EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:004:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 004, 7 stycznia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 4

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
7 stycznia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/8 z dnia 6 stycznia 2022 r. zmieniające po raz 326. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

1

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/9 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego („konwencja barcelońska”) i protokołów do niej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zmianie załącznika do Protokołu w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu Morza Śródziemnego przez zatapianie odpadów ze statków i statków powietrznych lub spalanie na morzu oraz w sprawie usuwania skutków takiego zanieczyszczania („protokół w sprawie zatapiania odpadów”)

4

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/10 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego („konwencja barcelońska”) i protokołów do niej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zmianie załączników I, II i IV do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł i działalności lądowej

6

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/11 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego („konwencja barcelońska”) i protokołów do niej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zmianie załączników I, II, III i IV oraz załącznika VII, sekcji A do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu („protokół o działalności na morzu”)

8

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/12 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego („konwencja barcelońska”) I protokołów do niej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o przedłożeniu wniosku w sprawie wyznaczenia Morza Śródziemnego w całości jako obszaru kontroli emisji tlenków siarki („Med SOx ECA”) zgodnie z załącznikiem VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki („konwencja MARPOL”)

10

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/13 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. posiedzeniu Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego („konwencja barcelońska”) i protokołów do niej w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie zmiany regionalnego planu zarządzania odpadami morskimi w regionie Morza Śródziemnego, w ramach art. 15 Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł i działalności lądowej

12

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/14 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 22. konferencji Umawiających się Stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego („konwencja barcelońska”) i protokołów do niej w odniesieniu do przyjęcia decyzji o przyjęciu regionalnych planów oczyszczania ścieków komunalnych oraz gospodarowania osadami ściekowymi, w ramach art. 15 Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł i działalności lądowej

14

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/15 z dnia 6 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1195 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących sterylizacji produktów stosowanych w ochronie zdrowia, aseptycznego przetwarzania produktów ochrony zdrowia, systemów zarządzania jakością, symboli, które mają być stosowane w informacjach dostarczanych przez wytwórcę i wymagań dotyczących ustalania spójności pomiarowej wartości wyznaczonych dla kalibratorów, materiałów do kontroli poprawności pomiaru oraz próbek pochodzących od ludzi

16

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top