ych) produktu(-ów). O takim czasowym zawieszeniu zawiadamia się bezzwłocznie Komitet Mieszany;

c) czasowe zawieszenia określone w niniejszym dodatku muszą ograniczać się do takich, które są niezbędne do ochrony interesów finansowych danej Umawiającej się Strony. Nie mogą one przekraczać okresu sześciu miesięcy, który może być odnawiany. Zawiadamia się bezzwłocznie Komitet Mieszany o wprowadzeniu czasowych zawieszeń. Będą one przedmiotem okresowych konsultacji z Komitetem Mieszanym, w szczególności w odniesieniu do ich zniesienia, gdy tylko okoliczności uzasadniające ich zastosowanie przestaną istnieć.

5. Dana Umawiająca się Strona oprócz zawiadomienia Komitetu Mieszanego, o którym mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego dodatku, powinna opublikować w swoim Dzienniku Urzędowym zawiadomienie skierowane do importerów. W tym zawiadomieniu należy wskazać, że w odniesieniu do danego produktu stwierdzono na podstawie obiektywnych informacji brak współpracy administracyjnej i/lub nieprawidłowości albo nadużycia.

▼M87

PROTOKÓŁ NR 3

dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnejArtykuł 1

Obowiązujące reguły pochodzenia

Do celów wykonania niniejszej Umowy stosuje się dodatek I oraz odpowiednie postanowienia dodatku II do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia ( 1 ) („konwencja”).

Wszystkie odniesienia do „odpowiedniej umowy” zawarte w dodatku I i w odpowiednich postanowieniach dodatku II do konwencji interpretowane są jako odniesienia do niniejszej Umowy.

Artykuł 2

Rozstrzyganie sporów

Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 32 dodatku I do konwencji, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie weryfikacji, przekazuje się Komitetowi Mieszanemu.

We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów między importerem a organami celnymi kraju przywozu podlega ustawodawstwu wspomnianego kraju.

Artykuł 3

Zmiany w protokole

Komitet Mieszany może zdecydować o wprowadzeniu zmian do niniejszego protokołu.

Artykuł 4

Wystąpienie z konwencji

1.  Jeżeli UE lub Szwajcaria zawiadomi na piśmie depozytariusza konwencji o zamiarze wystąpienia z konwencji zgodnie z jej art. 9, UE i Szwajcaria niezwłocznie rozpoczną negocjacje w sprawie reguł pochodzenia w celu wdrożenia niniejszej Umowy.

2.  Do czasu wejścia w życie takich nowo wynegocjowanych reguł pochodzenia do niniejszej Umowy nadal mają zastosowanie reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach dodatku II do konwencji, mające zastosowanie w momencie wystąpienia. Jednakże począwszy od momentu wystąpienia reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, w odpowiednich postanowieniach dodatku II do konwencji interpretuje się w taki sposób, aby umożliwić dwustronną kumulację wyłącznie między Unią Europejską a Szwajcarią.

Artykuł 5

Postanowienia przejściowe – kumulacja

Nie naruszając art. 16 ust. 5 i art. 21 ust. 3 dodatku I do konwencji, w przypadku gdy kumulacja obejmuje tylko państwa EFTA, Wyspy Owcze, Unię Europejską, Turcję, uczestników procesu stabilizacji i stowarzyszenia i Republikę Mołdawii, dowodem pochodzenia może być świadectwo przewozowe EUR1 lub deklaracja pochodzenia.

▼B

PROTOKÓŁ 4

w sprawie niektórych przepisów szczególnych dotyczących Irlandii

Nie naruszając postanowień artykułu 13 Umowy, środki przewidziane w ustępach 1 i 2 Protokołu 6 i artykule 1 Protokołu 7 do „Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dostosowania traktatów” ►M12  ————— ◄ , dotyczące odpowiednio niektórych ograniczeń ilościowych istotnych dla Irlandii oraz przywozu pojazdów silnikowych i przemysłu montażowego w Irlandii, obowiązują w odniesieniu do Szwajcarii.

PROTOKÓŁ 5

w sprawie systemu stosowanego przez Szwajcarię przy przywozie niektórych produktów objętych systemem zmierzającym do utworzenia rezerw obowiązkowych

Artykuł 1

Szwajcaria może objąć systemem rezerw obowiązkowych produkty niezbędne do zapewnienia podstawowych warunków życia ludności i armii w czasie wojny, które nie są produkowane w Szwajcarii lub których produkcja jest niewystarczająca i których cechy szczególne lub charakter umożliwiają utworzenie rezerw.

Szwajcaria stosuje przedmiotowy system w sposób niepowodujący żadnej dyskryminacji, bezpośredniej lub pośredniej, między produktami przywożonymi ze Wspólnoty i podobnymi produktami krajowymi.

Artykuł 2

W dniu podpisania niniejszej Umowy system, o którym mowa w artykule 1, obejmuje następujące produkty:

▼M70Swiss Customs Tariff Heading No

Description

1516.

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared:

— Vegetable fats and oils and their fractions:

ex 2091/2099

— — Other:

. Hydrogenated castor oil, so-called „opal wax”, for the manufacture of soap or organic surface-active agents

1704.

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:

— Other:

ex 9010

— — White chocolate, in containers holding more than 1 kg

1806.

Chocolate and other food preparations containing cocoa:

ex 1010/1020

— Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter, in containers holding more than 1 kg

— Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:

2091/2099

— — Other

ex 3111/3290

— Other, in blocks, slabs or bars, in containers holding more than 1 kg

ex 9011/9029

— Other, in containers holding more than 1 kg

1905.

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products:

— Other:

— — Bread and other ordinary bakers' wares, not containing added sugar or other sweetening matter, honey, eggs, fats, cheese or fruit:

— — — Not put up for retail sale:

— — — — Breadcrumbs:

9021

— — — — — For use in animal feeding

2510.

Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk:

ex 1000/2000

— Natural phosphates, used as fertilisers

2707.

Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents:

— For use as motor fuel:

1010

— — Benzole

2010

— — Toluole

3010

— — Xylole

4010

— — Naphthalene

5010

— — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250°C by the ASTM D 86 method

6010

— — Phenols

9110

— — Creosote oils

9910

— — Other

— For use as heating fuel:

ex 4090

— — Naphthalene

ex 5090

— — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250°C by the ASTM D 86 method

ex 6090

— — Phenols

ex 9190

— — Creosote oils

ex 9990

— — Other

2709.

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude:

0010

— For use as motor fuel

0090

— Other

2710.

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations:

— For use as motor fuel:

— — Gasoline and its fractions:

0011

— — — Unleaded, for use as such as motor fuel

0012

— — — Other

0013

— — White spirit

0014

— — Diesel oil

0015

— — Petroleum

0019

— — Other

— For other purposes:

ex 0021

— — Gasoline and its fractions:

. For gas production, petrochemical processing or industrial heating

0022

— — White spirit

0023

— — Petroleum

0024

—— Heating oils

ex 0025

— — Unmixed distillates of mineral oils, of which less than 20% distils, by volume, below 300°C, not including liquid paraffin of pharmaceutical quality

0026

— — Mixed distillates of mineral oils, of which less than 20% distils, by volume, below 300°C

0027

— — Lubricating mineral oils

0029

— — Other distillates and products

2809.

Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid and polyphosphoric acids:

ex 2000

— phosphoric acid and polyphosphoric acids:

. Phosphoric acid, used as fertiliser

2814.

Ammonia, anhydrous or in aqueous solution:

ex 1000

— Anhydrous ammonia, used as fertiliser

ex 2000

— Ammonia in aqueous solution, used as fertiliser

2827.

Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides:

ex 1000

— Ammonium chloride, used as fertiliser

2834.

Nitrites; nitrates:

— Nitrates:

ex 2100

— — Of potassium, used as fertiliser

ex 2900

— — Other:

. Of magnesium and calcium, used as fertiliser

2835.

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates and polyphosphates:

— Phosphates:

ex 2400

— — Of potassium, used as fertiliser

ex 2500

— — Calcium hydrogenorthophosphate („dicalcium phosphate”), used as fertiliser

ex 2600

— — Other calcium phosphates, used as fertiliser

ex 2900

— — Other, used as fertiliser

— Polyphosphates:

ex 3900

— — Other, used as fertiliser

2836.

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate:

ex 4000

— Potassium carbonates, used as fertiliser

2842.

Other salts of inorganic acids or peroxoacids, excluding azides:

— Double or complex silicates

ex 1090

— — Other:

. Double or complex salts (water softeners), for the manufacture of washing products

— Other:

ex 9090

— — Other:

. Double or complex salts (water softeners), for the manufacture of washing products

2901.

Acyclic hydrocarbons:

— Saturated:

— — Other than in gaseous state:

1091

— — — For use as motor fuel

— Unsaturated:

— — Buta-1,3-diene and isoprene:

— — — Isoprene:

2421

— — — — For use as motor fuel

— — Other:

— — — Other than in gaseous state:

2991

— — — — For use as motor fuel

2902.

Cyclic hydrocarbons:

— Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes:

— — Cyclohexane:

1110

— — — For use as motor fuel

— — Other:

1910

— — — For use as motor fuel

— Benzene:

2010

— — For use as motor fuel

— Toluene:

3010

— — For use as motor fuel

— Xylenes:

— — o-Xylene:

4110

— — — For use as motor fuel

— — m-Xylene:

4210

— — — For use as motor fuel

— — p-Xylene:

4310

— — — For use as motor fuel

— — Mixed xylene isomers:

4410

— — — For use as motor fuel

— Ethylbenzene:

6010

— — For use as motor fuel

— cumene:

7010

— — For use as motor fuel

— Other:

9010

— — For use as motor fuel

2905.

Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Saturated monohydric alcohols:

— — Methanol (methyl alcohol):

1110

— — — For use as motor fuel

— — Propan-l-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol):

1210

— — — For use as motor fuel

— — Other butanols:

1410

— — — For use as motor fuel

— — Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof:

1510

— — — For use as motor fuel

— — Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof:

1610

— — — For use as motor fuel

ex 1690

— — — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

ex 1700

— — Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol)

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— — Other:

1910

— — — For use as motor fuel

ex 1990

— — — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— Unsaturated monohydric alcohols:

— — Acyclic terpene alcohols:

2210

— — — For use as motor fuel

— — Other:

2910

— — — For use as motor fuel

— — — Other:

ex 2999

— — — — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

2907.

Phenols; phenol-alcohols:

— Monophenols:

ex 1300

— — Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

ex 1500

— — Naphthols and their salts, for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— — Other:

ex 1990

— — — Other, for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

ex 3000

— Phenol-alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

2909.

Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— — Other:

1910

— — — For use as motor fuel

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

2010

— — For use as motor fuel

— Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

3010

— — For use as motor fuel

— Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— — Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol:

4210

— — — For use as motor fuel

— — Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol:

4310

— — — For use as motor fuel

— — Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol:

4410

— — — For use as motor fuel

— — Other:

4910

— — — For use as motor fuel

— Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

5010

— — For use as motor fuel

— Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

6010

— — For use as motor fuel

2910.

Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

ex 1000

— Oxirane (ethylene oxide), for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

2915.

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Butyric acids, valeric acids, their salts and esters:

ex 6090

— — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters:

ex 7090

— — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— Other:

ex 9090

— — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

. Esters of monocarboxylic acid for the manufacture of synthetic lubricants

2916.

Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

— — Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters:

ex 1590

— — — Other:

. Fatty alcohols for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— — Other:

ex 1990

— — — Other:

. Fatty acids, for the manufacture of soaps and organic surface-active agents

2917.

Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:

ex 1200

—— Adipic acid, its salts and esters:

. Esters of adipic acid for the manufacture of synthetic lubricants

2922.

Oxygen-function amino-compounds:

— Amino-acids and their esters, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof:

— — Other:

ex 4990

— — — Other:

. Nitrilotriacetates, for the manufacture of washing products

2933.

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only:

ex 4000

— Compounds containing a quinoline or isoquinolene ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused:

. substances with an antibiotic action

— Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure:

— — Other:

ex 5910

— — — Products covered by the lists in Part 1b:

. Substances with an antibiotic action

— Other:

ex 9010

— — Products covered by the lists in Part 1b:

. Substances with an antibiotic action

2934.

Nucleic acids and their salts; other heterocyclic compounds:

— Other:

ex 9020

— — Products covered by the lists in Part 1b:

. Substances with an antibiotic action

2941.1000/9000

Antibiotics

3003.

Medicaments (excluding goods of heading No 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale:

1000

— Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives

2000

— Containing other antibiotics

3004.

Medicaments (excluding goods of heading No 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale:

1000

— Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives

2000

— Containing other antibiotics

3102.1000/9000

Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous

3103.1000/9000

Mineral or chemical fertilisers, phosphatic

3104.1000/9000

Mineral or chemical fertilisers, potassic

3105.

Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg:

2000

— Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium

3000

— Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)

4000

— Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate)

— Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus:

5100

— — Containing nitrates and phosphates

5900

— — Other:

6000

— Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium

ex 9000

— Other:

. Containing nitrogen, phosphoric acid or potassium

3401.

Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent:

— Soap and organic surf-aceactive products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent:

ex 1100

— — For toilet use (including medicated products), not including paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent:

— — Other:

1910

— — — Ordinary soaps

ex 1990

— — — Other, not including paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent

2000

— Soap in other forms

3402.

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading No 3401:

— Organic surf-aceactive agents, whether or not put up for retail sale:

— — Anionic:

ex 1190

— — — Other:

. For the manufacture of washing products

— — Cationic:

ex 1290

— — — Other:

. For the manufacture of washing products

— — Non-ionic:

ex 1390

— — — Other:

. For the manufacture of washing products

ex 1900

— — Other:

. For the manufacture of washing products

ex 2000

— Preparations put up for retail sale:

. Washing products, ready to use

ex 9000

— Other:

. For the manufacture of washing products

. Washing products, ready to use

3403.

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals:

— Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals:

ex 1900

— — Other:

. Synthetic lubricants

— Other:

ex 9900

— — Other:

. Synthetic lubricants

3505.

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

— Dextrins and other modified starches:

1010

— — For use in animal feeding

— Glues:

2010

— — For use in animal feeding

ex 3807.0000

Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch:

. For heating

3811.

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

— Other:

9010

— — For use as motor fuel

3814.

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers:

0010

— For use as motor fuel

3817.

Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading No 2707 or 2902:

— Mixed alkylbenzenes:

1010

— — For use as motor fuel

ex 1090

— — Other:

. For the manufacture of soaps and organic surface-active agents

— Mixed alkylnaphthalenes:

2010

— — For use as motor fuel:

ex 2090

— — Other:

. For the manufacture of soaps and organic surface-active agents

3819.0000

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

3823.

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:

— Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining:

ex 1300

— — Tall oil fatty acids

. For the manufacture of soaps and organic surface-active agents

3824.

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

— Other:

9030

— — For use as motor fuel

— — Other:

ex 9099

— — — Other:

. Prepared water softeners

3902.

Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms:

— Other:

ex 9090

— — Other:

. Poly-alpha-olefin (PAO), for the manufacture of synthetic lubricants

▼B

Artykuł 3

W przypadku zmiany wykazu produktów zamieszczonego w artykule 2 system określony w artykule 1 obowiązuje w odniesieniu do podobnych produktów krajowych. Szwajcaria zwróci się do komitetu mieszanego, który zweryfikuje wcześniej warunki stosowania określone w artykule 1.

Artykuł 4

Komitet mieszany czuwa nad właściwym funkcjonowaniem systemu określonego w niniejszym Protokole.

▼M54

PROTOKÓŁ 6

dotyczący zniesienia niektórych ograniczeń ilościowych w wywozie

Ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do wywozu do Szwajcarii produktów wymienionych poniżej znosi się najpóźniej w określonych terminach.System zharmonizowany nr pozycji

Wyszczególnienie

Data zniesienia

74.04

Odpady miedzi i złom

1.1.1993 r.

ex 44.01

Drewno opałowe drzew iglastych i sosnowe oraz wióry jodłowe

1.1.1993 r.

ex 44.03

Drewno surowe, okorowane lub nieobrobione albo prawie nieobrobione

 

— Pozostałe z wyłączeniem topoli

1.1.1993 r.

Drewno zgrubnie wyrównane lub częściowo wyrównane, ale dalej nieprzetworzone

 

— Inne z wyłączeniem topoli

1.1.1993 r.

ex 44.07

Drewno przetarte wzdłużnie, skrawane lub okorowane, ale dalej nieobrobione o grubości przekraczającej 6 mm

 

— Drewno topoli z wyłączeniem niewielkich płyt drewnianych do produkcji pudełek, sit lub przesiewaczy oraz tym podobnych

1.1.1993 r.

ex 41.01

Surowe skóry i skórki bydła domowego o wadze poniżej 6 kg na skórę

1.1.1992 r.

ex 41.02

Surowe skóry owcze lub jagnięce

1.1.1992 r.

ex 41.03

Surowe skórki i skóry kóz i koźląt

1.1.1992 r.

ex 43.01

Surowe królicze skóry futerkowe

1.1.1992 r.

▼M65

PROTOKÓŁ DODATKOWY

w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego Protokołu:

a) „towary” oznaczają wszystkie towary wymienione w działach 1–97 Zharmonizowanego Systemu, bez względu na zakres umowy z dnia 22 lipca 1972 roku;

b) „ustawodawstwo celne” oznacza wszelkie przepisy prawne i wykonawcze przyjęte przez Wspólnotę Europejską lub Konfederację Szwajcarską regulujące przywóz, wywóz i tranzyt towarów oraz objęcie ich procedurą celną, łącznie z środkami zakazu, ograniczeń i kontroli;

c) „organ wnioskujący” oznacza właściwy organ administracyjny, który w tym celu został powołany przez Umawiającą się Stronę, i który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych;

d) „organ, do którego kierowany jest wniosek” oznacza właściwy organ administracyjny, który w tym celu został powołany przez Umawiającą się Stronę i do którego wpływa wniosek o udzielenie pomocy w sprawach celnych;

e) „naruszenie ustawodawstwa celnego” oznacza każde złamanie lub próbę złamania przepisów tego ustawodawstwa;

Artykuł 2

Zakres

1.  Umawiające się Strony udzielają wzajemnej pomocy, w ramach swoich kompetencji w sprawach i na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole w celu zapewnienia właściwego stosowania ustawodawstwa celnego, przede wszystkim poprzez zapobieganie, wykrywanie i wyjaśnianie działań naruszających to ustawodawstwo.

2.  Pomoc w sprawach celnych, przewidziana w niniejszym Protokole, ma zastosowanie do każdego organu administracyjnego Umawiających się Stron, właściwego do stosowania niniejszego Protokołu. Nie może ona naruszać postanowień regulujących wzajemną pomoc w sprawach karnych. Nie może również zatajać informacji uzyskanych w ramach uprawnień wykonywanych na wniosek organów sądowych, z wyjątkiem przypadków, kiedy wyżej wymienione organy postanowią inaczej.

Artykuł 3

Pomoc na wniosek

1.  Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, dostarcza wszelkich istotnych informacji, które mogą pozwolić na zapewnienie zgodności z ustawodawstwem celnym, włączając w to informacje odnoszące się do działań odnotowanych lub zaplanowanych, które naruszają lub mogą naruszyć to ustawodawstwo.

2.  Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, przekazuje informacje odnośnie do poprawności wywozu towaru z terytorium jednej z Umawiających się Stron i przywozu na terytorium drugiej strony określając, tam gdzie to jest właściwe, procedury celne zastosowane wobec tych towarów.

3.  Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, w granicach wyznaczonych przez prawo, podejmuje konieczne kroki w celu zapewnienia nadzoru nad:

a) osobami fizycznymi lub prawnymi, w odniesieniu do których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że naruszają bądź naruszyli przepisy ustawodawstwa celnego;

b) miejscami, w których składuje się towary w sposób dający podstawy, by podejrzewać, że mogą być wykorzystane do działań naruszających ustawodawstwo celne;

c) przepływem towarów budzącym podejrzenie, iż może on naruszać ustawodawstwo celne;

d) środkami transportu, wobec których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zostały lub mogą zostać wykorzystane do działań naruszających ustawodawstwo celne.

Artykuł 4

Pomoc dobrowolna

Umawiające się Strony zapewniają świadczenie wzajemnej pomocy z własnej inicjatywy, zgodnie ze swoim prawem, zasadami i innymi instrumentami prawnymi, jeśli uznają to za konieczne dla prawidłowego stosowania ustawodawstwa celnego, w szczególności przy uzyskaniu informacji dotyczących:

 działań, które naruszają bądź wydają się naruszać to ustawodawstwo i mogą być obiektem zainteresowania drugiej Umawiającej się Strony,

 nowych środków i metod wykorzystywanych do przeprowadzania takich działań,

 towarów będących przedmiotem naruszania ustawodawstwa celnego,

 osób fizycznych lub prawnych, w odniesieniu do których istnieją uzasadnione podstawy by przypuszczać, że naruszają bądź naruszyli przepisy ustawodawstwa celnego;

 środków transportu, wobec których istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że zostały lub mogą zostać wykorzystane do działań naruszających ustawodawstwo celne.

Artykuł 5

Dostarczenie/powiadomienie

Na wniosek organu wnioskującego, organ, do którego kierowany jest wniosek, w zgodzie ze swoim ustawodawstwem podejmie konieczne kroki w celu:

 dostarczenia wszystkich dokumentów,

 powiadomieniu o wszystkich decyzjach, jak również innych odpowiednich dokumentach, które stanowią część danej procedury,

wchodzące w zakres niniejszego Protokołu ze względu na adresata zamieszkującego lub mającego siedzibę na tym terytorium. W przypadku wniosku o dostarczenie lub powiadomienie stosuje się artykuł 6 ustęp 3.

Artykuł 6

Forma i treść wniosku o pomoc

1.  Wnioski, zgodnie z niniejszym Protokołem, sporządzone są w formie pisemnej. Dołączane są do nich dokumenty, uznane za konieczne do ich rozpatrzenia. Jeżeli wymaga tego nagła sytuacja, przyjmuje się wnioski ustne, jednak muszą one być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

2.  Wnioski, zgodnie z ustępem 1 zawierają informacje o:

a) organie wnioskującym;

b) środkach, o które się wnioskuje;

c) przedmiocie oraz przyczynach wniosku;

d) prawie, zasadach i innych instrumentach prawnych;

e) możliwie dokładnych i wyczerpujących szczegółach na temat osób fizycznych lub prawnych, będących obiektem postępowania wyjaśniającego;

f) podsumowaniu istotnych faktów przeprowadzonych postępowań, z wyjątkiem przypadków omówionych w artykule 5.

3.  Wnioski będą składane w urzędowym języku powołanych organów lub języku akceptowanym przez te organy.

4.  Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wymagana może okazać się korekta lub uzupełnienie; jednakże mogą być podjęte środki zapobiegawcze.

Artykuł 7

Rozpatrywanie wniosków

1.  W celu rozpatrzenia wniosku o pomoc, organ, do którego kierowany jest wniosek, prowadzi działania w granicach swoich kompetencji i dostępnych środków tak samo, jak gdyby działała z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów tej samej Umawiającej się Strony, dostarczając znanych już informacji, prowadząc odpowiednie dochodzenia lub powodując ich prowadzenie. Przepis ten stosuje się również do urzędu administracji, któremu organ, do którego kierowany jest wniosek przekazuje ten wniosek, jeżeli sam nie może działać.

2.  Wnioski o pomoc rozpatruje się zgodnie z prawem, zasadami i innymi instrumentami prawnymi Umawiającej się Strony, do której kierowany jest wniosek.

3.  Należycie umocowani urzędnicy Umawiającej się Strony mogą, za zgodą drugiej zainteresowanej Umawiającej się Strony i z zastrzeżeniem powyżej ustanowionych warunków, otrzymać z urzędów organu, do którego kierowany jest wniosek lub innych organów, za które odpowiedzialny jest organ, do którego kierowany jest wniosek, informacje dotyczące działań, które naruszają lub mogą naruszać ustawodawstwo celne, potrzebne wnioskującemu organowi w kontekście postępowania do celów niniejszego Protokołu.

4.  Urzędnicy Umawiającej się Strony mogą, za zgodą drugiej zainteresowanej Umawiającej się Strony i z zastrzeżeniem warunków przewidzianych powyżej, brać udział w dochodzeniach prowadzonych na terytorium drugiej strony.

Artykuł 8

Forma przekazu informacji

1.  Organ, do którego kierowany jest wniosek przekazuje informacje o wynikach dochodzeń organowi wnioskującemu, w formie dokumentów, poświadczonych kopii dokumentów, sprawozdań i tym podobnych.

2.  Dokumenty, przewidziane w ustępie 1, mogą być zastąpione informacją skomputeryzowaną, zapisaną w dowolnej formie w tym samym celu.

Artykuł 9

Wyjątki od obowiązku udzielania pomocy

1.  Umawiające się Strony mogą odmówić udzielenia pomocy przewidzianej w niniejszym Protokole, w przypadku gdy:

a) naruszałaby suwerenność Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Wspólnoty, do którego zwrócono się o udzielenie pomocy zgodnie z Protokołem; lub

b) naruszałaby porządek publiczny, ich bezpieczeństwo lub inne podstawowe interesy, w szczególności w odniesieniu do przypadków w rozumieniu artykułu 10 ustęp 2; lub

c) wiązałaby się z regulacjami podatkowymi i walutowymi innymi niż ustawodawstwo celne; lub

d) wiązałaby się z naruszeniem tajemnicy przemysłowej, handlowej lub zawodowej.

2.  W przypadku gdy organ wnioskujący występuje o pomoc, której nie jest w stanie sam udzielić, zwraca uwagę na powyższy fakt w treści swojego wniosku. W tym przypadku organ, do którego kierowany jest wniosek, podejmuje decyzję w sprawie odpowiedzi na dany wniosek.

3.  Jeżeli następuje odmowa pomocy, należy bezzwłocznie powiadomić organ wnioskujący o decyzji i jej uzasadnieniu.

Artykuł 10

Poufność

1.  Wszelkie przekazywane informacje, bez względu na ich formę, zgodnie z niniejszym Protokołem mają charakter poufny lub zastrzeżony, w zależności od zasad mających zastosowanie dla każdej z Umawiających się Stron. Informacje te objęte są obowiązkiem tajemnicy państwowej oraz korzystają z ochrony przyznanej podobnym informacjom na mocy prawa obowiązującego na terytorium Umawiającej się Strony, która je uzyskała oraz przez odpowiednie przepisy stosowane w instytucjach Wspólnotowych.

2.  Dane osobowe, czyli wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania jednostki, mogą być wymieniane wyłącznie w przypadku gdy uzyskująca je Umawiająca się Strona zobowiązuje się do ochrony tych danych, co najmniej w sposób równoważny z tym, w jaki czyni to, w tym konkretnym przypadku Umawiająca się Strona dostarczająca informacje.

Artykuł 11

Wykorzystywanie informacji

1.  Informacje uzyskane wykorzystuje się wyłącznie do celów niniejszego Protokołu. W przypadku gdy jedna z Umawiających się Stron wnosi o wykorzystanie tych informacji do innych celów, musi wystąpić o uprzednią pisemną zgodę organu, który udzielił tych informacji. Wykorzystanie danych informacji podlega wtedy ograniczeniom ustanowionym przez ten organ.

2.  Ustęp 1 nie utrudnia wykorzystywania informacji w przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych, wszczętych z powodu niezastosowania ustawodawstwa celnego. Właściwy organ, który dostarczył te informacje jest bezzwłocznie powiadamiany o takim ich wykorzystaniu.

3.  Umawiające się Strony mogą wykorzystywać uzyskane informacje i konsultowane dokumenty zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu jako dowody w protokołach, sprawozdaniach, zeznaniach, jak i postępowaniach oraz oskarżeniach wniesionych do sądu.

Artykuł 12

Biegli i świadkowie

Urzędnik organu, do którego kierowany jest wniosek może zostać umocowany do uczestniczenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym spraw objętych niniejszym Protokołem, w ramach ograniczeń danego umocowania, w roli biegłego lub świadka, w zakresie właściwości drugiej Umawiającej się Strony. Może on wykorzystać wszelkie przedmioty, dokumenty oraz ich poświadczone kopie, jakie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Wezwanie o stawiennictwo musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące powodu, tytułu lub kwalifikacji urzędnika, na podstawie których będzie on pytany.

Artykuł 13

Koszty pomocy

Umawiające się Strony odstępują od wzajemnych żądań odnośnie do zwrotu kosztów poniesionych zgodnie z niniejszym Protokołem z wyjątkiem, odpowiednio, opłat na rzecz biegłych, świadków oraz tłumaczy, którzy nie są pracownikami administracji publicznej.

Artykuł 14

Stosowanie

1.  Stosowanie niniejszego Protokołu powierza się, z jednej strony, organom celnym Konfederacji Szwajcarskiej, a z drugiej właściwym służbom Komisji Wspólnot Europejskich oraz, gdzie odpowiednie, organom celnym Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Podejmują one decyzje w sprawach środków praktycznych i uzgodnień koniecznych do ich zastosowania, biorąc pod uwagę obowiązujące zasady w zakresie ochrony danych.

2.  Umawiające się Strony konsultują się wzajemnie oraz informują o szczegółowych zasadach wykonawczych, które są przyjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. W szczególności, przekazują sobie wykaz właściwych organów upoważnionych do interwencji zgodnie z Protokołem.

WSPÓLNA DEKLARACJA

Umawiające się Strony postanawiają, iż Wspólny Komitet powinien powołać grupę roboczą w celu wsparcia wykonywania Protokołu w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej.

▼B

AKT KOŃCOWYPrzedstawiciele

EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

i

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

zgromadzeni w Brukseli dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku,

w celu podpisania Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską

z chwilą podpisania tej Umowy,

 przyjęli następujące wspólne deklaracje stanowiące załączniki do niniejszego aktu:

 

1. Deklarację Wspólną Umawiających się Stron w sprawie artykułu 4 ustęp 3 Protokołu 1;

2. Deklarację Wspólną Umawiających się Stron w sprawie tranzytu towarów;

3. Deklarację dotyczącą pracowników,

 oraz przyjęli do wiadomości wymienione niżej deklaracje stanowiące załączniki do niniejszego aktu:

 

1. Deklarację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie stosowania regionalnego niektórych postanowień Umowy;

2. Deklarację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie artykułu 23 ustęp 1 Umowy.

Wymienieni wyżej przedstawiciele

i przedstawiciel

KSIĘSTWA LICHTENSTEINUprzystąpili do podpisania umowy dodatkowej w sprawie objęcia Księstwa Lichtensteinu postanowieniami Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego lipca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego drugiego roku.

Udfærdiget i Bruxelles, den

toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am

zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this

twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le

vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il

ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de

tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

▼M12 —————

▼B

W imieniu Rady Wspólnot EuropejskichPå Rådet for De europæiske Fællesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità europeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen▼M12 —————▼B

signatory signatory signatory

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

signatory signatory signatory

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

DEKLARACJE

Deklaracja Wspólna Umawiających się Stron w sprawie artykułu 4 ustęp 3 Protokołu 1

Umawiające się Strony stwierdzają, że wymiana listów z dnia 30 czerwca 1967 r. między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską dotycząca umowy w sprawie wyrobów zegarmistrzowskich pozostaje w mocy i będzie się można na nią powoływać, w przypadku gdy postanowienia niniejszej Umowy nie będą obowiązywały w odniesieniu do produktów z działu 91 Nomenklatury Brukselskiej zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 Protokołu 1.

Deklaracja Wspólna Umawiających się Stron w sprawie tranzytu towarów

Umawiające się Strony uznają, że we wspólnym interesie leży, by w odniesieniu do transportu towarów:

i) ze Wspólnoty i do Wspólnoty, odbywającego się przez terytorium Szwajcarii,

ii) ze Szwajcarii i do Szwajcarii, odbywającego się przez terytorium Wspólnoty,

ceny i warunki nie powodowały dyskryminacji lub zakłóceń ze względu na kraj pochodzenia lub przeznaczenia przedmiotowych towarów, co mogłoby wywierać negatywny wpływ na właściwe funkcjonowanie swobodnego przepływu tych towarów.

Deklaracja dotycząca pracowników

Z uwagi na znaczenie działalności pracowników będących obywatelami Państw Członkowskich w Szwajcarii, w kontekście ich wzajemnych stosunków, Umawiające się Strony podkreślają, iż kwestie związane z siłą roboczą leżą w ich wspólnym interesie. W tym względzie z zadowoleniem przyjmują do wiadomości podpisanie dnia 22 czerwca 1972 r. w Rzymie Protokołu zatwierdzającego wyniki prac włosko-szwajcarskiej komisji mieszanej.

Umawiające się Strony przyjęły do wiadomości, że w czasie tych prac określono ważne zasady i dokonano znaczącego postępu w poszanowaniu polityki stabilizacji przyjętej przez władze szwajcarskie; podjęto właściwe postanowienia, aby ten postęp mógł również nastąpić w najbliższej przyszłości. Ponadto przyjęły do wiadomości, że tej stabilizacji towarzyszy polityka zmierzająca do stopniowego wprowadzenia rynku pracy tak jednolitego, jak tylko to możliwe.

Umawiające się Strony zdecydowane są promować ze swej strony wprowadzenie bardziej odpowiednich rozwiązań kwestii leżących we wspólnym interesie. Oświadczają, że są gotowe wspólnie przeanalizować ewentualne problemy związane z ich pracownikami.

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie stosowania regionalnego niektórych postanowień Umowy

Europejska Wspólnota Gospodarcza oświadcza, że stosowanie środków, które będzie mogła przyjąć na podstawie artykułów 23–26 Umowy, zgodnie z procedurą i trybem określonym w artykule 27, jak również na podstawie artykułu 28, będzie mogło zostać ograniczone na podstawie jej własnych przepisów do jednego z jej regionów.

Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie artykułu 23 ustęp 1 Umowy

Europejska Wspólnota Gospodarcza oświadcza, że w ramach niezależnego stosowania artykułu 23 ustęp 1 Umowy, które pozostaje w kompetencji Umawiających się Stron, oceni praktyki sprzeczne z postanowieniami tego artykułu w oparciu o kryteria wynikające ze stosowania zapisów artykułów 85–86, 90 i 92 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą.( 1 ) Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.

Top