EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:176:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 176, 11 lipca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 176

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
11 lipca 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1433 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1434 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w zakresie dodania uwag w załączniku VI część 1 sekcja 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1435 z dnia 2 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do zmiany wpisów w załączniku VI część 3 dotyczących kwasu 2-etyloheksanowego i jego soli, kwasu borowego, tritlenku diboru, heptatlenku disodu tetraboru, hydratu, tetraboranu disodu, bezwodnego, soli sodowej kwasu ortoborowego, dekahydratu tetraboranu disodu i pentahydratu tetraboranu disodu ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1436 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2023/1437 z dnia 4 maja 2023 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego rtęci w przetwornikach ciśnienia topnienia do reometrów kapilarnych w określonych warunkach ( 1 )

14

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2023/1438 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych ( 1 )

17

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1439 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

26

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1440 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia sił zbrojnych Ghany

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top