EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:156:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 156, 9 czerwca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 156

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
9 czerwca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/897 z dnia 2 czerwca 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lenticchia di Onano” (ChOG)]

2

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/898 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3788)  ( 1 )

3

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/899 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Indonezji z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kontrahentów centralnych podlegających nadzorowi indonezyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Otoritas Jasa Keuangan) ( 1 )

53

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/900 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2039 w związku ze zmianami ram regulacyjnych Republiki Południowej Afryki dotyczących kontrahentów centralnych ( 1 )

57

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/901 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2269 w odniesieniu do kontrahentów centralnych podlegających nadzorowi Urzędu ds. Centrów Międzynarodowych Usług Finansowych ( 1 )

60

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/902 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Malezji w stosunku do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

64

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/903 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Chile w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

68

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra nr 1/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu 3 do tej Umowy dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej [2022/904]

72

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 ( Dz.U. L 198 z 22.6.2020 )

159

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/397 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi ( Dz.U. L 80 z 9.3.2022 )

160

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii ( Dz.U. L 465 z 29.12.2021 )

161

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2289 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w sprawie prezentacji treści planów strategicznych WPR oraz w sprawie elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji ( Dz.U. L 458 z 22.12.2021 )

163

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top