EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:102:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 102, 17 kwietnia 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 102

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
17 kwietnia 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/813 z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do przydziałów środków państw członkowskich na płatności bezpośrednie i rocznego podziału między państwa członkowskie wsparcia unijnego na rozwój obszarów wiejskich

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/814 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących prowadzenia przez Komisję niektórych postępowań na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 ( 1 )

6

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/815 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/4 w sprawie zarządzania łączonymi pożyczkami dwustronnymi na rzecz Republiki Greckiej (EBC/2023/7)

20

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/816 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 2511)  ( 1 )

22

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/817 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1743 w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (EBC/2019/31) (EBC/2023/9)

56

 

 

WYTYCZNE

 

*

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/818 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniające wytyczne (UE) 2019/671 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2019/7) (EBC/2023/8)

59

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2023 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ustaleń dotyczących ram windsorskich [2023/819]

61

 

*

Zalecenie nr 1/2023 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie nadzoru rynku i egzekwowania przepisów [2023/820]

84

 

*

Zalecenie Nr 2/2023 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. dotyczące art. 13 ust. 3a Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej [2023/821]

86

 

*

Wspólna deklaracja nr 1/2023 Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r.

87

 

*

wspólna deklaracja unii i zjednoczonego królestwa w ramach wspólnego komitetu ustanowionego umową o wystąpieniu zjednoczonego królestwa wielkiej brytanii i irlandii północnej z unii europejskiej i europejskiej wspólnoty energii atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie stosowania art. 10 ust. 1 ram windsorskich

88

 

*

Wspólna deklaracja Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie stosowania art. 13 ust. 3a ram windsorskich

90

 

*

Wspólna deklaracja Nr 2/2003 unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r.

91

 

*

Wspólna Deklaracja Unii i Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu VAT dotyczącego towarów, w przypadku których nie istnieje ryzyko dla rynku wewnętrznego Unii, oraz w sprawie warunków transgranicznego zwrotu VAT

92

 

*

Jednostronna deklaracja Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie nadzoru rynku i egzekwowania przepisów

93

 

*

Jednostronna deklaracja Unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. o przyjęciu do wiadomości jednostronnej deklaracji Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie nadzoru rynku i egzekwowania przepisów

95

 

*

Jednostronna deklaracja Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie procedur wywozu towarów przemieszczanych z Irlandii Północnej do innych części Zjednoczonego Królestwa

96

 

*

Jednostronna deklaracja unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. o przyjęciu do wiadomości jednostronnej deklaracji Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie procedur wywozu towarów przemieszczanych z Irlandii Północnej do innych części Zjednoczonego Królestwa

97

 

*

Jednostronna deklaracja Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie mechanizmu demokratycznej zgody, o którym mowa w art. 18 ram windsorskich

98

 

*

Jednostronna deklaracja Unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. o przyjęciu do wiadomości jednostronnej deklaracji Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie mechanizmu demokratycznej zgody, o którym mowa w art. 18 ram windsorskich

99

 

*

Jednostronna deklaracja Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wzmocnienia działań w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących towarów przewożonych w paczkach z innej części Zjednoczonego Królestwa do Irlandii Północnej

100

 

*

Jednostronna deklaracja Unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. o przyjęciu do wiadomości jednostronnej deklaracji Zjednoczonego Królestwa w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wzmocnienia działań w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących towarów przewożonych w paczkach z innej części Zjednoczonego Królestwa do Irlandii Północnej

101

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top