EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2019-00680-AC

Opinia - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - Przepisy dotyczące EFMR po brexicie

EESC-2019-00680-AC

PL

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

NAT/768

Przepisy dotyczące EFMR po brexicie

OPINIA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny


Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
[COM(2019) 48 final – 2019/0009 (COD)]

Wniosek o konsultację

Parlament Europejski, 30/01/2019

Rada Unii Europejskiej, 06/02/2019

Podstawa prawna

Art. 43 ust. 2 i art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Sekcja odpowiedzialna

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego

Data przyjęcia na sesji plenarnej

20/02/2019

Sesja plenarna nr

541

Wynik głosowania
(za / przeciw / wstrzymało się)

159/0/2

Uznawszy, że treść wniosku jest w zupełności zadowalająca i nie wymaga żadnego komentarza ze strony EKES-u, na 541. sesji plenarnej w dniach 20–21 lutego 2019 r. (posiedzenie z dnia 20 lutego 2019 r.) Komitet 159 głosami – 2 osoby wstrzymały się od głosu – postanowił wydać pozytywną opinię na temat proponowanego tekstu.

Bruksela, 20 lutego 2019 r.

Luca JAHIER
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

_____________

Top