EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:012:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 012, 19 stycznia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 12

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
19 stycznia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/68 z dnia 27 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/934 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do dozwolonych praktyk enologicznych

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/69 z dnia 12 stycznia 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [„Heumilch”/„Haymilk”/„Latte fieno”/„Lait de foin”/„Leche de heno” (GTS)]

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/70 z dnia 12 stycznia 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy „Schaf-Heumilch”/„Sheep’s Haymilk”/„Latte fieno di pecora”/„Lait de foin de brebis”/„Leche de heno de oveja” (GTS)

31

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/71 z dnia 12 stycznia 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy [„Ziegen-Heumilch”/„Goat’s Haymilk”/„Latte fieno di capra”/„Lait de foin de chèvre”/„Leche de heno de cabra” (GTS)]

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/72 z dnia 18 stycznia 2022 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przewodów światłowodowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

34

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/73 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2018/1490 w odniesieniu do upoważnienia Węgier do stosowania przez kolejny okres środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

148

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/74 z dnia 17 stycznia 2022 r. określająca wykaz programów Interreg i całkowitą kwotę łącznego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z każdego unijnego instrumentu finansowania zewnętrznego dla każdego programu oraz wykaz kwot przesuniętych między komponentami w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na lata 2021–2027 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 131)

151

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/75 z dnia 17 stycznia 2022 r. ustanawiająca wykaz obszarów objętych programem Interreg, które mają otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, w podziale według komponentów i programów Interreg w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 109)

164

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top