EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:319:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 319, 13 grudnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 319

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
13 grudnia 2022


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2022/2434 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/2435 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów

5

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2436 z dnia 12 grudnia 2022 r. wykonujące art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1770 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2437 z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( 1 )

16

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2022/2438 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca dyrektywę 93/49/EWG i dyrektywę wykonawczą 2014/98/UE w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych, materiale rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinach sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców

54

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/2439 z dnia 8 grudnia 2022 r. upoważniająca państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Filipin do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

66

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2440 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

68

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2441 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

80

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2442 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/151 w sprawie działań Unii Europejskiej wspierających ewakuację z Afganistanu niektórych osób znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu

83

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2443 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

84

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2444 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger)

86

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2445 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

91

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2446 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/2201 w sprawie wyznaczenia niektórych członków i ich zastępców w Radzie ds. Zarządzania Siecią oraz w Europejskiej Komórce Koordynacji Kryzysowej ds. Lotnictwa dla funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym ( 1 )

93

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1151 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż ( Dz.U. L 249 z 14.7.2021 )

100

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top