EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:252:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 252, 30 września 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 252

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
30 września 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1670 z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1671 z dnia 9 czerwca 2022 r. przedłużające okres przejściowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1672 z dnia 23 września 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Bardejovský Med/Med z Bardejova” (ChNP)]

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1673 z dnia 27 września 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N w odniesieniu do statków pływających pod banderą Irlandii

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1674 z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

11

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1675 z dnia 29 września 2022 r. ustalające reprezentatywne ceny, cła przywozowe i dodatkowe cła przywozowe w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2022 r.

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1676 z dnia 29 września 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

17

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1677 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach wspólnego komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego wspólnego komitetu

64

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1678 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Słowenii

70

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1679 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Danii

72

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1680 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

73

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1681 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1682 z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1465 w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

76

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1683 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Kolumbii w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

78

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1684 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Tajwanu dotyczących kontrahentów centralnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do izb rozliczeniowych kontraktów terminowych typu futures objętych nadzorem komisji nadzoru finansowego ( 1 )

82

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo nr 1/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu III do tego Układu dotyczącego pojęcia „produkty pochodzące” [2022/1685]

87

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top