EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 299, 18 listopada 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 299

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
18 listopada 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2257 z dnia 11 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających sposoby obliczania kwot z tytułu niespodziewanego niewykonania zobowiązania dla ekspozycji na instrumenty dłużne i kapitałowe oraz dla ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania wynikające z niektórych instrumentów pochodnych, a także określających sposób obliczania kwot referencyjnych instrumentów innych niż instrumenty, o których mowa w art. 325w ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2258 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi szczególne dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego dla produktów rybołówstwa, jaj i niektórych wysoko przetworzonych produktów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 w odniesieniu do niektórych małży ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2259 z dnia 14 listopada 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2260 z dnia 14 listopada 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

17

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2261 z dnia 11 listopada 2022 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7841)

20

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2262 z dnia 11 listopada 2022 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Zjednoczone Królestwo z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7871)

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top