EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 100, 28 marca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 100

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
28 marca 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/486 z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 906/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do metod rozliczeń wydatków w zakresie interwencji publicznej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/487 z dnia 21 marca 2022 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Raschera”(ChNP)]

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/488 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/489 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych flubendiamid, kwas L-askorbinowy, spinetoram i spirotetramat ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/490 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Juglans regia L., Nerium oleander L. i Robinia pseudoacacia L. pochodzących z Turcji i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania tych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/491 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ( 1 )

16

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2022/492 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Europejskiej

54

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/493 z dnia 21 marca 2022 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/462 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1580)

55

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2022/494 z dnia 25 marca 2022 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/693 ustanawiającym program „Sprawiedliwość”

59

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2022/495 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie monitorowania obecności furanu i alkilofuranów w żywności

60

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top