EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 21 kwietnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 119

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
21 kwietnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/648 z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do kwoty wsparcia unijnego na rodzaje interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w roku budżetowym 2023

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/649 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych i w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/650 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla dioctanu sodu (E 262(ii)) ( 1 )

65

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/651 z dnia 20 kwietnia 2022 r. wszczynające przegląd rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1993 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w celu określenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków jednemu indyjskiemu producentowi eksportującemu, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddające rejestracji przywóz od tego producenta eksportującego

68

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/652 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie wyciągu z pomarańczy gorzkiej jako dodatku paszowego dla niektórych gatunków zwierząt ( 1 )

74

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/653 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu wyciągu z liści Melissa officinalis L. jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

79

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/654 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie butylohydroksyanizolu jako dodatku paszowego dla kotów ( 1 )

84

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/655 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej na mocy Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Partnerstwa oraz regulaminów wewnętrznych Komitetu Partnerstwa, podkomitetów i innych organów ustanowionych przez Radę Partnerstwa oraz ustanowienia wykazu podkomitetów, do stosowania tej Umowy

89

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/656 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Technicznego Ustalania Wartości Celnej i Komitetu Technicznego Reguł Pochodzenia ustanowionych pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do przyjmowania opinii doradczych, komentarzy, not wyjaśniających, studiów przypadku, badań i podobnych aktów dotyczących ustalania wartości celnej przywożonych towarów na mocy Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 oraz przyjmowania opinii doradczych, informacji i doradztwa oraz podobnych aktów, dotyczących określania pochodzenia towarów na podstawie Porozumienia w sprawie reguł pochodzenia

103

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/657 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz w sprawie uchylenia decyzji (WPZiB) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2022/182 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 ( Dz.U. L 45 z 24.2.2022 )

110

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/394 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz.U. L 81 z 9.3.2022 )

114

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz.U. L 385 z 29.10.2021 )

115

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top