EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:244:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 244, 21 września 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 244

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
21 września 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1621 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1622 z dnia 17 maja 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wschodzących gospodarek rynkowych i gospodarek zaawansowanych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1623 z dnia 14 lipca 2022 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 w 2022 r. w odniesieniu do wartości produkcji sprzedanej, strategii krajowej i odzyskania pomocy finansowej Unii na wieloletnie zobowiązania w sektorze owoców i warzyw w związku z kryzysem spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1624 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/607 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Maroka i Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

8

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1625 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie skutków decyzji Wysokiego Przedstawiciela dotyczącej reorganizacji struktur cywilnego zarządzania kryzysowego w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych w odniesieniu do funkcji dowódcy operacji cywilnej na potrzeby cywilnych misji zarządzania kryzysowego

15

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1626 z dnia 20 września 2022 r. zmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

17

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1627 z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/641 dotyczącą środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 282/2008 ( Dz.U. L 243 z 20.9.2022 )

70

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top