EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 107, 6 kwietnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 107

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
6 kwietnia 2022


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej

1

 

*

Dyrektywa Rady (UE) 2022/543 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2008/118/WE oraz (UE) 2020/262 w odniesieniu do sklepów wolnocłowych znajdujących się we francuskim terminalu Eurotunelu

13

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/544 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Mołdawii

16

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/545 z dnia 26 stycznia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 poprzez określenie szczegółowych przepisów dotyczących konkretnych procedur badań i wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do rejestratorów danych na temat zdarzeń i homologacji typu tych układów jako oddzielnych zespołów technicznych oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia ( 1 )

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/546 z dnia 31 marca 2022 r. ustanawiające tymczasowe zamknięcie połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/547 z dnia 5 kwietnia 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz superchłonnych polimerów pochodzących z Republiki Korei

27

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/548 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Francję – EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/549 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na drugim etapie czwartego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie zmiany załączników A i B do tej konwencji

78

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/550 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas drugiej części czwartego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w odniesieniu do przyjęcia decyzji określającej progi dla odpadów rtęciowych, o których mowa w art. 11 ust. 2 tej konwencji

80

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/551 z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/85 w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ( 1 )

82

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/552 z dnia 4 kwietnia 2022 r. stwierdzająca, że krajowe giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które są zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE oraz podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa ( 1 )

85

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2022/553 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie monitorowania obecności toksyn Alternaria w żywności

90

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top