EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:199:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 199, 28 lipca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 199

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
28 lipca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/1318 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

5

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1319 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie akceptacji wniosku o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnośnie do rekonfiguracji istniejącego taboru na pociągi zespołowe 19 TGV P-DUPLEX, złożonego przez Francję zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5150)

6

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1320 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5471)  ( 1 )

12

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2022/134] z dnia 19 stycznia 2022 r. określającej wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2) ( Dz.U. L 20 z 31.1.2022 )

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top