EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:247:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 247, 23 września 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 247

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
23 września 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Mołdawii

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów

2

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia

57

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1638 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 9505 10 (artykuły bożonarodzeniowe)

67

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1639 z dnia 21 września 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6853)  ( 1 )

69

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1640 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

72

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2022 Komisji Mieszanej UE-CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do tej konwencji [2022/1641]

74

 

*

Decyzja nr 2/2022 Komisji Mieszanej UE–CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do tej konwencji [2022/1642]

75

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top