EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:116:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 116, 4 maja 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 116

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
4 maja 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/905 z dnia 27 lutego 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu do stosowania zakazu stosowania niektórych przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt lub w produktach pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/906 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Queso Casín” (ChNP)]

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/907 z dnia 3 maja 2023 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1412 dotyczącego zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego ylang ylang z Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/908 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniające po raz 335. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

10

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/909 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, w odniesieniu do zmiany protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

13

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących bitumicznych płytek lub płyt falistych i innych wyrobów budowlanych ( 1 )

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/265 z dnia 9 lutego 2023 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Indii i Turcji ( Dz.U. L 41 z 10.2.2023 )

27

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/1173 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1488 ( Dz.U. L 256 z 19.7.2021 )

29

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top