EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 307, 28 listopada 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 307

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
28 listopada 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Tunezyjskiej w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2309 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Haiti

17

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2310 z dnia 18 października 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do wartości progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2311 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do tymczasowych środków nadzwyczajnych związanych z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia ( 1 )

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2312 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiennych przekazywanych co 8 lat w dziedzinie „zasoby pracy” dotyczących tematów „osoby młode na rynku pracy”, „poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki” oraz „praca a obowiązki rodzinne” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ( 1 )

34

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2313 z dnia 25 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Pizza Napoletana” (GTS)]

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2314 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Pythium oligandrum szczep M1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2315 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka heptamaloksyloglukan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

52

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2316 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

57

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/2317 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie potwierdzenia upoważnienia do prowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2318 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

133

 

*

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/2319 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Haiti

135

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2320 z dnia 25 listopada 2022 r. dotycząca unijnego wsparcia dla realizacji projektu „Odblokowanie potencjału innowacyjności: technologie prorozwojowe i bezpieczeństwo międzynarodowe”

142

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2321 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich oraz wsparcia działań w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej

149

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2322 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8542)  ( 1 )

164

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2323 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „„Europejski Dzień pod hasłem »Wszystko, co w naszej mocy«” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788

259

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2324 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i środków na potrzeby wykonywania usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) w Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8321)  ( 1 )

262

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2325 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca 1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu (BIT) jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 10 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

267

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2326 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca epsilon-metoflutryny jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

269

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2327 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca chloraminy B jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

271

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top