EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:301:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 301, 22 listopada 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 301

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
22 listopada 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2279 z dnia 1 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2023 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2280 z dnia 15 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Salacgrīvas nēģi” (ChOG)]

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2281 z dnia 15 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lumblija” (ChOG)]

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2282 z dnia 21 listopada 2022 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( 1 )

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2283 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1351 w sprawie udzielenia Republice Łotewskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

119

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2284 z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2285 z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/2255 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2022 r. (EBC/2021/54) (EBC/2022/41)

212

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Komitetu Stowarzyszenia UE–Ukraina nr 1/2022 w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 25 października 2022 r. w sprawie aktualizacji załącznika XV (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [2022/2286]

214

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top