EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:139:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 139, 18 maja 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 139

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
18 maja 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/759 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do metodyki obliczania ilości energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby chłodzenia i systemów chłodniczych

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/760 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie

13

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/761 z dnia 13 maja 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Agneau du Périgord” (ChOG)]

15

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/762 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w odniesieniu do członkostwa Federacji Rosyjskiej w memorandum paryskim

16

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/763 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie pomocy państwa SA.60165- 2021/C (ex 2021/N), którą Portugalia planuje wdrożyć na rzecz TAP SGPS (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 9941)  ( 1 )

19

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/764 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Chorwacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2284)  ( 1 )

72

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/765 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Finlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2285)  ( 1 )

81

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/766 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Irlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2287)  ( 1 )

89

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/767 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Portugalii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2288)  ( 1 )

97

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/768 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Słowacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2289)  ( 1 )

107

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/769 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Litwy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2290)  ( 1 )

116

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/770 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Danii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2291)  ( 1 )

124

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/771 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Estonii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2292)  ( 1 )

133

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/772 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Republiki Czeskiej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2293)  ( 1 )

143

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/773 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Włoch zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2294)  ( 1 )

153

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/774 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Austrii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2297)  ( 1 )

162

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/775 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Węgier zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2298)  ( 1 )

172

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/776 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Hiszpanii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2300)  ( 1 )

182

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/777 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Słowenii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2302)  ( 1 )

191

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/778 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Bułgarii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2303)  ( 1 )

199

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/779 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Polski zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2304)  ( 1 )

208

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/780 z dnia 13 kwietnia 2022 r. dotycząca niezgodności niektórych docelowych parametrów skuteczności działania zawartych w projekcie planu skuteczności działania na szczeblu funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej przedłożonym przez władze Szwajcarii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowym parametrami skuteczności działania oraz wyznaczająca zalecenia w sprawie korekty tych celów (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2313)  ( 1 )

218

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top