EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:141:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 141, 31 maja 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 141

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
31 maja 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1049 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oleju rybnego, pendimetaliny, tłuszczu owczego i spirotetramatu w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1050 z dnia 30 maja 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

16

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1051 z dnia 22 maja 2023 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1754 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

34

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1052 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu

38

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1053 z dnia 30 maja 2023 r. ustanawiająca przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/588 w odniesieniu do wymogów operacyjnych dotyczących usług rządowych świadczonych w ramach unijnego programu bezpiecznej łączności i dotyczącego go pakietu usług

44

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1054 z dnia 30 maja 2023 r. ustanawiająca przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696 w odniesieniu do pakietu usług rządowej łączności satelitarnej oferowanego przez system ustanowiony w ramach unijnego programu kosmicznego

49

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1055 z dnia 30 maja 2023 r. określająca przepisy dotyczące współdzielenia przepustowości, usług i urządzeń użytkownika łączności satelitarnej i ustalania odpowiedniej hierarchii w celu spełnienia funkcji, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/696

57

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2023/992 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie mianowania 16 członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) ( Dz.U. L 135 z 23.5.2023 )

67

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top