EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:321:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 321, 15 grudnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 321

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
15 grudnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2455 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1217/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień badawczo-rozwojowych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2456 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1218/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień specjalizacyjnych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2457 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1993 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2458 z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadzające zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 odliczenia od kwot połowowych w roku 2022 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1926

10

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2459 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania podwyższonej opłaty wizowej w odniesieniu do Gambii

18

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/2460 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9240)

22

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2461 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2462 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/194/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ( Dz.U. L 106 z 9.4.2014 )

71

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/978 z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali ( Dz.U. L 167 z 24.6.2022 )

72

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ( Dz.U. L 150 z 14.6.2018 )

74

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2387 z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/655 w zakresie dostosowania przepisów dotyczących monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach w celu uwzględnienia silników o mocy mniejszej niż 56 kW i większej niż 560 kW ( Dz.U. L 316 z 8.12.2022 )

75

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top